Quattrom + 1: Alena Hořejší, Miroslav Kubový, Rudolf Mach, Jiří Mejstřík, Milan Mysliveček aneb jsme pořád ještě lepší!

20.05.2015 14:02

Galerie 9 – Praha

19. 5. – 4. 6. 2015

 

Na vernisáži výstavy záhadného názvu, jak řekla kurátorka výstavy Eva Kořánová, jsme zjistili, co název znamená. Jde o výtvarnou skupinu QUATTROM + 1, o čtyři muže a jednu ženu: Rudolf Mach,  Miroslav Kubový, Rudolf Mach, Jiří Mejstřík, Milan Mysliveček a  Alena Hořejší. Všichni vystavující byli přítomni.

 Quattrom je účelově vytvořená skupina čtyř vynikajících výtvarníků, které spojovalo v civilním životě společné pracoviště. V pravidelných dvouletých intervalech vystavovali v rámci Tvůrčí skupiny v Martinickém paláci na Hradčanech, v sále architektů Staroměstské radnice a v posledních letech v nadaci ABF na Václavském náměstí. Název ´Quattrom´ je slovní hříčka založená na skutečnosti, že tři z vystavujících výtvarníků mají ve svém jméně písmeno M, jediná vystavující žena má jméno začínající na písmeno A. Na výstavu do Galerie 9 skupina Quattrom přizvala ještě jednoho člena z Tvůrčí skupiny, proto název Quattrom + 1.

 

Jak řekla paní Eva Kořánová, Quaattrom + 1  vystavují  v Galerii 9 již potřetí, ale že si nic už nepamatuje z těch výstav předchozích, ale že dobře ví, že každá další výstava je lepší a lepší…

 

A vzali jsme to nejdříve podle jejich umístění vystavujících výtvarníků v obou výstavních síních, a pak už se nám to pletlo….

 

Hned u vchodu vpravo vystavuje Rudolf Mach

Motto: Co není v hlavě, musí být v ruce... a naopak

Výtvarník, architekt, absolvent ČVUT Fakulty architektury, kromě volné tvorby tvoří i na konkrétní zakázku. Zastoupen je v soukromých sbírkách i veřejných prostorech, účastnil se 11 kolektivních výstav. Jeho inspiračními tématy jsou exprese, muzika, figurace, dynamika, monochromatičnost.

Říká: „Namalovat hudbu je zřejmě tak trochu nesmysl, přesto se o to pokouším. Snažím se tím alespoň vizuálně zprostředkovat tu nepřenositelnou náladu a pocit, který ve mně především živě hraná muzika vyvolává. Pro výtvarné zpracování jsem zvolil některé své letité hudební ikony a miláčky. To vše jako poctu jim a s velkým obdivem k jejich hře, která, když se to umí, vypadá tak jednoduše a samozřejmě.

 

Miroslav Kubový

Motto: Maluji absurdno a společenské jevy, někdy je to totéž.

  • Vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské v Brně. Jeho obrazy vycházejí z dob dávno minulých, jako je například italské Trecento a Quattrocento, nebo krajů exoticky vzdálených, převážně z orientálních kultur. Témata jsou inspirována problémy současného dění. Obrazy jsou velmi často tvořeny v cyklech, propojených společnou myšlenkou či příběhem. Vedle klasické olejomalby na plátně se věnuje kresbě tužkou, tuší a malbě na hedvábí. Uspořádal 11 samostatných a účastnil se bezpočtu kolektivních výstav.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Mysliveček

Motto:…a jestliže jsi někdy miloval ženu, nebo krajinu, prožils opravdové štěstí. A umřeš-li potom, to už není důležité. /Ernest Hemingway/. Doplním – ideální je milovat obojí společně.

Krédo: Zelená a modrá je pro mne dost dobrá.

  • Vystudoval střední průmyslovou školu grafickou. Dlouhodobě se zaměřuje na práci v oboru heraldiky a typografie, tvoří osobní a obecní znaky a akcidenční tisky (novoročenky, plakáty, kalendáře, grafické úpravy knih, výstav). Jakožto nedělní a sváteční malíř je, jak naznačuje citát, milovníkem české krajiny, kterou příležitostně zachycuje na svých obrazech. Maluje je po vstřebání všech dojmů pokud možno v den odjezdu, kdy celá rodina balí. Účastnil se řady kolektivních výstav.

 

Jiří Mejstřík (jediný z nich je ekonom)

Motto: Každá věc má svůj půvab a ´duši´, jde jen o to je najít a využít. Takové hledání bývá leckdy napínavé, ale vždycky moc fajn, i když výsledek nemusí být nic extra. Doporučuji Vám – zkuste to také!

  • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a i dnes se pracovně pohybuje ve světě ekonomiky. Jeho tvorba je založena na shromažďování různých drobností a artefaktů, které nás obklopují, ze kterých Jiří Mejstřík vytváří zajímavé prostorové kompozice a drobná dílka, které nazývá ´Oživlé smeťáky a popelnice´. Pracuje tak se zcela běžnými produkty nebo jejich zlomky, které jen minimálně upravuje a výtvarně doplňuje. Základem jeho tvorby jsou námětové nebo materiálové série, které, byť oplývají značnou dávkou odlehčení, přesto často odkazují na každodenní současná témata. Uspořádal 3 velké a řadu malých samostatných výstav a účastnil se 17 výstav kolektivních.

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  • Alena Hořejší
  • Motto: Není potřeba slov, když existují barvy, světlo a pohyb

  • Vystudovala architekturu na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Ve své odborné praxi se zabývala týmovými urbanistickými úkoly jako například návrhem územního plánu hl. m. Prahy, byla vedoucí týmu řešícího Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Ve své výtvarné práci se zaměřuje velmi často na figurální kresbu. V originálních pohybových kresbách zachycuje dynamické okamžiky v tanci a hudbě. Dalšími tématy v malířské tvorbě Aleny Hořejší jsou barevné expresivní krajiny a portréty. Má na kontě 8 samostatných a kolem třiceti kolektivních výstav.

 

 

 

 

 

 

Praha 9 – Vysočany - Vysočanská radnice

 Sokolovská 14/324

Máme otevřeno:  pondělí  - čtvrtek 10.00-19.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková