Rakouské kulturní fórum Praha – ZAPOMNĚNÍ aneb nejen o tom, o čem snila babička Kateřiny Šedé

01.12.2021 18:52

 

ZAPOMNĚNÍ

14.10. - 26. 1. 2022

Rakouské kulturní fórum Praha

 

 

Život lidský je protkán tisíci příběhů chtěných, ale také tisíci jiných, které jsou pro jejich aktéra nechtěné. Ale paměť člověčí je už taková, že registruje a zaznamenává všechno, co nás potkává. Jenže pamatovat si vše, s čím jsme se kdy protnuli, je skoro až nemožné a vlastně ani žádoucí.

 

 

Snad i proto, jsme zařízení tak, že můžeme z paměti vytěsňovat to, co se nakonec ukázalo jako nepodstatné. A musíme vytěsňovat to, na co chceme raději zapomenout. Zbytek jsou vzpomínky, které se vracejí, ale – žel - s věkem a odstupem času také zapomínají. A to je vlastně jádrem nové výstavy v Rakouském kulturním fóru Praha nazvané jednoznačně, ZAPOMNĚNÍ.

 

 

Jak pravil Karel Srp

 

Někdy je zbytečné hledat slova tam, kde je za nás vyslovil zcela precizně, trefně a s niterným zaujetím Karel Srp. Kurátorem výstavy Zapomnění je totiž e historik umění PhDr. Karel Srp, Ph.D. A jeho kurátorskou zprávu je radost citovat. Proto tak v následujících řádkách činíme:   

 

„Výstava Zapomnění, která byla poprvé prezentována v únoru tohoto roku v Künstlerhausu ve Vídni, je nyní přístupná i českému publiku. Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu.

 

Zapomnění představuje čtyři umělecké přístupy z Rakouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím velmi rozdílných strategií a koncepcí otevírají dveře k zamyšlení nad tématem „zapomnění a vzpomínání“. Jaký rozměr má zapomnění z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký je jeho rozměr z hlediska společenského a politického?

 

 

Jana Kasalová (Praha) chápe názvy míst na mapě jako pojmy, které lze snadno zaměnit a zničit, avšak které jsou zároveň nositelem paměti míst a krajiny. Na mapách mění tato umělkyně to, co se zdá být neměnné a jasně definované. Z map se tak stávají plochy, na kterých již názvy a značky neslouží jako pomůcka pro orientaci, nýbrž se stávají prostředkem ke vzpomínání. Česko-německé názvy opuštěných vesnic zanechávají své stopy a ovlivňují identitu místa, přestože původní osady již neexistují.

 

Existuje anatomie zapomínání? Onemocnění demencí zanechává v mozku svůj fyziologický otisk - dochází k úbytku a ke změnám mozkové tkáně. Jako působivý obraz zapomnění používá

 

 Lena Knilli (Vídeň) ve svých kolážích podobu naskenovaného mozku postiženého tímto onemocněním a kombinuje jej s obrazem špulky s nití („Ztratila jsem nit.“). Díla Leny Knilli byla výchozím bodem pro myšlenku tohoto výstavního projektu.“

 

Sybille Loew (Mnichov) vyšila na vývěsky jména, datum úmrtí a věk velmi zvláštní skupiny lidí. Na všechny z nich se zapomnělo. Všichni zemřeli v osamění, aniž po sobě zanechali jakékoli přátele či rodinu. Jejich pohřeb a zrušení domácnosti zajistil obecní úřad. Tyto nápisy vyšité červenou nití rozvěšuje Sybille Loew do prostoru. Z nás jakožto návštěvníků této výstavy se tak mohou stát ti, kteří vzpomínají.

 

Prostřednictvím projektu společného kreslení dokázala Kateřina Šedá (Brno) navázat živý dialog se svou babičkou Janou. Ta po odchodu do důchodu a po smrti manžela upadla do trvalé apatie a o nic neprojevovala zájem. Ze vzpomínání vznikly kresby, které na papíře rekonstruují sklad zboží prodejny domácích potřeb v Brně, v níž babička 33 let pracovala.“

 

 

Co dodat za www.www-kulturaok-eu.cz ?

 

Nám už nezbývá než dodat, že výstava ve svém celku a aranži, působí hodně smutně a značně nostalgicky. Ale také nesmírně lidsky. A co je na ní podstatné – donutí nás k zamyšlení nad tím co známe z dějin, nad tím co víme o svých vlastních předcích a co i pamatujeme my a naši blízcí. Ale to se musí vidět na vlastní oči.  

 

Text připravil za pomoci tiskových materiálů: Richard Koníček

Foto: Richard Koníček

 

 

    

ZAPOMNĚNÍ

14.10. - 26. 1. 2022

Rakouské kulturní fórum Praha

110 00 Praha 1, Jungmannovo nám. 18

Rakouské kulturní fórum Praha CZ

Tel.: +420 257 090 589

E-Mail: info@rkfpraha.cz

Web: www.rkfpraha.cz

Facebook:  www.facebook.com/rkfpraha