Radek Brousil: Černobílá fotografie aneb když vystavíme ´něžně působící´ negativy

20.03.2016 21:17

Galerie Jelení – Centrum pro současné umění Praha

18. – 31. 3. 2016

 

 

 

 

 

Na vernisáži nové (druhé) výstavy v nových prostorách Galerie Jelení  (jedna místnost) jsme zhlédli 8 skupinových instalaci negativů Radka Brousila ´Černobílá fotografie´. Za www.www-kulturaok-eu.cz jsme byli okouzleni jak negativy na prosvícených stolech (povětšinou zátiší a bust černochů), se kterými se  v současné digitální sféře přespříliš již nesetkáme, tak novým prostorem Galerie Jelení, který vznikl na půdě z bývalé pekárny v rámci Projektu konverze  pekárny na Centrum pro současné umění.  My pamětníci jsme tam ještě chodili nakupovat báječné učňovské pečivo a stáli jsme tam fronty...V zadní místnosti u dvou bývalých pecích promítáme plány o pekárně v historickém kontextu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek Brousil se již delší dobu zaměřuje na analýzu fotografického média. S každým dalším souborem a výstavou prošlapává stezku divokou džunglí otázek provázejících fotografování.

  • zabývá se formálními aspekty fotografické zvětšeniny nebo situací ve fotografickém ateliéru
  • naposledy – jako finalista a později laureát posledního ročníku Cenu Oskára Čepana – dospěl až k reflexi výrobních a obchodních strategií fotografického průmyslu, jejichž součástí je nerovnoprávnost fotografovaných na základě barvy pleti
  •  

V Galerii Jelení na toto Brousil volně navazuje na poli černobílé fotografie. Stylizace výstavy do jakési prezentace polotovarů (negativů namísto zvětšenin) vtahuje do sféry inverzních obrazů, podněcujících imaginaci klasického fotografa.

Kontrast tmavého a světlého a reverzibilnost polarity negativ-pozitiv provázela fotografii jejími analogovými dějinami. Utvářela naše povědomí o možných významech v opozici černého s bílým. Jako vlivné médium se podílela na modelaci kolektivním vědomí společnosti.

 

Výstava Černobílá fotografie je založena na zdánlivě nevinné estetické hře s inverzí negativu. Nic z toho, co takto fotografuje, ale není nevinné. Prezentace neroztříděného materiálu nabízí každému možnost zorientovat se po svém. Součástí této orientace ovšem patrně bude kontakt s etickými hledisky užívání fotografie v jejich dějinné perspektivě.

Kurátor: Jiří Ptáček

 

Vedle samotné galerie, Nadace a Centra v tomto objektu již nyní sídlí řada dalších uměleckých organizací – Společnost Jindřicha Chalupeckého, Artyčok TV, spolek Skutek, Fair Art či Are. Další instituce a projekty budou v blízké budoucnosti následovat. Koncepce stavebních úprav je založena na 3 základních principech: úspornost, variabilita a otevřenost. Kavárna  jako hlavní orientační bod bude umístěna na přízemí naproti hlavnímu vstupu, od kud bude snadné vstoupit do všech ostatních částí domu. Objekt bude postupně rekonstruován a zpřístupňován veřejnosti /třiarchitekti/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 00 Praha 7 – Letná  

Dukelských hrdinů 25a

Stanice tram č. 1, 8, 17, 24, 25, 26: Strossmayerovo náměstí

Máme otevřeno: středa  – neděle: 12.00  – 18.00 hodin

www.galeriejeleni.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková