Richard Koníček - Básně roku 2014: Povděk

16.05.2017 14:18

Jak zní můj povděk

tobě?

 

Jak dotek citu na kůži

Jak krůpěj rosy na růži

Jak tvoje dlaně na pleti

Jak naše těla v sepjetí

 

Tak zní můj povděk,

že tě mám.

Že nejsem ztracen, nejsem sám,

Že potmě vidím do očí

Že nahmatám tvé náručí

Že dech tvůj mě uspává

Že sten tvůj vášeň rozdává

Že jsi můj šťastný horoskop

A zázrak sám a klido-Svod…

Tak zní můj povděk

Tobě.

 

Včera, dnes, v každé době.

 

Foto: © Ing. Olga Koníčková