Regensburg: ´Výstava Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna´ aneb při vstupu zaplaťme jen 4 eura!

05.12.2014 15:14

Kunstforum Ostdeutsche Galerie  - Regensburg

27. 9. 2014 –  1. 2. 2015

 

Výstavu ´Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna´, v překrásném městě s bohatou historií - bavorském Regensburgu  pro divácky velký úspěch z původního termínu 11. 1. 2015 prodlužujeme do 1. února 2015. Poté se výstava objeví  částečně v Praze.  Pro nás, kteří se do Regensburgu vypravíme vlakem za vánočními nákupy, platí, že se můžeme podívat kromě jiného také na Kokoschku do Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Galerie totiž spolu s Českými drahami připravila zvláštní bonus: každý z nás, kdo předložíme jízdenku ČD, zaplatíme snížené vstupné ve výši 4 eura.

  • Výstava Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna v bavorském Regensburgu/Řezně, která se věnuje umělcovu pobytu v Československu mezi lety 1934 a 1938, se těší velké pozornosti návštěvníků, a je proto o tři týdny prodloužena
  • Kokoschkovy expresivní pohledy na Prahu stejně jako slavný portrét Tomáše Garrigua Masaryka  tak spolu s dalšími jeho díly tohoto období můžeme vidět  až do 1. února 2015
  • Část exponátů z Kunstforum Ostdeutsche Galerie poté poputuje na Kokoschkovu výstavu do Národní galerie v Praze, která bude zahájena 19. února 2015

Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna

Na výstavě nahlédneme i do  osobních  dokumentů,  do Kokoschkova soukromého života, např. do  jeho vztahu s Oldou Palkovskou, do dokumentů, jež dokládají jeho reakce na některé české kolegy.

Kontext pražské kulturní scény naznačuje výběr prací některých Kokoschkových pražských současníků, jako např. Emila Filly, Václava Špály, Bohdana Heřmanského, Jana Baucha, Friedricha Feigla, Maxima Kopfa, Georga Karse a Williho Nowaka.

Výstava představuje Oskara Kokoschku jako mnohostranného intelektuála, který se aktivně účastnil veřejného dění v tehdejším Československu a tvořil spojující článek s okruhem německy hovořících umělců a spisovatelů z řad emigrantů.

Ze života Oskara Kokoschky

Do Československa Kokoschka přijel koncem září roku 1934, aby zde portrétoval Tomáše Garrigua Masaryka. Měla to být první z prominentních zakázek, za kterými se hodlal vydat dál do Ruska a do východní Asie. Kvůli Masarykově špatnému zdravotnímu stavu se však termín odjezdu odsouval, a Kokoschka tak poprvé trávil delší dobu v Praze, odkud pocházela rodina jeho otce a kde nyní žila jeho sestra.

 

Praha Kokoschku okouzlila

Fascinovalo ho nejen podmanivé panoráma Hradčan s Vltavou, které stále znovu z různých míst maloval. Podnětná pro něho byla i atmosféra metropole, kam se ve 30. letech 20. stol. uchylovali němečtí a rakouští intelektuálové před nacisty.

Také Kokoschka byl v Německu označen za zvrhlého umělce a hanoben. Po nuceném odstoupení československého pohraničí nacistickému Německu na začátku října roku 1938 uprchl Kokoschka spolu se svou budoucí manželkou Oldou Palkovskou, kterou poznal v Praze, do Londýna.

Během 4 let, která Kokoschka strávil v Československu, vzniklo okolo 33 obrazů, mezi nimi 15 pohledů na Prahu.

Osm z nich se nachází v Řezně. Vystaven je i další obraz, který namaloval podle paměti v Londýně a který pojmenoval Praha – nostalgie. Pražské panoráma se objevuje i na pozadí portrétu Tomáše Garrigua Masaryka z let 1935-36. S prezidentem si rozuměl, jejich společné téma byly mimo jiné humanistické myšlenky Jana Ámose Komenského. Postavu myslitele Kokoschka zachytil i na Masarykově portrétu.

Komenský a jeho působení inspirovalo Kokoschku ke hře Comenius, kterou začal psát v roce 1936 a do níž zakomponoval kritické narážky na nacistický režim.

 

Všechny snímky  v rámci zpravodajství o výstavě jsou bezplatně ke  stažení na stránkách Kunstforum Ostdeutsche Galerie: https://www.kunstforum.net/pressebilder_kokoschka.php

 

https://www.artalk.cz/2014/11/08/kokoschkova-predpremiera-v-reznu/

 

 

 

Oskar Kokoschka, Portrét Tomáše Garrigua Masaryka, 1935/1936, olej na plátně,

97 x 131 cm, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Patrons Art Fund © Fondation Oskar Kokoschka, Vevey / VG Bild-Kunst, Bonn 2014,

Foto: 2014 Carnegie Museum of Art, Pittsburg

 

 

Ing. Olga Koníčková  (zdroj: tisková zpráva)

Oskar Kokoschka a Praha aneb když namalujeme poslední portrét T. G. Masaryka