Radka Bodzewicz: Božská komedie aneb Neměň svou tvář, nebo tvář změní tebe…

01.06.2020 09:24

Bold Gallery (dříve Galerie Arcimboldo) - Praha/Holešovice

28. 5. - 4. 7. 2020

 

Změna je vývoj. Tak to je a bude. Byli jsme za www.www-kulturaok-eu.cz svědky poslední výstavy v noblesní historické galerii Arcimboldo v Lázeňské ulici na Malé Straně a díky osobnímu pozvání od galeristy Oldřicha Hejtmánka jsme byli také svědky přeměny původní galerie zaměřené na staré umění, v kontrastu s novým, v novou galerii, jež se zaměřila na umění současné. Proč? Je to dlouhá historie, ale co z toho vzešlo, je současnost. A o tu jsme se zajímali při naší návštěvě v Bold Gallery.

 

Bold Gallery se nachází se v pražských Holešovicích. Tam, kde se den za dnem brownfield opuštěných továrních hal mění v centrum současného umění. Mezi zavedené galerijní pojmy Trafo Gallery a DOX se v ulici U Měšťanského pivovaru od 28. 5. 2020 zařadil další pojem Bold Gallery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak k tomu poznamenal Oldřich Hejtmánek:

„Nová aktivita ale neznamená definitivní rozloučení s Arcimboldem,

které bude nadále zaměřené na staré mistry, asiatika a aukce.“

 

 

 

Když se začíná nanovo a na novém místě, chce to něco extra. A protože za rozjezdem nového galerijního pojmu stojí právě Oldřich Hejtmánek a aukční dům Arcimboldo, dalo se čekat opravdu něco, co tu ještě nebylo. A bylo.

 

Výstava Radky Bodzewicz

Trochu se to zkomplikovalo pandemií, ale její (snad už konečně!) konec, přinesl otevření kulturního života i galerií. Jedny z prvních se otevřely i brány Bold Gallery. A kdo byl tím, kdo zde měl výstavu jako první? Radka Bodzewicz a její dílo Božská komedie. A že to v Bold Gallery myslí s přechodem na opravdu současné umění, dokládá, že (prodejní) výstava není jen klasická výstava, ale vnáší do představovaných děl i nejaktuálnější dimenzi, prvky virtuální reality (včetně hologramu Další svět).

 

 

Dante Alighieri - Božská komedie

Dante Alighieri (* 1265 - + 1321), jeden z nejvýznamnějších italských básníků, stvořil své největší básnické dílo Comedia. Dnes Božská komedie. Tento přívlastek posléze přisoudil Giovanni Boccaccio. Božská komedie vytvořená v letech 1306 - 1320 má tři části, tři základní etapy posmrtného bytí -  Peklo, Očistec a Ráj a patří k nejvýznamnějším středověkým alegorickým eposům.  

 

Středověký, leč veskrze nadčasový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A právě toto nelehké dílo inspirovalo experimentální malířku Radku Bodzewicz zatím k její největší samostatné výstavě. Expozice (20 artefaktů) využívá členitý prostor nové galerie a tvoří jakousi pouť, po níž divák putuje i prožívá na obrazech ztvárněné etapy bytí po bytí pozemském. Tedy Peklo, Očistec a Ráj. Autorka k dílu, jako celku i jednotlivým plátnům, přistoupila pod vlivem načteného a promýšleného textu emotivně. Na jednotlivých výjevech (některé připomínají Turínské plátno) je fascinována tělesností, formou, kterou sama definuje jako ´figurální abstrakci´. A pod dojmem veršů a jejich dopadu na člověka, osobitě kombinuje techniky. Od malby, kombinovanou techniku přes grafiku a kresby na plátně až po plastickou modelaci.

Každý obraz v sobě skrývá ještě další dimenzi

Zde raději odcitujeme tiskovou zprávu:

 

„Onou další dimenzí je rozšířená realita vklíněná prostřednictvím aplikace Artivive do konstelace už teď ne/tradiční malby. Díky ní tak vzniká jakási ,malba na druhou‘ - mechanismus, který umožňuje vnímat iluzivně konstruovanou obrazovou plochu jako pohyblivý atmosférický prostor, za běžných okolností zdánlivě skrytý pod malovaným povrchem plátna.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro méně technicky fundované, stačí si onu aplikaci nainstalovat a namířit laptop na kterýkoli obraz a začnou se dít věci. Obraz na display návštěvníka galerie se mění, animuje a přetváří, dotváří a vypovídá nad rámec viděného pouhým okem na stěně.“

 

Projekt doprovází výpravný interaktivní katalog s textem kurátora Radka Wohlmutha

Dodejme, že aplikace Artivive je volně ke stažení a doporučujeme si ji (sami jsme byli ohromeni fantazií autorky při projekci) nainstalovat už před výstavou do mobilů či tabletů. Jinak je zážitek sice povznášející, ale s využitím projekce, umocněný doslova na druhou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radka Bodzewicz, talentovaná, originální…

Autorka, absolventka pražské AVU, nám věnovala při zahájení výstavy čas, nebyli jsme jediní, a tak jsme se zajímali o mnohé. Třeba, proč zvolila tak náročné sousto jakým je Božská komedie pro první zcela samostatnou výstavu. Vysvětlila nám, že ji zaujalo toto dílo jakožto silně emotivní a působící na psychický stav.

 

Zajímalo nás i to, jaký z překladů použila. Dozvěděli jsme se, že původně chtěla využít vznosný překlad Jaroslava Vrchlického, ale přece jen jeho už nelehká čeština ji přivedla k překladům mladším. Tam lépe vyznělo to, co cítila už u Vrchlického. Tedy přesah 700 let starých veršů a do dnešní každodennosti.

 

Ptali jsme se i na její spolupráci s tak brilantním kurátorem, jímž je Radek Wohlmuth. A Radka Bodzewicz nám zcela spontánně potvrdila to, co tohoto kurátora předchází. Moudrost a obrovská znalost, doslova řekla „nakoukání všech možných obrazů“.

 

A také cit pro jejich prezentaci. Proto se stal také hlavním a jednoznačně autorkou respektovaným tvůrcem koncepce výstavy, její sdělnosti a uspořádání s ohledem na prostorové možnosti galerie. Shodli jsme se, že ten, kdo opravdu hodně ví a zná, je přístupný a komunikativní a nic ze sebe nedělá. Sám Radek Wohlmuth k výstavě prohlásil: „Experimentální malířka Radka Bodzewicz rozvíjí v projektu Božská komedie vlastní vrstevnatou techniku kombinující principy malby, grafiky, kresby i plastické modelace poprvé i o prvky virtuální reality, které dávají klasickému obrazovému prostoru doslova nový rozměr. Radka Bodzewicz průběžně pracuje s překrýváním obrazu, osovými přetisky, malebnými zásahy štětcem, ale také sypaným hliněným pigmentem, jímž vytváří a vymezuje základní kompoziční pole svých obrazů. Každé plátno tak více než, co jiného představuje záznam živého intuitivního procesu, rozvíjeného momentálními asociacemi, ve kterém může být jedním z podstatných hybatelů děje i náhoda. Také tím se blíží běžné životní realitě.“

 

A k oné zmíněné druhé dimenzi výstavy ještě uvedl: „Výstava Božská komedie nabízí ještě další úroveň, kterou je virtuální ´prodloužená‘ realita vklíněná prostřednictvím aplikace Artivive do konstelace už teď ne/tradiční malby. Díky ní tak vzniká jakási  ,malba na druhou‘ - mechanismus, který umožňuje vnímat iluzivně konstruovanou obrazovou plochu jako pohyblivý atmosférický prostor, za běžných okolností zdánlivě skrytý pod malovaným povrchem plátna.

 

Radka Bodzewicz pracuje s tímto prvkem systematicky už od roku 2018, ale v rámci samostatné výstavy jej nyní v Bold Gallery představí v premiéře. Předkládá tak divákovi nejen pozoruhodnou tvorbu, v níž je možné vedle současných momentů najít konotace, vedoucí až někam k boschovským či právě arcimboldovským vizím, ale nenápadně přitom také demonstruje stále se rozšiřující působnost nových médií. Radka Bodzewicz i nová Bold Gallery tak ukazují, že jejich vnímání současného světa je moderní, ale nerezignuje na historii a základní imperativy umění i lidského života, které jsou napříč staletími neměnné. Autorka dokáže silná témata historie i současnosti uchopit mnohovrstevnatě, srozumitelně a geniálně je začlenit do fyzického výtvarného díla pomocí prvků virtuální reality. S aplikací Artivive, kterou si návštěvníci bezplatně předem mohou stáhnout, vstoupí do dalších rozměrů vystaveného díla.“

 

A Radka Bodziewicz dodala:„Asi před rokem jsem začala přemýšlet, jak vytvářet digitální výstavu. Nejprve byly pokusy o vlastní aplikaci prodloužené reality. Pak jsem objevila aplikaci Artivive a ta nabídla univerzální řešení. Divák používá telefon, který se stává jeho třetím okem.“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezbývá než dodat, že to, jak aplikace funguje,

je zřejmé na video pozvánce https://bit.ly/2yBsqMc.

 

O autorce

Radka Bodzewicz (* 1991 Šumperk)

  • před 3 lety absolvovala AVU, ateliér Vladimíra Kokolii
  • 2016: studovala na Robert Gordon University-Gray’sSchoolof Art v Aberdeenu
  • 2016: obdržela grant The Elizabeth Greenshields Foundation
  • 2018: stala se finalistkou berlínské ceny Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst Award
  • vystavuje od roku 2014

 

K důležitým projektům, jichž se účastnila, patří Přirozený svět / Natural World (Prague House, Brusel) či Negativní realismus / Negative Realism (České centrum, Berlín).

 

Autorka o své tvorbě

„Můj umělecký zájem na vnější straně lidské fyzičnosti se projevuje potiskem palety lidských těl na různých substrátech, v původní velikosti těla (odpovídající tělesným proporcím a symetriím), s mými vlastními kontaktovanými uměleckými metodami (kontakt s podkladovým otiskem), ruční malba, lino-cut, VR objekty, keramika, jíl, odlitky). Má díla zobrazují bezpočet lidí. Většinou jsou všechny postavy stejné velikosti, ale nejsou tak zřejmé z hlediska jejich pohlaví, etnicity nebo rasy. Tímto způsobem poukazuji na vzájemnou závislost všech lidí, jejich společné pozadí, obyčejné bytí, tu a tam, ale ve specifických chvílích jako hraní.“

 

„Při tvorbě velmi často aplikuji na obraz symetrii. To je založeno na podkladovém dojmu, který se vytváří přímo na plátně pigmentu nebo hlíny. Tento otisk slouží jako primární informace, respektive, jako spouště pro aktivaci asociačního řetězce. Směr malby by se podobal mapě mysli. Zde oživuji své myšlenky a pocity, které odrážejí situace, které jsem zažil. Toto opakování metodou ´přidávání nebo mazání´ je podobné technikám arteterapie.“

 

„Často hledám inspiraci ve filozofii a vědecké literatuře. Třeba mé dva cykly uměleckých děl ´Zahrada epicuru´ a ´Oáza štěstí´ byly plně inspirovány filozofickým konceptem Eugena Finka, akademickými články od Jeremyho Narbyho a dalších. Dalším velkým zdrojem mé umělecké inspirace je koncept hloubkové psychologie, který je založen na zkoumání lidských snů, komplexů a archetypů - tento přístup neustále rozvíjí mé imaginární techniky.“

 

Aplikaci Artivive lze bezplatně stáhnout na www.artivive.com.

 

Kurátor: Radek Wohlmuth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 00 Praha 7 - Holešovice

U Měšťanského pivovaru 6a

Otevírací hodiny:

 út - pá: 14.00 - 18.00 hodin

so: 11.00 -18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://www.facebook.com/boldgalleryprague/videos/747498165788897/

 

https://youtu.be/muyr1AvsPbg

 

www.radkabodzewicz.com

 

www.boldgallery.art

 

www.facebook.com/boldgalleryprague/