Rozhněvaná planeta /Angry Planet/ aneb Krásné bydlení: Válka až do domu…

24.04.2017 13:29

Galerie NTK - Praha

21. 4.  – 17. 6. 2017

 

Vernisáž nové výstavy Rozhněvaná planeta/Globální konflikty a lokální souvislosti, která se konala v Galerii NTK, zahájil  Milan Mikuláštík, kurátor Galerie NTK a výstavy. Dále promluvil další kurátor  výstavy Milan Kreuzzieger, poté  Ondřej Ševeček a Marek Hrubec za AV ČR.

 

 

Jedná se o skupinovou výstavu s mezinárodní účastí, která je výsledkem spolupráce Národní technické knihovny a Centra globálních studií Filosofického ústavu AV ČR. Výstava je součástí výzkumného programu  ´Globální konflikty a lokální souvislosti´ Strategie AV21, Akademie věd ČR.

 

 

Milan Mikuláštík

"Konflikty jsou integrální součástí jakékoliv pospolitosti, společnosti, kultury nebo civilizace. Jsou projevem rozdílných zájmů, nedostatku, výrazných nerovností a kulturních stereotypů. Mohou společnost posouvat vpřed, mohou ji však také zničit. Současný globalizovaný svět změnil podobu konfliktů. Ty dnes daleko méně probíhají na hranicích mezi teritorii jejich účastníků a projevují se také uvnitř států, v civilizačních metropolích nebo v tocích migrantů.

 

Na výstavě jsou zastoupeni umělci z ČR a ze Slovenska, ale také další ze zahraničí. Jsou zde prezentována díla 13 umělců. Osobně na vernisáži byli přítomni Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Martin Zet, Juraj Dudáš, Radovan Čerevka a Karíma Al-Mukhtarová.

Výstavu jsme doplnili  výběrem vzácných exponátů – vzácných knih z historického fondu NTK, jejichž tématem jsou pevnostní stavitelství, vojenské technologie nebo historie válek." (text. M. M.)

 

Ondřej Ševeček

Výstava je výstupem nové iniciativy AV ČR, která si klade za cíl věnovat zvýšenou pozornost tématům současnosti. AV ČR v tom směru spolupracuje s dalšími odbornými vědeckými ústavy a snaží se spoluřešit aktuální témata současného světa. Spolupráce probíhá nejen na domácí úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Snahou je výzkumná témata propojit nejen mezi ústavy a pracovišti, ale také s veřejností.

 

Marek Hrubec

AV ČR si uvědomuje, že je důležité nejen zkoumat, ale neméně důležité je zjištěné dále sdělovat a nejen slovem, ale i vizuálně.  Tato výstav je 1. výstavou, která právě tento fakt reflektuje. Následovat by měly podobné výstavy další.

 

Vyjádření slovem je nesporně důležité, ale vizuální, nonverbální sdělení je účinnější a důležitější. Výstava se koná u příležitosti 25. ročníku pražské mezinárodní konference ´Philosophy and Social Science´.

 

Tvrdé, globální, nejsou zdaleka jen konflikty válečné.

  • tzv. hardkonflikty tvoří pouhých 15 %  všech globálních konfliktů
  • zbývajících 85 % konfliktů jsou takzvané softkonflikty
  • a to jsou konflikty:
  •  kulturní, ekonomické, politické a mnohé další. Ty jsou zprvu ještě neválečné, ale ve svých důsledcích k potenciálním válečným konfliktům následně směřují. Viz. masová, konflikty přímo vynucená migrace…

 

 

Proto je třeba hledat pro zjištěná sdělení i takové cesty, jakou je tato výstava. Prostřednictvím uměleckých děl na dané konflikty upozorňovat, a výstupy vědeckých závěrů tlumočit veřejnosti.

 

Milan Kreuzzieger vyzval přítomné k tomu, aby využili libovolně ozvučené pultíky ke svým vlastním projevům na libovolná témata. Do našeho odchodu k tomu nikdo nenašel odvahu.

 

 

 

 

 

Po zahájení výstavy následovala performance Martina Zeta za přispění ochotných divaček a diváků. V tomto případě byl naopak zájem veliký…(ohýbání kovových tyčí a jejich vkládání do dětské postýlky). Stejně jako nadšení všech zúčastněných i přihlížejících bez ohledu na jazykové bariéry, zemi původu a národnost. Což vlastně plně odpovídalo duchu výstavy. Obyčejní lidé se vždycky nějak domluví…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci:

Martha Rosler

Krásné bydlení: Válka až do domu/ 2004 - 2008

 

Atelier van Lieshout

Socha Untiteld /Horse, Mother and Child/Bez názvu/Kůň, matka a dítě)

z rozsáhlého souboru Slave City (Město otroků)

je dystopickou vizí situace po konfliktu na hranici hororu a karikatury.

Plastika je dílem práce nizozemského architekta a sochaře Joepa van Lieshouta a jeho ateliéru,

a je poprvé v Čechách prezentována.

Plastika připomíná na první pohled patetické protiválečné pomníky,

ale po bližším zkoumání se změní v morbidní scénu konzumace vnitřností koňské mršiny.

 

Bjørn Melhus

video Svoboda a nezávislost (2014)

 

Milan Kohout

American pleas don´t liberate me,

 Do Not Save Me  From Terrorism

 

Juraj Dudáš

 = autor čtyř symbolických pultíků,

upomínajících na řečnické pultíky amerických prezidentů i náležitými insigniemi

Staň se americkým prezidentem a změň svět

 

 

Radovan Čerevka

Dramask 2017-04-24

(osobitá verze afrického domorodého umění kříženého s leteckým modelářstvím)

 

Martin Zet

Burn, Baby, Burn! 2007

 

Alexej Klyuykov - Vasil Artamonov

 

Karíma Al-Mukhtarová

video + plastika

 

 

Jan Kadlec

Albánský únik 2001

(série inscenovaných fotografií)

Ivan Vosecký

Never Eat People 2017 (nápis na skleněných stěnách NTK)

 

Vladimír Turner

General Business 2017

Busta je vyrobena z plechovek piva Myanmar a krabiček nejrozšířenějších cigaret Red Ruby. Hlava stojí na pozlacené soklu, připomínajíícm buddhistické sloupy

Náboženství tak podpírá obchod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger (Filosofický ústav AV ČR)

160 00 Praha 6

Technická 6

Máme otevřeno:

po – pá: 10.00 - 18.00 hodin

so:  10.00 - 17.00 hodin

vstup: zdarma

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Galerie NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny 9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK,

která se stala integrální součástí provozu knihovny.

Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především

na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu,

kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů.

Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.

 

Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů,

jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.