Richard Koníček - Básně roku 2019: Stromy jsou jako fontány

30.10.2019 12:22

 

Stromy jsou jako fontány

Ze země k mrakům prýští

Míza a síla vulkánů

Změněné v útky dužnin

Změněné v plody dozrání

Změněné v květy vůní

Změněné v listy halící

Změněné…

Stromy jsou jako odění

Nahou zem cudně šatí

Stínem a módní zelení

Změněné na háv proti zlu

Změněné na háv proti žáru

Změněné na háv proti šňůrám deště

Změněné v obálky zrání

Změněné…

Stromy jsou naše dýchání

Z plic do plic přímo od plic

Resuscitují naše nitra

Změněné v žití záchvěvy

Změněné v lásku, žel i svár

Změněné v rozum, vůli, chuť

Změněné v lidská přání

Změněné…

Stromy jsou jako fontány.

A my je máme vpíjet.

Ne netečně míjet…

 

Richard Koníček

27. 10. 2019

Foto: © Ing. Olga Koníčková