Richard Koníček - Básně roku 2019: Oslovení slovy

04.09.2019 12:30

Jsou různé básně,

jako svět se různí.

Různé jsou časy

a jinými v nich lidé.

Báseň se hledá

v skrytu podvědomí.

Někdy je drzá,

jindy vážné vážně váží.

Hlavně když vzniká

a sama za svým slovem stojí.

 

Hledat a nenajit,

je jak lásku nemilovat,

přes ústa dostat pár

a opájet se klamem.

Ale když z haldy věcí

vytřese se střípek

co dosud nikdo nehledal,

tak zbývá jediné,

ten nález pojmenovat.

A od toho je báseň.

Družička sňatků faktu s fantazií.

Otvírá slova, v jejich, slova smyslu

a plní prostor

kde nemáme už slov.

 

 

11. 7. 2019

Foto: © Ing. Olga Koníčková