Radek Kratina (1928 -1999) aneb co se stane, když umělec malbu opustí?!

16.03.2013 18:59

 

6. 3. - 19. 5. 2013

Dům U Kamenného zvonu - Praha

 

Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci  s Museem Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových připravila v Domě U Kamenného zvonu  retrospektivu sochaře Radka Kratiny. Na výstavě s nic neříkajícím názvem – ´Radek Kratina (1928 – 1999)´ zhlédneme  zde jeho práce, které reflektovaly  neokonstruktivistické a kinetické tendence v českém umění  II. pol.  60. let.

 

Na tiskové konferenci jsme se seznámili s novou ředitelkou GHMP  Magdalenou Juříkovou, s kurátorkou výstavy Hanou Larvovou a vnímali jsme klidnou a tichou tvář paní Medy Mládkové.   Při vstupu do výstavních prostorů budeme mírně překvapeni Kratinovým vystaveným dílem, které je založeno na principech geometrie.    

 

„Jedinou energií pohybu, umožňující proměnu, jsou naše ruce. Preferuji manipulovatelnost, osobní účast znamenající seberealizaci.“ Radek Kratina

 

Hraje si Kratina až od ve svých 35 let?!

Průřezovou expozici jsme vytvořili  z té části  Kratinovy tvorby, kterou charakterizuje na jedné straně racionalita, smysl pro geometrii a konstrukci formy, na straně druhé prvek nezávazné hry, obsažené v principu variability jeho prací. Variabily, jak umělec nazýval své dřevěné a později kovové reliéfy a objekty, založené na proměnlivosti reliéfních struktur, byly v 60. a 70. letech v kontextu českého umění ojedinělé. Téměř tři desetiletí je Kratina rozvíjel v nesčíslných variantách, které v 90. letech můžeme označit jako  prostorové vertikální sochy-objekty.

 

Proč opouštíme malbu?

 „Proč jsem v roce 1963 opustil malbu? Tou jsem se nemohl zmocnit věcí, ztělesnit pocit té nedostižné konkrétnosti, kterým jsem byl naplněn,… tehdy jsem zahájil grafické experimenty otiskováním nalezených materiálů, zaujal mě všudypřítomný estetický řád. Přitahovaly mě objektivní zákonitosti, hnací silou mi bylo sledování pracovních postupů, cizími mně zůstaly subjektivistické přístupy…"

(Radek Kratina)

 

Víme, co je kinetismus? (energie, pohyb)

Právě díky principu proměny řadíme Kratinovu tvorbu do širšího rámce kinetismu, avšak vyžadujeme aktivní účast diváka, který aktivními zásahy do struktury díla donekonečna obměňuje výslednou, předem nedefinovatelnou podobu, jež zůstane dílem náhody.

 

Proč se nám ve smetišti zalíbilo?

" K mému sběru nejrůznějších předmětů pro tisk přispívala smetiště a rozestavěné sídliště na okraji   Prahy, kam jsem se v roce 1962 přistěhoval. Neusiloval jsem o klasické grafické techniky, ale naopak o experimentální hledání nových poloh. Chyběl mi grafický lis, který mi nahrazovala primitivní ždímačka na prádlo…"(Radek Kratina)

 

Proč jsme barevnou - monumentální barevnou stěnu odstranili?

Ačkoli Kratinovy variabily považujeme za objekty komorní, jeden z nich jsme realizovali, a to ve veřejném prostoru. Transformovatelný objekt do vstupního prostoru obchodního centra Lužiny v  podobě zaoblené monumentální stěny z vertikálně ražených variabilních kovových trubek navrhl Kratina  počátkem  80. let. Osadili jsme ho až v roce 1991. Později byl novým majitelem objektu odstraněn nenávratně.

 

Čím vším jsem prošel, prošel jsem rád

Od roku 1948 – hledejme kořeny jeho prací v jeho původní profesi.  Kratina začínal v roce 1948 jako textilní návrhář. Měl smysl pro řád v ornamentálních strukturách s optickým efektem.  Po ukončení studia na VŠUP v roce 1957 úspěšně navrhl soubor textilních paneau do interiéru čsl. restaurace na Expo 58  v Bruselu. Současně navrhoval dětské hračky, dřevěné figurky, varianty papírových kostek z vystřihovánek, v nichž už uplatňoval princip pohybu a proměny.  

 

Od roku 1963 – se Kratina už věnuje volné tvorbě, kterou založil  na experimentech. Experimentuje v grafice, monotypech a frotážích, v lettristických grafikách (tvoříme originálním způsobem přetiskování, kde sledujeme seriální princip uspořádání).  Vytváří soubor ručních tisků za pomoci improvizovaných tiskátek, vytváří strukturální reliéfy ze zápalek, těstovinových písmenek, korkových zátek i provázků…  

 

Od roku 1964 – Kratina objevil pohyb a jeho možnost začlenit  pohyb do struktury díla…a máme tu  první variabily….nejdříve z prefabrikovaných lakovaných dřevěných prvků! Základní princip proměny spočíval v tom, že umělec porušil výchozí skladbu barevně odlišených prvků horizontálním posunem, otáčením nebo překlápěním. …

 

Od roku 1970 – Kratina dřevo nahrazuje kovem, tj. využívá kontrast světla a stínu…upravené aluminium, mosaz, železo a dural… smyslem díla  ale už  není pohyb, ale poloha komponentů, které mění formu objektu…. Přechází ke stále složitějším konstrukcím, které vyžadovaly součinnost obou rukou a při manipulaci s nimi i větší soustředění  umělce Radka Kratiny…

 

Závěrem

I když vystavená díla lákají, abychom je rozpohybovali,  tu možnost však nemáme… asi bychom to zničili…

 

Kurátorka výstavy: Hana Larvová

Architekt výstavy : Ladislav Lábus

 

K výstavě byla nakladatelstvím Gallery vydána výpravná publikace, která jek dostání za 995,- Kč na pokladně Domu U Kamenného zvonu

 

Tvořivé dialogy s uměním:

* Kurátorská prohlídka s Hanou Larvovou

   21. 3. v 17.00 hodin (čtvrtek)

 

* Lektorská prohlídka výstavy Radek Kratina: 1928-1999

   26. 3. v 16.30 hodin (úterý)

 

*"Konstrukce v pohybu"

    20. 4. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin (sobota)

 

* "Metamorfózy struktur"

    11. 5. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin -(sobota) -  knihy a média

 

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13

Praha 1

Otevřeno:  út-ne 10.00-20.00 hodin

Vstupné: 120, 60 Kč

Hodnocení: 80 %

 

Objekt nemá bezbariérový přístup!

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: GHMP