Rakouské kulturní fórum Praha: KLIMA & JÁ aneb Mezinárodní putovní výstava zahájila pouť světovými metropolemi v Praze

10.10.2022 16:22

 

 

 

KLIMA & JÁ

© Klima&Ich

29. 9. - 3. 11. 2022

Rakouské kulturní fórum Praha°

 

 

Dochází ke změně klimatu – to je nezpochybnitelná pravda.

Je to první změna klimatu na naší planetě, kterou způsobil člověk.

Dobré je, že tento fenomén můžeme opět zvrátit. My lidé.

Pokud ovšem budeme jednat už nyní. Protože zatím to ještě máme ve svých rukách.

Zatím…

 

 

Psychologie klimatické krize?

To je konflikt podnebí a krize, v níž se nalézá, kde my lidé jsme právě kdesi uprostřed.

Náš mozek má sice k dispozici řadu mechanismů, jež nás chránit před nepříjemnými skutečnostmi, usnadňovat nám život – a tím nás nabádat, abychom občas raději zavřeli oči, než abychom jednali.

Jenže!

V souvislosti s klimatickou krizí existuje mnoho aspektů, které ten náš mozek ovlivňují a s tím i naši psychiku. A vyvolává to v nás - chtě nechtě - nespočet otázek.

Co tedy dělá a udělá klimatická krize s naší psychikou?

Jak se vlastně rozhodujeme a jak se rozhodneme?

Co nás - a jak, a proč - ovlivňuje zevnitř i zvenčí?

Proč někteří lidé pomáhají druhým, aniž by za to něco očekávali, a jiní očekávají, že jim bude jen a jen pomáháno a další se tváří, že se jich to vůbec netýká?

Jakou roli v tom hrají osobnostní rysy…?

 

 

Kultura a klima?

 

Jak řekl úvodem při zahájení nejnovější výstavy nazvané Klima a já v Rakouském kulturním fóru Praha jeho ředitel Dr. Andreas Schmidinger…

Výstava, kterou právě zahajujeme, může vyvolat díky tématu otázku, proč kulturní forum a výstava tak zdánlivě odtažitá, jakou je apel věnovaný klimatické krizi ve vztahu k nám všem obyvatelům naši planety. Odpověď je ale nasnadě. Klima je v krizi a lidstvo má ten nejvyšší čas tuto krizi opravdu řešit. Je to mrak nad budoucností všeho. I kultury. A proto, není od věci, věnovat těmto otázkám čas, prostor a pozornost všude a stále, tedy i v kulturním fóru.

My na www.www-kulturaok-eu.cz se s názorem Andrease Schmidingera plně ztotožňujeme a proto i my, web především věnovaný kultuře, také rádi věnujeme pozornost tématu tak závažnému jakým je klimatická krize, tedy i výstavě Klima a já.

 

 

Výstava a my

 

Divák, který přijde na výstavu Klima a já může být na první pohled (doslova), překvapen či snad i zaskočen. Čekají ho zde („jen“) obří panely několika barev zaplněné texty. Navíc v němčině. Ale to není problém, to řeší přehledně graficky zpracovaný český překlad, jejž každý návštěvník obdrží při vstupu. Důvod je prostý. Jde o rakouskou výstavu připravenou jako putovní, jejímž posláním je zavítat postupně do všech světových zemí a v nich do vybraných – především hlavních – měst, kde působí jednotlivá Rakouská kulturní fóra. A tak pro každou zemi jsou přípravny místní jazykové mutace překladů tak, jako v Praze. Dr. Andreas Schmidinger, poctěn, připomněl, že Praha a jím řízené Kulturní forum v Praze, bylo vybráno jako startovní pro dlouhou celoplanetární pouť této výstavy.

 

 

Situace je vážná, ale ještě se dá řešit

 

Dr. Andreas Schmidinger, vždy tak pozitivně naladěný, neutajil ve svém vstupu, a v jeho tváři bylo i znát, zvážnění a posmutnění. Samozřejmě, daleko raději prezentuje na výstavách umění, radost, pohodu, štěstí, ale světová situace, včetně té globální klimatické, si žádá občas i tu vážnou tvář a vážná témata, na něž je třeba upozornit a upozorňovat.

A výstava - z diváckého hlediska - s tím vším plně koresponduje.

Je vážná, ale není chmurná, je poučná, ale není zdrcující. Je apelující a radící. Stačí se začíst do jasně a stručně zformulovaných textů. Panely, nám pak ve vlastním vstupu následujícím po úvodním slově Andrease Schmidingera, přiblížil hlavní kurátor celé výstavy, Tino Blondiau, jménem celého týmu odborníků, podílejících se na formulacích textů na jednotlivých panelech.

Dejme mu tedy slovo…

 

 

Od počátku industrializace spotřeba energie neustále roste    

 

·         Rostoucí poptávku po energii (ještě pořád) uspokojujeme především fosilními palivy, jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí. Při tom vznikají skleníkové plyny, které jsou hlavní příčinou současného oteplování – zejména CO₂ (oxid uhličitý). K omezení globálního oteplování na méně než 2 °C je zapotřebí technologický pokrok a politické rámcové podmínky. Třetí důležitá páka spočívá v osobním rozhodnutí, jaký životní styl si zvolíme.

·         Rakousko se dlouhodobě zasazuje o spojení mezi LIDMI, PŘÍRODOU a KLIMATEM a považuje za své poslání společně s Dolnorakouským muzeem a dolnorakouskou Agenturou pro energii a životní prostředí budovat most mezi „poznáváním přírody" a „ochranou klimatu".

·         Změna klimatu probíhá a je už opravdu citelná.

·         Co tedy můžeme dělat, abychom ji zastavili?

·         Toto téma představuje aktuální výstava „Klima a já" jež měla premiéru v Zemském muzeu Dolního Rakouska v St. Pöltenu.

·         Výstava si klade za cíl inspirovat a informovat, jak se dá ve vlastním okruhu působnosti zapojit do ochrany klimatu.

·         Musíme zkrátka přizpůsobit náš životní styl, aby se změna klimatu zdařila.

·         ERDV, spojení 7 regionů v příhraničním území Rakouska, Bavorska a České republiky nabízí rozmanité podněty.

·         Zúčastněné regiony upozorňují svými iniciativami, jakými je například 28 nejkrásnějších cyklotras, případně okružních pěších tras na to, že není vždy nutné podnikat daleké cesty, ale krásy přírody a relaxaci lze najít i v bezprostředním okolí.

·         Kuchařská brožura staví do centra pozornosti společné kulinářské kořeny s typickými produkty z regionů.

·         Mezinárodní putovní výstava „Klima & Já“, přináší mnoho užitečných poznatků o tématech ovlivňujících náš život (cestování a mobilita, elektřina a energie, budovy a bydlení, odpad a recyklovatelné materiály, odpad a recyklovatelné materiály, potraviny a nápoje, spotřeba a životní styl) a nabízí inspiraci i alternativy, jak můžeme ochránit klima a naše životní prostředí.“

 

 

Malá ukázka drobných rad na téma - co s tím a jak na to:

 

Stream on?

Online-videa celosvětově způsobují více než 300 milionů tun emisí CO₂ za rok…

Streamingová dieta podporuje kreativitu!

 

Dobře vychlazené?

Zelené střechy a fasády dokážou snížit teplotu vzduchu až o 13°C…

-

V období veder pro krevní oběh k nezaplacení!

 

Správně natočená?

Voda z kohoutku místo minerálky a nealkoholických nápojů…

-

Vzpruha pro člověka i klima, a navíc, úspora přepravních nákladů!

 

Raději ho odstavit?

Doprava je jen v Rakousku zodpovědná za třetinu skleníkových plynů…

-

Vlak nebo autobus jsou klimaticky šetrnější alternativou než automobil!

 

Nevyhazovat potraviny?

Potravina jsou tu pro to, aby se jedly, ne vyhazovaly…

-

Využití potravin prospěje životnímu prostředí i peněžence!

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

KLIMA & JÁ

© Klima&Ich

29. 9. - 3. 11. 2022

Rakouské kulturní fórum Praha

Jungmannovo nam. 18

Otevřeno: po – pá, 10 – 17 h (kromě rak. a čes. svátků)

Vstup volný

Kontakty:

Tel.: +420 257 090 589

E-Mail: info@rkfpraha.cz

Web: www.rkfpraha.cz

Facebook: www.facebook.com/rkfpraha