Publikace ´Šaloun na vycházce´aneb kde jsme 1. února 2013 rádi mrzli?! (Šaloun on the Walk)

19.08.2013 16:44

Publikace ´Šaloun na vycházce´ aneb kde jsme 1. února 2013 šest hodin rádi mrzli?!  (Šaloun on a Walk)
 

V rámci programu Ateliéru hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění jsme byli pozváni v mrazivý podvečer 1. února 2013. na mimořádně zajímavou akci, vhodnou zejména  pro místní obyvatele, na akci ´Šaloun na vycházce´. 


Studenti AVU se v zimním semestru 2012/2013 pod vedením hostující profesorky sochařky Nicole Wermers  zaměřili na umění v mimogalerijním prostředí, to znamená  na umění ve veřejném prostoru. Kolem dvacítky umělců si našlo ve čtvrti Vršovice místo, které je inspirovalo k vytvoření díla. Umělci hledali, co dané oblasti chybí, nebo co není dostatečně viditelné či je naopak dokonale skryto
 

Nová brožovaná publikace je tedy jedním z výstupů stejnojmenného projektu studentů zimního semestru 2012/13 v rámci  programu Ateliéru hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění. Najdeme zde původní texty Rado Ištoka, Terezy Jindrové, Radima Langera, upravený text přednášky Pavla Karouse a dokumentaci výsledné klauzurní výstavy.
Publikaci jsme přehledně rozdělili do tří částí, jež obsahují  kapitoly  s velmi zajímavými studie a úvahami pěti autorů - ´texty´, ´umělci´ a ´body´

1) ´Úvod´:  Nicole Wermers 
V úvodu Nicole Wermers  nás seznamuje s důvody, proč byla vůbec publikace ´Šaloun na vycházce´ vydána, kdy a za jakých okolností nastaly předpoklady jejího vzniku (výstup akce ze dne 1. února 2013). Akce trvala šest hodin, a i když se počáteční dav ke konci výrazně umenšil, byli jsme všichni nadšeni…a tak k našemu milému překvapení bylo rozhodnuto zajímavou akci uchovat v knižní podobě, což zúčastněné jistě velmi potěšilo.  Autorka nás seznamuje s průběhem přípravy na akci, kdo se všechno na ní podílel (sochař Pavel Karous, Kateřina Mc Creary, kurátorka Vanessa Joan Mueller), seznamuje nás o hrozících  problémech, které se Vršovic stále týkají, jako je například zastavění proluky…    

Proluka pro nás znamená prostor s unikátní polohou lokálního centra setkávání. Čtvrtým rokem zde probíhají kulturní a sportovní akce, kterých se již zúčastnily tisíce návštěvníků.“ START VRŠOVICE, o. s.


2) ´Tlama a její labyrint: o pohybu ve veřejném prostoru´:  Radim Langer 
Autor se zabývá zcela novými pojmy: otázkou ducha místa a přízrakem futurologické nevzdělanosti jako sociologický fenomén.  Vzniká v důsledku z tzv. developerského diskurzu, privatizace státních objektů a privatizace nové zástavby a jejího plánování. Dodává, že se jedná o myšlení více ekonomické a tržní nežli o myšlení politicky –sociální…

 

3) ´Několik poznámek k umění ve veřejném prostoru´: Rado Ištok
Autor se zamýšlí nad otázkou, co považuje za klíčový aspekt celého projektu? To, že studenti  použili speciální formu jako site-specific díla, nebo vystavovali v prostorách, kde bychom to běžně neočekávali?!  Ano, podle slov autora snaha o vymanění se z chráněného a omezujícího,ale jen zdánlivě neutrálního rámu white cube, znamenala  expanzi z Šalounovy vily  do okolního prostředí  Vršovice a do přilehlé části Vinohrad. A tak pokus o navázání spojení mezi děním v Šalounově vile a každodennímživotem čtvrti se stal nakonec tím klíčovým aspektem projektu…  Dále se s autorem podělíme o záludnostech a nesnadnosti vytvářet umění pro veřejný prostor v Česku, kdy se ohybujeme na tenkém ledě, a to nejen v důsledku finanční krize.  Dozvíme se o příčinách, proč se dosud těžko vyrovnáváme a těžko držíme krok s mezinárodním děním.

 

4) ´Umění v reálném kapitalismu´: Pavel Karous 

Zde si můžeme  prostudovat text z autorovy přednášky ´Otázky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru v Čechách´, kde se zaměřujeme na vývoj projevů výtvarného umění v exteriéru po roce 1989. V současné době můžeme vyslechnout jeho audio nahrávku na výstavě ´Psychoanalýza jednoho prostoru´ v psychiatrické léčebně Bohnice v Galerii Prádelna od 16. 8. – 30. 9. 2013. Věnujeme se krizi oficiálních státních struktur, které podporují  monumentální umění pro architekturu a snažíme se najít a pochopit jejich příčinu. Dále seznámíme se problematikou neoficiálních, ilegálních a angažovaných intervencí do veřejného prostoru městských prostranství jako logického důsledku této krize. Autor rozebírá rovněž objektovou tvorbu v městské krajině a záměrně se nevěnuje mapingu a jen okrajově graffiti scéně. V závěru přednášející hledá nutná východiska z úpadku výtvarné kultury veřejného prostoru.

 

5)´Overwiev´: Tereza Jindrová 

Po přečtení tohoto příspěvku si  my, kteří jsme byli jedni z  80 účastníků, můžeme osvěžit své vzpomínky na konkrétní průběh únorové akce ´Šaloun na vycházce´, nebo ti, kteří tam nebyli, anebo nemohli se zúčastnit,  si mohou udělat jasnou představu, jak šestihodinová procházka za neustálého  stmívání vypadala a jak probíhala…

 

Ve druhé  části publikace ´Umělci´ se seznámíme s instalacemi a díly dvaceti umělců  z AVU, doplněné černobílými fotografiemi Jara Dufka.  

Titul: Šaloun na vycházce /Šaloun on the Walk

Vychází ve verzi : anglicko-česky
Texty: Nicole Wermers, Pavel Karous, Tereza Jindrová, Rado Ištok, Radim Langer
Koordinace: Sláva Sobotovičová, Blanka Čermáková
Grafická úprava:  Anymade Studio
Fotografie: Jaro Dufek
Vydala: Akademie výtvarných umění  - Praha 2013

www.avu.cz
e-mail:  mccreary@seznam.cz
e-mail: kristof@jednotka.cz

 


Program ateliéru hostujícího pedagoga je realizován s podporou:
Evropský sociální Fond Praha & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Za podněty děkujeme Kateřině McCreary

Hodnocení: 95 %

Ing. Olga Koníčková
Foto: internet