Richard Konvička ´Na ostrém bodu´ aneb když v jeho obrazech nelze nic ubrat ani přidat

25.08.2013 19:17


Topičův salon
20. 8.–´20. 9.2013

Dostali jsme pozvání na vernisáž 19. 8. v 18 hodin do Topičova salonu na výstavu velkoformátových   Konvičkových obrazů  ´Na ostrém bodu´.   Kurátor výstavy  Richard Drury ,  teoretik výtvarného umění zahájil výstavu svým skoro básnickým proslovem, odmítajíc mikrofon.  A robustního (tvorbou, ne postavou) Richarda Konvičku zařadil na špici současných malířů.


Obrazům musíme rozumět
Výstava Richarda Konvičky je výběrem z obrazů především z roku 2012 a 2013. Na první pohled nám geometrizovaná ostrá konstrukce prostoru obrazu (většinou o velikosti 130 x 100 cm, 200 x 150 cm, 160 x 125 cm) připadne velmi abstraktní.  Jak nám bylo řečeno,  ne všichni Konvičkovým obrazům  ihned porozumíme. Po delším zkoumání však určité náznaky fragmentů figur  i předmětů na obrazech možná i my, laičtí návštěvníci,  najdeme.

 

 

 

A barvy? Jsou ostré a drsné!
Přesto význam Konvičkových obrazů  jednoznačně nelze interpretovat.  Obrazy a barvy jsou ostré, přesto nelze v jeho obrazech nic ubrat ani přidat, jak řekl kurátor Richard Drury.

 

Závěrem slovo odborníka k výstavě Richarda Konvičky: ´Na ostrém bodu´
„Stručný souhrn tvorby Richard Konvičky nepotřebuje velká ani dlouhá slova. Na počátku byl člověk, jeho vnitřní vybavení, které nemohlo  být jiné než umělecké, a cesta. K jeho cestě ho inspirovali tvůrci nezlomní, nezávislí, z dob nedávno i dávno minulých. Cesta to musela být osamělá, protože autenticita umělecké tvorby pramení jen a pouze z vlastních reflexí, vlastních myšlenek a pocitů.


Konvička musel při svém hledání jasného poznání a podstatných hodnot čelit skutečnosti, že lidská komunikace je naopak plná překážek, nejasností, dokonce i klamného zdání. V neklidném, často frikčním vztahu mezi autorovou hypersenzitivní myslí a rušným, ne-li rušivým každodenním světem , představuje jeho výtvarná práce prostředník, nárazovou zónu i hmatatelné vyústění zároveň. Bez nadsázky lze říci, že malování a kreslení je pro autora zdrojem kyslíku, bez něhož se nedá žít.
Pohyby umělce po terénu přináší stále nové vjemy, na které však nikdy nereaguje, řekněme, vnějším zrakem. Všechny impulsy opracovává během nočních ateliérových vigilií do integrovaného existenciálního celku, jehož vizuální  řeč si bohatě vystačuje s oproštěným rejstříkem symbolů, především tělesnými fragmenty a dynamizovaným prostorem.
Konvička prožívá svět prostřednictvím svého umění, které se stává polem jakéhosi totálního promítání sama sebe. Nemusí to ve svých pracích formálně či ideově vysvětlovat, on součástí obrazového sdělení prostě je. A my jeho přítomnost pak intenzivně cítíme v každém tahu štětcem či stříknutí barvy.


Pro Richard Konvičku je umělecká výpověď věcí nevyhnutelné pravdy. Aby této umělecké výpovědi docílil, nezná kompromisy. Pohybuje se neustále na ostrém bodu mezi tím, co se na jeho dosavadní cestě ověřilo, a tím, kam až může razit dále, s následujícím rizikem, které však naplňuje smysl jeho práce.


Čirá expresivnost a útočná barevnost Konvičkových obrazů jsou paradoxně vyjádřením jeho introvertní povahy. Představují totiž neobyčejně silnou kompresi jeho vnitřního rozpoložení, pro které je obrazová plocha pak výhradní realizační arénou. Nejde tu proto o iluzi, o podobenství, ale o pevně zakotvenou realitu s absolutním nasazením. Konvičkova cesta se absolvuje doopravdy. “

(text:  Richard Drury, kurátor)

 


Ze životopisu Richarda Konvičky
•  narodil se v 30. 4. 1957 v Praze
• 1973 – 1977 studium  - Střední odborná škola výtvarná V. Hollara v Praze
• 1977 – 1983 studium - Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Jana Smetany
• v roce 1990 - půlroční stipendium od The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku na pobyt ve Spojených státech
• 1997 – člen Umělecké besedy
• patří ke generaci  výtvarníků jako jsou  Eva Prokopcová, Margita Titlová, Vladimír Merta a Josef Žáček
• Konvičkovy obrazy a kresby jsou v téměř všech státních galeriích ČR, v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí
Topičův salon
Národní 9 (1. patro)
110 00 Praha 1
Máme otevřeno:
pondělí, čtvrtek, pátek: 10.00 – 17. 00 hodin
středa: 10.00 – 18.00 hodin
Hodnocení:  65 %
www.topicuvsalon.cz

 

Ing. Olga Koníčková
Foto: internet
https://www.pritomnost.cz/cz/kultura/429-na-ostrem-bodu