Publikace ´Život patnáctky´ je o tom, že svět není jenom špatný aneb příběh Prahy 15 jako publicistická mozaika

10.09.2018 08:39

I když se to dnes při sledování denních zpráv zas tak moc nezdá, najdou se i důvody, proč v nás nemusí nutně převládat pesimismus nad mezilidskými vztahy, skomírajícím společenským životem a dokonce nad fungováním samosprávy.

 

Pravda, v přívalu nedobrého, čím jsme denně bubnovou kampaní ubíjeni, se to skoro nezdá reálné. Ale výjimky jsou. Jako z každého pravidla. A najdou se příklady, jež - žel – moc netáhnou, ale táhnout by měly.

 

Publikace Život patnáctky je o něčem takovém, o něčem jiném. Publikace Život patnáctky je jeden z příkladů, že ještě není všude všechno pouze špatně. Že se najdou u nás místa, obce, ba i celé městské části až neuvěřitelně živé, sourodé, aktivní a kolektivní.

 

Publikace Život patnáctky přináší ukázky mezilidských aktivit, soudržnosti a z dnešního pohledu až nepochopitelného spolkového a zájmového dění. Vypráví o sdružování lidí na základě zájmů, o nadšení a pestrosti takového soužití.

 

Autorům publikace Život patnáctky se zdařilo objevit místo, a jistě není v republice jediné, jen se o tom neví, kde si lidé nejen formálně přejí dobrý den, ale kde si ho i vzájemně dělají.

 

Publikace Život patnáctky je vhled do života jedné pražské části, jež má dávnou historii a jež je na ni hrda, jež ji umí připomínat a jež se chce o ní dovídat víc. Vhled do života obce, spojené s osobností Antonína Švehly, spoluzakladatele republiky a dlouholetého prvorepublikového předsedy vlády.

 

Kdo z nás ví něco víc například o existenci a činnostech Obce baráčníků, o práci a historii místních dobrovolných hasičů, o péči a aktivitách Svazu bojovníků za svobodu a až neuvěřitelných a všestranných aktivitách důchodců, či o úspěších neslyšících i dalších sportovců, o křesťanských aktivitách či péči o staré, žel už jen málo aktivní občany a o dalších zajímavostech ze života jedné obyčejné, ale vlastně mimořádné městské části?

 

Vše je v lidech, říká se.

 

A je. Všude jsou lidé, kteří, ne ze ziskuchtivosti, ale ze zájmu, dokážou neformálně organizovat okolí a ty, co mají stejné zájmy. Ale mají k tomu odvahu a prostor?

 

Publikace Život patnáctky není autorskou či literární exhibicí těch, kdo publikaci sestavovali. Tvoří ji přímé vstupy těch, kteří opravdu tvoří život patnáctky - život městské části Prahy 15.

 

Ať již jde o téměř literární počin, jindy o rozhovor, nebo reportáž či ´jen´ pouhé vyprávění. Opravdovými autory publikace jsou tak místní občané. Osoby uvedené v titulu publikace Život patnáctky byli jen pokornými a nadšenými sběrateli pozoruhodností, jež ´patnáctka´ v sobě nese.

 

Samozřejmě, že nic nejde, nebo by nešlo tak, jak to jde na MČ Prahy 15, bez pomoci, pochopení a spolupráce vedení obce. A protože hlavou obce je dosavadní starosta MČ Prahy, je mu v publikaci věnován také prostor. Přímý, ale především v podtextu všech příspěvků. Nejde ale o nějakou ódu na vedení obce. Nic není nikdy dokonalé. Ale lidé vycítí, když má někdo snahu a usiluje o - jak se dnes módně říká - kvalitu života společenství, jež mu bylo v dobré víře svěřeno k vedení.

 

Publikace Život patnáctky by měla být ukázkou, jak by to šlo, kdyby se chtělo. Kdyby nad soukromým egem převládlo povědomí sounáležitosti a snahy o tu zmíněnou kvalitu života.

 

Publikace Život patnáctky vznikla jako vzdor proti malomyslnosti a jako ukázka snad jedna z mnoha a snad ne jen jedna jediná, jak by se dalo žít lépe a ve prospěch nás všech. Nejde tedy o příklad, ani vzor, ale pouze jisté naznačení cesty, kudy na to.

 

Čtenář publikace Život patnáctky se tedy poučí, podiví, možná i najde inspiraci a hlavně se zamyslí, zda by to tak nějak náhodou nemohlo jít i v jeho městské části či obci, tam u nich.  Publikace Život patnáctky je ilustrována historickými i současnými fotografiemi ze života MČ Prahy 15.

 

A pokud tohle poselství publikace Život patnáctky přinese i ostatním, nevznikla nadarmo a přispěla k tomu, co se nám ztrácí před očima. Národovectví. Ne snad ve smyslu politickém, ale ve smyslu lidském, občanském, společenském, společném, obecném. Je totiž tak trochu doba nazrálá na další vlnu buditelů. Ne, samozřejmě, klasického jiráskovského typu, ale moderního typu, buditelů doby politických, globálních, společenských i klimatických změn. A národ, obce, soudržnost by už konečně měly dostat nový impulz, novou zálivku, aby zase znovuožívaly. Už je na čase...

 

Titul: Život patnáctky

Autoři: Simona Fořtová, Richard Koníček

Vydavatelství:

 

 

 

 

 

Formát: B5

Rozsah:  126 stran

Vazba: V8

Papír: křída mat 135g

Cena: 259 Kč

Kniha je v běžné distribuci a na https://www.kosmas.cz/#pos=91

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: galerie efef