Rihana SG – Vůně ženy aneb exotická vůně bájné Persie protkaná symboly jako orientální goblény

14.02.2022 18:16

 

Rihana SG

12. 2. 2022  - 12. 3. 2022

Beseder Gallery

 

 

Současná doba nepřeje příliš cestování, zvláště ne na Střední východ. A přece se můžeme ocitnout v zajetí kouzla této problémy zmítané části naší planety navíc v doprovodu půvabných a vzrušujících žen, které nás lákají do časů dávných příběhů. Ty ženy na obrazech, ale nejsou jen šťastné, milující a milované, ona mají své obavy, svá trápení, své žaly a své ortely. Na venek o nich ale vyprávějí jen cudně v náznacích, symbolech, odkazech. Je třeba jim naslouchat a nalézat s nimi souznění.

 

  

 

Rihana SG, vlastním jménem Reyhaneh Ghavipanjeh, je původem z města Babol, které se nachází v severní části Íránu. Tato atraktivní srdečná a veskrze ženská osobnost s nepřehlédnutelným charizma, vystudovala grafický design a pracuje jako grafička. Jejím koníčkem a možná i sebevyjádřením beze slov, byla vždy malba. A tou se vyjadřovala již jako dítě. V letech 2007 – 2013 žila v Malajsii, která vnímavou a empatickou ženu, oslovila a inspirovala taji asijského umění. A tak vznikl osobitý malířský styl této umělkyně. Prolínání prvků asijských, malířských technika postupů s ornamentalitou pojetím malířství Středovýchodního. Rihana SG se v roce 2013 přestěhovala do Evropy.  A za své nové působiště v této tak odlišné kultuře si zvolila bývalé Československo. Doslova, žije a tvoří totiž střídavě v Česku a na Slovensku.

 

   

Není nad osobní setkání…  

 

Svébytné pražské galerii Beseder Gallery, se už od počátku daří nacházet a představovat především tvůrčí osobnosti něčím se vymykající běžnému koloritu. Ať už to jsou pro nás objevované a veřejnosti převážně zatím neznámé tvůrčí individuality ze světa. Často světa nám vzdáleného, nebo zcela se vymykající autorské počiny z tuzemských vod. Vždy je uspořádaná výstava něčím objevná. A kdo má možnost zavítat přímo na zahájení, některou z komentovaných prohlídek či na dernisáž, kterou v Beseder Gallery příkladně dodržují a náležitě zorganizují, má možnost vstoupit spolu s vystavujícími umělci do jejich světa. Dostat se takříkajíc za jejich obrazy, a poznat je osobně a mnohem lépe pak pochopit vystavená díla.

I Rihana SG byla nejen na zahájení, kde zářila jako skutečný středobod celé akce, ale bude přítomna i na komentovaných prohlídkách a samozřejmě také na zmíněné dernisáži.

 

  

Pestrý kaleidoskop žen jako alegorie ženství   

 

V průvodním kurátorském textu čteme:

„Umění Rihany je hlavně o ženách a o ní samotné.

Zobrazuje štěstí, čistotu, smutek, bolest nebo nerovnost pohlaví.

Všechny pocity nebo zkušenosti, kterými ženy na Středním východě procházejí ve svém životě.

Barvy jejích obrazů jsou lesklé a jasné, což vyjadřuje íránskou kulturu a prostředí – slunce, příbuzné, přátelství, moře a les. Írán jako zemi se čtyřmi ročními obdobími, různými etnickými kulturami, tradicemi a přírodou.

Portréty, které kreslí, mají dlouhé krky, kde jsou soustředěna nebo blokována všechna slova nebo emoce, které ženy chtějí vyjádřit. Jejich oči jsou většinou zavřené, protože se bojí dívat do očí lidí, kteří je obklopují.

Rihana pracuje také s nejrůznějšími symboly, jako jsou ryby (čistota), granátové jablko (nebe), ptáci (duše a láska).

Ve svých malbách se zabývá tím, co je často ignorováno a věří, že v nich najde každá žena všech zemí světa kousek sebe sama.“

 

 

Rihana SG o své tvorbě

 

Převzato z autorčina rozhovoru s Fatimou Rahimi

(Výjezd celého rozhovoru je, až do vyčerpání zásob, k dispozici přímo na výstavě, případně k nahlédnutí či stažení na www.denikreferendum.cz . Doporučujeme k přečtení…).

 

 

Jak dlouho jste obrazy pro výstavu v Beseder Gallery malovala?

„Jde o výsledek mé tříleté práce. Technika, kterou používám, je velmi specifická. Musím vždycky dokončit část práce a počítat s tím, že se k ní už nebudu moci vrátit a něco změnit. Někdy je to otázka sekundy. Nápady získávám ze světa kolem sebe, chodím mezi lidi, mluvím s nimi, čtu knihy a noviny, dívám se na televizi. Když mě něco napadne, musím to hned dát na papír, i kdyby to bylo v noci. Někdy tvořím půl roku v kuse, potom dva měsíc nejsem schopná pracovat. Malování obrazů je pro mě velmi emotivní…“

Dodejme, že část vystavených obrazů, autorka vytvářela přímo pro tuto výstavu, tedy přímo pro Beseder Gallery.

 

  

Text a foto: Richard Koníček

 

Rihana SG

12. 2. 2022  - 1. 3. 2022

Beseder Gallery  

Lihovarská 12, 190 00 Praha 9

info@besedergallery.art

https://www.besedergallery.art