Retrospektiva Jana Koblasy aneb Běsi v nás

09.03.2013 18:49

Retrospektiva Jana Koblasy aneb Běsi v nás

 

Jízdárna Pražského hradu

13. 4. - 8. 7. 2012

 

V dubnu letošního roku byla zahájena v Jízdárně pražského hradu první rozsáhlejší retrospektivní výstava Jana Koblasy, nesnadno zařaditelného umělce - sochaře, malíře, scénografa i kostýmního výtvarníka; navíc přítele malíře Mikuláše Medka.

 

Jan Koblasa žije a pracuje v Německu už od roku 1968. Je tvůrcem soch pro veřejná prostranství, kostely i budovy nejen v Německu, ale i u nás. Za všechny uveďme například sochu v parku Gustava Mahlera v Jihlavě.

 

Jádrem retrospektivy Jana Koblasy je tvorba z jeho německého období, která divákovi nabízí sugestivní výpověď umělce, jenž dovedně střídá materiály, figury s abstrakcí a formy s jejím hledáním. Pro ilustrativnost a srovnání najdeme v horním patře Jízdárny i ukázku Koblasovy tvorby ze 60. let 20. století.

 

Na skvěle připravené retrovýstavě objevíme především labyrint linií, tvarů a barev; ale neztratíme se v tom, protože autor vždy nabízí dobře čitelné odkazy na archetypální příběhy či kanonické formy, které vzal jako výzvu k postmoderní re-konstrukci, re-formulaci, či znovu-artikulaci.

 

Asi nejviditelnějším odkazem je plastika Pokus o úsměv, která doslova cituje těžko uchopitelnou grimasu legendární Mony Lisy. Tato plastika je také příkladem Koblasova mistrného vtahování diváka do obrazu. Dílo v podobě amorfní hlavy je totiž vlastně zakřiveným zrcadlem, ve kterém se divák konfrontuje a nejen s Monou Lisou, ale i sám se sebou. Mona Lisa ale není zdaleka jediná. Z populární kultury je to například čerpá plastika Happy End, kde pozorný divák objeví tvář herce Marlona Brando.

 

Už ve vchodu do Jízdárny návštěvníka přivítají dřevěné karikatury Běsů 20. století, kteří - obrazně řečeno - Koblasu - donutili žít v exilu - Lenina, Stalina, Hitlera a Mao Ce-Tunga.

 

Jak Mistr říká, nejvíce preferuje tvorbu soch a při úpornějších bolestech zad píše nebo se věnuje grafice. Expozice je nezbytně výběrová. Objevíme zde exponáty ze sbírek soukromých sběratelů, státních institucí a majetku umělce. Neopomiňme i možnost shlédnout dva filmy o Mistru Janu Kolbasovi, promítaných v přilehlé chodbě.

 

Výstava se koná u příležitosti autorových 80. narozenin a záštitu nad ní převzal prezident republiky Václav Klaus.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet