Rafani – Síla Power aneb když už jen svým bytím provokujeme od narození všichni...ne?!

23.01.2015 13:31

Nevan Contempo - Praha
23. 1. -  28. 2. 2015


Na vernisáž výstavy do galerie Nevan Contempo, která se okamžitě stala od svého loňského vzniku velmi oblíbenou destinací návštěvníků vernisáží,  se  kromě  televizního štábu České televize  dostavilo bezpočet zájemců o Rafany, kteří naposledy vystavovali před 7 lety a  svůj nový projekt Síla vytvořili  přímo pro tento prostor. Jedná se o samostatnou výstavu skupiny, první po 7 letech opět v Praze.

 

„Tvoří ji instalace, objekty a videa, které se různým způsobem i spolu dohromady vztahují ke zmíněnému fenoménu. Síla v názvu dává určující moment, hledání jednotlivých vztahů a interpretací je ponecháno na divácích,“ řekl galerista Mikuláš Nevan.

 

Jednotlivé objekty představují různé podoby síly, jak se s nimi lidé i jiné živé bytosti setkávají nebo je používají. V některých případech jsou znázorněny principy síly, které jdou proti sobě. Výtvory umělců tak představují třeba sílu přírodní a animální, sílu mužskou a ženskou nebo i sílu politickou.

 

§§§

Svět již není stvořen bohem. Je sám sebou, opuštěný a bez lásky. Umění dříve vynalézalo obrazy boha. Dnes mu zbývá jen svět. A ten je takový, jaký ho umění obrazí, tak jakápak umělecká autonomie. Svět se pomocí obrazů stává naším domovem.

Domov je ztělesněná umělost. Má své vládce i ovládané. Domov je místo, kde šelmy i oběti našli společný prostor. Všichni máme nezadatelné právo na pojídání masa. Etiketa velí:  pojídání sebe sama je správnější než pojídání druhého. Zkoumáme střeva sebereference. Z jednotlivin našich domovů jsme vybudovali průmysl. Všechny ohlávky nasazujeme i sobě. Nepřítel se skrývá uvnitř.

 

Zbořme zbytky starých světů v našich tělech, budoucnost je nejistá a temná. Vězte, že to není zlo, nýbrž její ctnost. Les šumí a skrývá upadající kulturu. Hvězdy ukazují nepatrnost lidského měřítka a internet je takový, jací jsme my, my jsme tací, jaký je internet. Všechny kruhy důkazů – to je náš svět. Liberální demokracie

(z tiskové zprávy z vernisáže výstavy: Rafani Síla )

 

 Rafani

 •  umělecká skupina založená roku 2000 v Praze
 • v občanském životě jsou malíři, učitelé nebo kurátoři
 •  jejich skupinová činnost má vždycky politický a společenský přesah, často vyznívá jako provokace
 • 1. akce  v 7. 11. 2000 v Galerii AVU - Praha  byla ustavující a deklarující
 • ve skupině se vystřídali následující lidé: Luděk Rathouský, Radim Kořínek, Petr Motejzík, Marek Meduna, Jiří Franta, Petra Čiklová, Ondřej Brody, Viktor Frešo, Václav Magid, David Kořínek, Marek Matějka, Zuzana Blochová
 • mediálně je zviditelnily jejich projekty, jakými bylo přetření Lennonovy zdi na Kampě, pálení vlajky, cynické komentáře odsunutí sudetských Němců, vstup do KSČ, utopení obrazu z Národní galerie v Orlické přehradě nebo roční ohlašování demonstrací na Václavském náměstí.
 • část z nich se v roce 2004 vykálela v Národní galerii před dílem Milana Knížáka, aby tak vyjádřili své mínění o tehdejším řediteli
 • před 7 lety se vymezili vůči konceptuálnímu umění a na protest proti němu uváděli, že se chtějí věnovat umění hledajícímu podstatu sebe sama a přestávají ve svých projektech používat text, aby zesílili účinky samotného umění
 • další akce: Láska, Sudety, Demonstrace demokracie, Český les, Příčina, Plán, Boj, Bianco, Naplnění veřejného prostoru…
 •  2007 - 2011 nepoužívali ve veřejných prezentacích psaný text, tudíž názvy výstav a akcí z tohoto období nejsou známy
 • 2011 debut celovečerního dokumentárního  filmu 31 konců/31 začátků
 • dvakrát byli nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého
 • (zdroj:  Wikipedia)

 

www.nevan.gallery

Rafani používají strategii podstatně odlišnou od populární výtvarné české grotesky,

která byla ve skutečnosti cynickou distancí.

Jejich postup je opačný, odhaluje trhliny totalitních ideologií tím,

že se s nimi superztotožní a dokonale je napodobí.“

( Jiří Ševčík, Jana Ševčíková)

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

U Rajské zahrady 14

Máme otevřeno: úterý – sobota: 13.00 – 18.00 hodin

 

V Galerii si můžeme zakoupit dvojjazyčnou (čeština/angličtina) monografii  Rafanů, kde na titulní straně je text Milana Knížáka:

„Akce Rafanů byly vždycky srabácké. Pálení vlajky na Václavském náměstí,

která ani nebyla opravdovou vlajkou – jen šedivou parafrází,

s níž mohli dělat cokoliv, aniž by to mohlo být považováno za přečin.“

 

V brožované  monografii  mapujeme  výstavy a akce v letech 2000 – 2006 a nechybějí tam ani rozhovory s některými  členy skupiny.

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, facebook)

Foto: © Ing. Olga Koníčková