Roman Franta: Co je vpředu, nehledej vzadu aneb ´všechny náboje už jsem vystřílel…?!

28.01.2016 15:58

Galerie  U Betlémské kaple – Praha

28. 1. - 19. 2. 2016

 

V Galerii U Betlémské kaple na vernisáži výstavy obrazů malíře Romana Franty ´Co je vpředu, nehledej vzadu´ byl za mohutné účasti návštěvníků autor osobně přítomen. Výstavu zahájila Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

A poté jsme vyslechli i hudební vložku, kdy jsme se za všeobecného potěšení zaposlouchali do ptačího zpěvu,

který  překvapivě něžně zněl  z úst vskutku mohutného performera…

 

 

 

Výstava opět potvrdila  autorovu fascinaci lidskými vztahy, charaktery a zároveň světem zvířat – konkrétně ptačí říší. Přitom Roman Franta (*1962) není ornitologický nadšenec, je tedy otázkou, co se za jeho výběrem nového motivu skrývá… Jeho zaujetí určitě směřuje k vizualitě, typicky výrazné barevnosti a malířskému gestu. Ale můžeme také pozorovat jistou tajemnost ptačích výrazů, kterou navíc prohlubuje statická poloha křídel, kde jen tušíme, co se bude v následujících chvílích dít.

Pro Frantu se stává ptačí jedinec opět výtvarným prostředkem, který s námi komunikuje formou vepsaných textů, které jsou nedílnou součástí obrazů. Slogany nebo citáty autor používá ze svých deníkových záznamů nebo vznikají v průběhu malováni. Většina textů je ze soukromých poznámek, zpráv SMS, ale i výňatků z knih a publikací, které jsou mu obsahem blízké. Ptáci k návštěvníkům promlouvají a odkrývají druhý plán Frantových obrazů. Právě díky textům zjišťujeme, že tato ornitologie nám spíše než o ptačí říši říká více o nás samých. Franta miluje vzniklé asociace vycházející z obrazů a vracející se zpět k nim.

 

Roman Franta (1962)

  • vstoupil na výtvarnou scénu po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze a stáži na Art Institute v San Franciscu v USA v roce 1993-1994
  • od té doby se zúčastnil více než 120 skupinových a uspořádal na 60 samostatných výstav
  •  byl jedním z finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (1997)
  •  získal I. cenu za malbu v Evropské soutěži SBC v Londýně (1995), 4. cenu za malbu na Bienále současného umění ve Florencii (2001)
  • vyučuje malbu na pražské AVU a Art & Design Institutu

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Franta patří k těm umělcům současnosti, kteří se i po nástupu nových médií a dalších lákavých výtvarných experimentů i nadále vzdorovitě drží figurální malby. Nicméně za touto umanutostí je třeba vidět konceptuální fundament. Ačkoliv jsou nejčastějšími protagonisty jeho obrazů brouci, kteří se v průběhu let stali jeho autorskou pečetí, je zcela nepřehlédnutelné, že hmyz je tu pouze základním elementem, sloužícím k mnohem komplikovanějšímu sdělení, a nejde jen o malířsky dokonalý přednes této přírodní reality,“

Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy

 

Roman Franta je schopen citlivě vnímat stále nové podněty a objevovat jejich nečekané souvislosti. Jeho projev je výrazný, přitahuje naši pozornost, ale nevnucuje svá řešení, není agresivní. Pouze nabízí možnosti, jak chápat okolní prostředí, jak vnímat situace, kterých si všimneme teprve tehdy, když je autor vřadí do neobvyklých a nečekaných vztahů,“

Jiří Machalický, kurátor Galerie NoD

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková