Romana Rybková, Eva Smržová, Klára Lorencová: Květy Faty aneb podívej, jak kvete skleník!

04.02.2019 15:22

Botanická zahrada hl. m. Praha v Troji má ve sbírkách vše, co kvete v naší zeměpisné šířce. Je ale mnoho rostlin, jež oslňují krásou v jiných zeměpisných šířkách, než jsou ty naše. Řešení se našlo - skleník.

 

Ale není skleník jako skleník. Jednoznačně unikátní je skleník Fata Morgana, který patří také k pražské Botanické zahradě v Troji a který asi nejlépe vystihuje slogan, který mu dávají v Botanické zahradě Troja: Tropickou přírodou kolem světa…

 

 

Tropickou přírodou kolem světa…

Nejnovější výpravná publikace s perfektními ilustracemi na kvalitním papíře v pevné vazbě, nazvaná Květy Faty, představuje je dlouho očekávanou novinku, jež byla vydána v rámci publikační činnosti Botanické zahradyPraha. Publikace trojice nejpovolanějších autorek, jimiž jsou kurátorka tropických rostlin Romana Rybková, kurátorky sukulentních rostlin Eva Smržová a kurátorka exotických užitkových rostlin Klára Lorencová, je bohatě vybavena fotografiemi všech tří autorek a je tak důstojným dokumentem o našem malém zázraku v srdci Evropy.

 

Ano, do skleníku Fata Morgana můžeme zavítat skoro kdykoli. Dokonce i na unikátní noční prohlídky. Je ale řada z nás, co se do Fata Morgany z různých důvodů nedostaneme a je také hodně z nás, kteří chceme vědět o rostlinách, květinách a vůbec o exotických tropech víc. Dosud to znamenalo pátrat, hledat, zjišťovat. Od vydání publikace Květy Faty máme k dispozici dokonalou Fatu Morganu v kostce, tedy v publikaci, kterou si můžeme z Botanické zahrady donést domů a kochat se s ní a vzdělávat a také poznávat a objevovat.

 

Fata Morgana na 140 stranách

Publikace začíná úvodem specifikujícím Botanickou zahradu Praha jako celek. Dozvíme se třeba, že venkovní expozice nabízí 15 000 druhů stromů a květin, a že skleník Fata Morgana představuje to, co u nás venku kvůli našemu klimatu růst nemůže. Tropickou přírodu exotických květin nížinných deštných lesů, horské mlžné vegetace a sezónně suchého buše.

 

 

Úvod knihy logicky ovšem největší pozornost věnuje samotnému skleníku Fata Morgana. A tak se dozvídáme, že díky vlastnostem skleníku je pro nás uvnitř vytvořena iluze tropické přírody, vzdálené od nás jinak na tisíce kilometrů. Ve skleníku, stejně jako v přírodním úkazu zvaném fata morgana, se můžeme tedy rázem ocitnout z pražského smogu v tropech, v tropickém lese, subtropech, na Madagaskaru, mezi fíkovníky, v nížinném deštném lese, v tropických horách, ve Venezuele a na tamních stolových horách a ještě v mnoha dalších prostředích, lokacích a místech. Publikace Květy Faty nám z celého tropického pásma předkládá celou kopu, čili 60 nápadně či nějak zajímavě kvetoucích rostlin. Je to ale stále jenom pečlivý výběr všeho toho, co ve Fatě Morganě kvete. Je to ovšem výběr náležitě reprezentativní a hlavně doplněný všemi nezbytnými informacemi.

 

Tři části skleníku – trojí nabídka toho nejkrásnějšího a nejzajímavějšího

Publikace není jen přehlídka rostlin, ale nabízí stejně jako i skleník tři skupiny rostlin. Tou první (postupujeme jako v reálu od vchodu k východu) je část Suchý les – polopoušť. Druhou je pak Tropický deštný les a třetí Horský les. Každá z částí, každý oddíl publikace, nabízí čtenáři své nejpoutavější rostliny okomentované autorkami. U každé rostliny je tak na pohledové straně, tedy vpravo, její celostránkové vyobrazení v sytých barvách kvalitního tisku a v detailu. Na levé straně najdeme přesný název vyobrazené rostliny, její zařazení v rostlinné říši a informace. Z nich se dozvíme, kde rostlina roste, jak vypadá, jak se pěstuje a nechybí tu ani zajímavosti s květinou spojené. Stránku doplňuje schématická mapka půdorysu skleníku s vyznačeným bodem, kde přesně rostlinu ve skleníku najdeme. Nechybí ani malé foto, které představuje, jak rostlina vypadá ve svém přirozeném prostředí v přírodě.

V oddíle Suchý les – polopoušť se seznámíme s 11 rostlinami, v oddíle Tropický deštný les s 34 a v oddíle Horský les dalších 15. Celkem tedy 60 TOP rostlin skleníku Fata Morgana.

 

Doplňující informace

Závěr publikace dává prostor praktickému výkladovému Slovníčku použitých pojmů. A následují vizitky tří renomovaných autorek i s ´důkazní´ fotografií, potvrzující, že autorky své znalosti nevyčetly jenom při studiu a nenabyly je pouze pří své vědecké práci, ale že ve vzdálených místech osobně byly a na vlastní oči si ověřily to, co zjistili při své odborné práci.

 

Opatřete si Květy Faty domů a budou vás hřát, kdy budete chtít

Publikace není určena jen k nahodilému prolistování, dokonce ani k jednorázovému přečtení, po němž čtenář knihu odloží někam do své knihovny. Ne. Publikace je živá a svádí. Svádí nahlížet a listovat, těšit se krásou, která je nám Středoevropanům jinak vlastně odepřena, stejně jako se věnovat vzpomínkách těch šťastnějších z nás, kteří v těchto lokacích někdy byli a nad vyobrazeními si tak mohou oživit své unikátní zážitky z cest. Vážnějším zájemcům však publikace nesporně poslouží i k doplnění jejich znalostí a rozšiřování jejich odborných obzorů. A pro všechny dohromady je to krásná sbírka nádherných zázraků přírody.

Titul: Květy Faty /Kvetoucí rostliny skleníku Fata Morgana

Vydala:  Botanická zahrada hl. m. Prahy

Autoři textu a fotografií: Romana Rybková, Eva Smržová, Klára Lorencová

Grafický návrh: Pavel Florian, DIS., Karel Nývlt

Odborná korektura: Vlastik Rybka

 

Publikace byla pokřtěna u příležitosti 50. výročí založení Botanické zahrady hl. m. Prahy, a to herečkou Aňou Geislerovou. (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/rok-2019-trojska-botanicka-zahrada-slavi-50-narozeniny-aneb-budujeme-moderni-zahradu-21-stoleti/

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: www.botanická.cz, © Ing. Olga Koníčková