Richard Koníček - Básně roku 2013: Lunatic

24.02.2020 13:57

 

 

Paprsek vede ho po střeše,

prejzové pokrývce lidského žití.

 

Podkrovní komůrka k útěše

té, co sama teď sebou se sytí.

 

Dívka tam sní si o něze,

tělesné, horké a s vášní.

 

Zoufale čeká na kněze,

co podá jí svátost zvláštní.

Vyhání do tmy z lůna ctnost

a převléká ji za chlípnost.

Netuše, kdo to k ní kráčí…

 

Tebe mi nebe seslalo!

Nitro se na víc neptalo.

Činili oba to, co ráčí…

Splynuli v záři stříbrné,

splynuli v jedno, aby ne,

když svedlo je tak toužení.

Teď usínají.

Blažení…

 

 

1. 4. 2013

Foto: © Ing. Olga Koníčková