Radim Langer: Bafana Bafana aneb autorovy třpytivé zahrady idylického života…

21.05.2020 11:23

 

Pragovka Gallery Entry - Praha

20. 5 -  19. 6. 2020

Na vernisáži nové výstavy Bafana Bafana, jež proběhla za dodržení veškerých vládních nařízení, byl její autor Radim Langer osobně přítomen.  Zahájení vernisáže proběhlo pod rouškou roušek. A také ve snaze zachovat si od sebe náležitý odstup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprvu to vypadalo na performanci. Tak to i ohlásila MgA. Lucie Nováčková, art director Pragovka Gallery. A i když to oba hlavní aktéři zahájení výstavy, tedy kurátor výstavy Vladimír Skrepl, malíř, autor objektů a pedagog, považovaný v současnosti za jednoho z nejvlivnějších výtvarných umělců své generace a autor vystavených děl a Radim Langer, výtvarný umělec a spisovatel, absolvent pražské UMPRUM, popřeli, performance to svým způsobem opravdu byla. Místo obligátních hlubokomyslných krasořečí, přečetli si navzájem své klíčové SMS, vážící se k právě zahajované výstavě.

 

 

 

Vladimír Skrepl přečetl SMS, kterou dostal od Radima Langera k chystané výstavě. Po té Radim Langer přečetl odpověď a potvrzení účasti od Vladimíra Skrepla

 

Posluchač obou textů se tak dostal do jakéhosi zákulisí připravované výstavy. A mile se tak mohl zprostředkovaně a skoro až jakoby voyeursky stát svědkem soukromého dialogu obou umělců.

 

 

 

textu Radima Langera vyplynulo intimní vyznání tvůrčích pohnutek, vlivu osudu a okolí, událostí a citového rozpoložení autora ústícího ve vznik vystavených obrazů. Přiznány byly i jeho tvůrčí ambice, stejně jako pochybnosti a hlavně vůle tvořit a duševní přetlak zpodobnit na vzniklých plátnech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

textu Vladimíra Skrepla pak byla znát moudrá lidská uvážlivost, pochopení pro tvůrčí impulzy autora, znalost jeho děl i naturelu, ale také pohled pedagoga, který vidí vzniklé obrazy v souvislostech a hledá v nich pravý nehraný smysl. Vladimír Skrepl tedy připustil, že člověk by měl druhé člověka chválit. Ale jen tehdy, má-li za co. A zmínil krásnou myšlenku, že když kritizuje v dobrém a ve snaze hledat smysl prací svých studentů, a ti mu odpovědí, že to, co vytvořili, bylo „jen takové malování“, je tím zaskočen, protože tvoří-li malíř obraz, měl by znát důvod, myšlenku, smysl toho svého sdělení a ne jen tak si malovat. A stejně, že hledí na obrazy svých žáků, svých kolegů i Radima Langera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr ale svědčil, že zřejmě mistr má a bude mít a své názory a připomínky k vystaveným dílům, a že ve výsledku převažuje fakt, že obrazy Radima Langera nejsou „jen takové malování“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A protože vše ostatní se mezi nimi odehrálo už mimo mikrofon, prohlásila Lucie Nováčková výstavu za zahájenou a my byli vpouštěni v předepsaných odstupech a s nezbytnými rouškami do galerijního prostoru mezi vystavené obrazy.Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

Bafana Bafana

Výstava Radima Langera zahrnuje výsledky malířské práce za posledních 5 let. V žádném případě se nejedná o pokus retrospektivního obcování nad sebou samým. Ba naopak jde o vyobcování svého Já k nečekanému maximu. Kdysi poddajné řemeslo a malba jako průmyslový polotovar se postupně vtělily do třpytivých zahrad idylického života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Skrepl Radimovu práci popsal takto:

"Já myslím, že Radim je něco podobnýho jako úlomek božího kříže, který rozsvítí každou hmotu, do které je vetknut. Ďábel většinou chodí těsně nad zemí, aby nebyl ve spojení s vaším světem: ten, kdo uvažuje o čtyřech věcech - co je nahoře, co je dole, co je předtím a co je potom - by udělal lépe, kdyby se nenarodil."

 

 Kurátor výstavy: Vladimír Skrepl

 

Radim Langer -  výtvarný umělec a spisovatel

  • absolvoval UMPRUM v Praze
  • 2011 - 2016 spoluorganizoval pražskou neziskovou etc. Galerii
  • 2015 - 2019 působil jako odborný asistent Anny Daučíkové na AVU v Praze
  • jeho umělecký záběr se týká především malby a psaní

Výstava pro Radima Langera znamená totéž co kniha. Je přemostěním zpravidla zdlouhavého procesu a uskutečnění strukturované výpovědi celou výstavou. Závažnost či lehkost, téma nebo bezpředmětnost vždy existují pospolu. Obecně jde většinou o snahu poznat především sám sebe do té míry, aby se na výsledky takového osobního procesu mohl podívat kdokoliv. Tradice malířství, stejně jako tradice psaní, nejsou oddělenými světy. Obě dvě pro Radima Langera znamenají vzorec, do kterého se sám zaplétá pravidelnou prací, odhaluje přitom pravdu vlastní nedokonalosti, nejasnosti či pachtění se k rozostřenému cíli.

 

Doprovodný program

11. 6. 2020 od 18.00 hodin/ komentovaná prohlídka výstavou umělcem Radimem Langerem a kurátorem Vladimírem Skreplem

 20. 6. 2020 od 18.00 hodin/ dernisáž výstavy

 

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky.

Objekt je od centra vzdálen 15 minut

metro B - Kolbenova, tram č. 16 - Poštovská

 

Akci organizuje Pragovka for Art, z. s.,

za přispění Státního fondu kultury,

Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy.

190 00 Praha 9 - Vysočany

Kolbenova 923/34a

Máme otevřeno:  

út - ne: 10.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

 

 

 

Hodnocení:  69 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pragovka.com

https://www.facebook.com/pragovkagallery/videos/176230587060015/

www.e-factory.cz