Rembrandt & Co.

01.04.2013 18:44

Rembrandt & Co.

aneb 

´Příběhy umění ve století blahobytu´

(od 10. 2. do 27. 5. 2012)

 

Národní galerie v Praze připravila ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí velkolepou výstavu s názvem Rembrandt & Co. aneb ´Příběhy umění ve století blahobytu´

 

Na přehlídce děl holandského umění 17. a počátku 18. století můžeme zhlédnout více než 130 obrazů a 80 grafických listů z kmenového fondu Národní galerie v Praze, obohaceného zápůjčkami dvanácti obrazů ze zahraničních i domácích sbírek.

 

V souladu s názvem výstavy (& Co.!) sice mezi všemi díly spatříme vlastní Rembrandtovy obrazy pouze dva.  Jedná se ale zajímavou pikantérii, dokládající, že modelem k olejomalbě, nazvané Muž v orientálním kostýmu (Rijsksmuseum Amsterdam), byl umělci tentýž člověk jako pro jeho další zde vystavený obraz Učenec v pracovně (Národní galerie).

 

Kromě těchto dvou mistrových obrazů je na výstavě představeno i 13 Rembrandtových grafických listů, zajímavých zase tím tím, že na mnohých z nich zachytil umělec svou vlastní podobu.

 

Rembrandt byl – jak známo - jedním z největších experimentátorů v oboru grafiky. A také zakladatelem mistrovské dílny. Dílnou Rembrandta H. van Rijna prošlo v letech 1628 až 1663 více než padesát žáků. Mezi nimi byli například Frans Hals či Salomon van Ruysdael, kteří se malbě učili od dvanácti let.

 

Holandsko těch let totiž zažívalo ekonomický růst a díky tomu mohl nastat, dnes až neuvěřitelný, rozmach malířské tvorby. Ohromující je už pouhé množství registrovaných děl. Každoročně tehdy totiž vzniklo na 70 tisíc obrazů (!). Mimořádné množství z nich zdobilo stěny příbytků tamních obyvatel, a to, bez ohledu na jejich společenské postavení. Na každého Holanďana tak připadaly v 17. století v průměru dva až tři obrazy.

 

Zajímavá výstava umožní návštěvníkovi nahlédnout do světa obyvatel tehdejšího Nizozemí v pestré škále témat. Mariny, výjevy s námořní tematikou detailně zachycující dobová plavidla a život na nich, lesní zákoutí, okraje holandských vesnic se zobrazením každodenního života a samozřejmě i zátiší. Zde je třeba zdůraznit možnost spatřit na vlastní oči vynikající obraz Zátiší s knihami a lebkou (Vanitas) z roku 1629 od Jana Davidszoona de Heem, zapůjčený na tuto výstavu Oblastní galerií v Liberci. Ale podobných lahůdek je k vidění víc...

 

Kolekce holandského umění v Národní galerii v Praze vzniká už od konce 18. století. Během 19. století se soubor rozšířil o četné nákupy, odkazy a dary. Mnohé ukázky holandské malby 17. století věnoval někdejší Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění i MUDr. Josef Hoser, jenž, mimochodem, jako první použil pro označení Obrazárny dnes známé slovní spojení „národní galerie“. Ve 20. století se sbírka rozrostla zásluhou ředitele Obrazárny Vincence Kramáře a českého malíře Emila Filly.

 

Právě probíhající výstava Rembrandt & Co. je zhodnocením pečlivé pětileté badatelské práce historiků umění a restaurátorů. Příjemný bonus pro zahraniční návštěvníky a zaznamenání hodný počin je i fakt, že souběžně s výstavou, vznikl (v angličtině vydaný) soupisový katalog.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Národní galerie.