Róna 1997 – 2017 aneb když na zeměkouli převládá zlo, Bůh, jak si ho představuji já, zlo ani nevnímá …

23.06.2017 11:52

GHMP/Dům U Kamenného zvonu – Praha

23. 6. – 31. 12. 2017

 

 

 

Na tiskové konferenci u příležitosti nové výstavy v Domě U kamenného zvonu, výstavy kreseb, maleb i plastik akademického sochaře Jaroslava Róny, která byla uspořádána po druhé v tomto výstavním prostoru, a to po 20 letech, byl autor těchto děl Jaroslav Róna osobně přítomen.

 

 

 

Expozice zahrnuje Rónovy práce z posledních 20 let, dosti alarmující a nepříliš optimisticky naladěné...

 

 

 

 

Po úvodních slovech šéfkurátorky GHMP Hany Larvové, která považuje tuto výstavu za mimořádnou , dostala slovo kurátorka výstavy Olgy Malé. Připravovala Rónovu výstavu rovněž před 20 lety a mimo jiné zdůraznila, že výstava není řazena chronologicky. Poté dostal slovo usměvavý a sympatický čerstvý šedesátník, akademický sochař Jaroslav Róna.

 

 

 

„Výstavy nejsou jen pro diváky, aby poznávali  umělce,

ale naopak,

aby umělec poznával své diváky,

pochlubil se svou netradiční myšlenkou Jaroslav Róna

 

 

 

Maluje, protože má rád barvy a sochaří, protože chce vyjádřit téma a uchopit hmotu.  Obojí střídá.  Rovněž se vyjádřil ke svým ilustracím ke knize 1984 (obraz totalitního režimu), jejímž autorem je George Orwell, ke které provedl hliníkovou obálku,  která, podle jeho slov, evokuje zapařený socialismus.

 

Úvodem si ještě narychlo připomeňme, že Jaroslav Róna většině z nás není neznámým autorem. Je např. autorem sošky Anděl se šalmají (cena pro osobnosti hudebního světa), je spoluautorem (spolu s Františkem Buškem) lahvičky  ve tvaru vztyčeného prostředníku, která se prodává naplněna energetickým nápojem (firma Fakeer) či autorem Pomníku Franze Kafky, který je umístěn u Židovské synagogy v Dušní ulici v Praze (2003), který je  inspirovaný scénou ze spisovatelovy novely Popis jednoho zápasu sestávající ze dvou mužských postav, nesoucí a nesené. Sochaři se zde podařilo vytvořit pomník přesně vyvážených hmot, který není ´zapomníkem´. Ve zdařilé syntéze propojil nadčasové sochařské pojetí s ozvláštňujícími momenty a vytvořil působivý celek poutající pozornost zahraničních návštěvníků i Pražanů. Rovněž v KPC3 na Žižkově nás uvítá Žižkovská lvice. Jeho plastiky vždy ve veřejném prostoru působí zvláštním způsobem -  dominantně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tuzemské poměry Róna má relativně hodně svých soch ve veřejném prostoru. Pro pražskou Pankrác vyhrál soutěž, kam umístí další, tentokrát desetimetrovou  plastiku z bronzu  (viz vystavený model Červené žirafy, umělá hmota ), která má podobu zvířete, ale spíše vypadá jako sprcha.

 

Kromě toho, že Jaroslav Róna je znám jako jako spoluzakladatel  uměleckého sdružení generace 80. let, skupiny Tvrdohlavých, uspořádal  svou  první velkou samostatnou výstavu v  roce 1997 v Domě U Kamenného zvonu.

 

Jaroslav Róna se inspiroval tvorbou Pabla Picassa a Evarda Munche, dále Róna se zhlédl i v umění   dávných civilizací i v mýtech nebo rytířských legendách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě zhlédneme i videoinstalace  (z archivu Pavla Štingla), které přibližuje autorovy monumentální realizace do veřejného prostoru (multivize o vzniku jezdecké sochy Odvahy – Jošta Lucemburského v Brně, 2015; Pomník Franze Kafky v Praze, 2003).

 

Instalace zahrnuje plastiky vyjadřující kontinuitu s Rónovým charakteristickým ´mýtizujícím´ či ´archetypálním´ stylem (Tvor II, 1996; Nosorožec, 2016), avšak také sochy z posledních let, jež charakterizuje střídmější abstrahovanější stylizace tvaru (Hvězdář, 2014; Plochý muž, 2016).

 

Od počátku své umělecké dráhy byl Róna považován především za malíře. Ke změně dochází v období 1992–1994, kdy takřka přestal malovat a zaměřil se na sochařskou práci.

 

Vedle plastik znázorňujících válečné objekty (Průzkumná loď, 1996; Sklad bomb, 1996) začal vytvářet tzv. ´architektony´. Jde o nevelké plastiky vázané k městům a místům, inspirované stavbami labyrintů, pevností a různých rituálních staveb, jež vzhledem připomínají archeologické nálezy a evokují svět starověkých a předhistorických kultur (Rituální stavba, 1992; Aréna 1996).

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze je chápat jako ´vzpomínky na budoucnost´, odkazující k místům katastrofických dějů minulých, ale možná i nadcházejících. Tematicky souvisí s obrazy apokalyptických vizí zničení měst a celých civilizací (Opuštěné město, 2009; Město beze jména, 2008).

 

Po roce 2000 je motiv zkázy realizován ve dvou odlišných podobách. první pojímá Apokalypsu v mysticky náboženském duchu (ztělesnění zla satana) a kontrastuje s druhou civilnější, ale o nic méně děsivou ´orwellovskou´ technicistní verzí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rónově sochařském díle vrcholí téma moderní Apokalypsy v působivých ´industriálních´ plastikách z letošního a minulého roku (Továrna, 2017; Archiv, 2017; Ministerstvo, 2016), kde se prolíná s kafkovskými traumaty ze ztráty smyslu věcí a absurdity světa.

 

Vedle sochařských prací navazujících na architektony se v umělcově tvorbě takřka paralelně prosazuje linie figurální. Již na počátku 90. let autor vytvořil Podobenství s labutí (1992) a o rok později Podobenství s lebkou. Obě plastiky charakterizuje dvojdomé pojetí plastických objemů a je příznačné i pro další práce jako David a Goliáš (2006), návrh pomníku Sigmunda Freuda (2006) i dvě starší nefigurální kompozice Tvor II (1996) a Sépie (1998).

 

Z prací vznikajících v tomto století se vyčleňují dva tematicky vyhraněné okruhy. první se vztahuje k fantaskní exotice (plastika Africký plavec z roku 2011 a obraz Srdce temnoty z roku 2012) a druhý zahrnuje soubor sci-fi plastik významově rezonujících s orwellovskými motivy (Vertikální robot, 2013; Ge – muž, 2012; Ge – pes, 2012).

 

Novou polohu v autorově tvorbě představují malířské metafyzické postapokalyptické kompozice. Některé nepůsobí na první pohled dramatickým, ale spíše nostalgickým dojmem, za zdánlivou idylou a dětskými motivy se však objevují zlověstné signály; kupříkladu postavy obrazu Dvě děti na procházce (2016) jsou zachyceny s plynovými maskami na hlavách.

 

 

Vnitřní kontinuitou Rónovy tvorby je vyrovnávání se s fenoménem zla. Autor se sám se svými postoji řadí k poválečné generaci umělců, kteří reflektovali předcházející tragickou dobu, a ve svých malířských počátcích se cítil spřízněn s umělci italské transavantgardy a německých Neue Wilde. Téma smrti, zániku a nekončícího zla prostupuje Rónovy práce jako červená nit a je spjato s esenciálními dilematy víry, které umělec vnímá pesimisticky.

 

Na zeměkouli převládá zlo, Bůh, jak si ho představuji já, zlo ani nevnímá.“

 

Současně je v umělcově tvorbě konstantně přítomen pozitivnější protipól. Představují jej kupříkladu malířské kompozice vyjadřující potěšení ze hry barev a tvarů, nebo téma vítězství dobra nad zlem ztělesněné monumentální postavou Rytíře s drakem (1995).

(zdroj. text  - Olga Malá)

 

 

Jaroslav Róna

kreslíř, ilustrátor, malíř a akademický sochař

(* 27. 4. 1957 v Praze - Letná)

1972 - 1975: Odborné učiliště Kara Hlinsko (obor kožešník)

1975 – 1978: Střední odborná škola výtvarná v Praze, Hollarovo náměstí

1978 – 1984: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor sklářské výtvarnictví - prof. Stanislav Libenský

1985: asistent prof. Libenského na letní sklářské škole - Pilchuck - USA

1987:   hostující umělec na letní sklářské škole - Pilchuck - USA

1987:   spoluzakládá uměleckou skupinu Tvrdohlaví

1989:  realizuje 4 malované vitráže Průřez zemskou kůrou, dům Oční optiky Praha

1990:  realizuje monumentální mozaiky Noc a den, Nové Butovice - Praha

1991:  realizace do architektury - plastika Oskar - Praha Jižní město

1992:  realizace plastiky Labyrint, Hotel Minos beach - Kréta

výtvarné řešení filmu Amerika podle F. Kafky, nominován na Českého lva

1994: realizace sochy - Rytíř s drakem - zámek Klenová u Klatov

1996:  realizace sochy Sépie - zámek Klenová u Klatov

1998:  výstava v Domě u Kamenného zvonu v Praze

2001:    vyhrává v soutěži na pomník spisovatele Franze Kafky

vytváří scénu ke hře F. Schillera - Úklady a láska do divadla Na zábradlí (režie J. A. Pitínský)

 2003:  odhalení pomníku Franze Kafky v Praze, získává Grand Prix obce architektů

vydává knihu kreseb a textů - Umanuté kresby (nakladatelství Torst)

2005:  realizuje sochu Malý marťan, park Hadovka v Praze 6

je přijat na AVU v Praze jako vedoucí pedagog v oboru sochařství

2007:   realizuje plastiku David a Goliáš na ´Špalíček´ v Chebu

 

ilustruje novelu F. Kafky - Popis jednoho zápasu a získává ocenění bibliofilie roku od grafického spolku Hollar

2009: odhaluje lampu - sochu Edison, průchod u nám. E. Beneše, Liberec

2010:  odhaluje sochu Mýtická loď na nábřeží Riverpark, Bratislava, Slovensko

odhaluje sochu Dítě z Marsu před hotelem a vysílačem Ještěd,tj.  na vrcholu hory Ještěd

nakladatelství Gallery vydává monografii Róna, mapující 30 let jeho tvorby, text z pera Jiřího Oliče, editor PhDr. Jan Dvořák

2012: odhaluje žulovou sochu Žába, relaxační areál Skok, obec Roblín

vyhrává soutěž na realizaci jezdecké sochy markraběte Jošta pro Moravské nám. v Brně

ukončuje své působení na AVU v Praze

2013: samostatná výstava - Jaroslav Róna, obrazy a sochy, Galerie Václava Špály v Praze

ilustruje nejobsáhlejší soubor povídek E. A. Poea vydaných v Čechách, s názvem Démon zvrácenosti

2014: pracuje na 7 metrů vysoké soše markraběte Jošta pro Moravské nám. v Brně

samostatná výstava - Srdce temnoty - Galerie umění Karlovy Vary

9. 10. se na zámku Častolovice žení s Lucií Drábkovou

 

www.jaroslav-rona.cz

 

Kurátorka výstavy: Olga Malá

Architektonické řešení: Lucie Rónová

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Grafické řešení: Jan Havel

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Anglický překlad a redakce textů: Vladimíra Šefranka Žáková

Redakce českých textů: Renata Tomanová

 

110 00 Praha 1

Staroměstské nám. 13

Máme otevřeno: út - ne 10.00 –20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

www.ghmp.cz

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

Doprovodný program

Komentované prohlídky

út 4. 7. 2017 v 18.00 hodin - kurátorská prohlídka

út 5. 9. 2017 v 18.00 hodin - kurátorská prohlídka

út 3. 10. 2017 v 18.00 hodin - kurátorská prohlídka

 

Sobotní výtvarné workshopy

so 30. 9. 2017, 13.00–18.00 hodin: Tajemné bytosti, Dům U Kamenného zvonu

so 21. 10. 2017, 13.00 – 18.00  hodin: Imaginární krajina, Dům U Kamenného zvonu

Jednou z možností inspirace bude autorův soubor sci-fi plastik. Povrch hliněných sošek fiktivních zvířecích bytostí a tvorů opatříme specifickým dekorem, který vznikne formou otisků nejrůznějších technických součástek, prvků a elementů. Během výtvarných reakcí budeme také reflektovat vizuálně temný charakter autorových maleb. Barevnou kresbu olejovými a suchými pastely zdůrazníme podkladem černého papíru. Tímto způsobem budeme zpracovávat náměty odkazující k fantaskní exotice bájných paralelních světů i apokalyptických krajin.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 9. 2017 v 15.00 –18.00 hodin - Archetyp a mýtus v plastické formě I.,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 1. 10. 2017 v 15.00–18.00 hodin - Archetyp a mýtus v plastické formě II.,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 8. 10. 2017 v 15.00–18.00 hodin - Mnohovrstevnatost obrazu I.

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 15. 10. V 15.00 – 18.00 hodin - Mnohovrstevnatost obrazu II.

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V rámci výtvarného ateliéru se zaměříme na sochařskou tvorbu Jaroslava Róny a jeho charakteristický mytizující a archetypální styl. Budeme se inspirovat starověkými, předhistorickými kulturami a fantaskní exotikou. Účastníci se budou věnovat tvorbě reliéfu, který budou odlévat do sádrové hmoty. Vyzkouší si různé postupy modelování s hlínou, např. práci se špachtlí, vyrývání nebo vytlačování a obtiskování drobných předmětů. Během výtvarné práce budou řešit plastický motiv i schopnost vyjadřovat vlastní představy a nápady v reliéfní tvorbě nebo objem tvarů a prostorovost. Po formální a obsahové stránce navážeme také na malířskou práci autora. Budeme se soustředit na figurální motivy (polopostavy se zvířecími motivy, podivuhodné zvířecí bytosti), inspirovat se autorovými přístupy, malířskými kompozicemi nebo náměty zvolených obrazů. Zabývat se budeme i formami a možnostmi abstrahované stylizace, hrou s barvami a tvary.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace: nutná!

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz, tel. 606 612 987, 608 216 418