Psí prosba aneb co si víc můžeme přát?!

23.07.2018 14:22

Psí prosba

Můj život trvá 10 až 15 let.

Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.

Pamatuj, Ty sis mne pořídil.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.

Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.

Nehněvej se na mně dlouho a za trest mě nezavírej.

Ty máš své přátele a zábavu.

Já mám jen Tebe.

Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně nerozumím,

stačí mi, když slyším tvůj hlas.

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout,

ale já to neudělám.

 

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj:

třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.

Starej se o mne, jsem-li starý.

I Ty jednou zestárneš.

Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.

S Tebou je promne všechno lepší. 

Až se můj čas naplní, nenech mne trpět.

V případně nutnosti skonči mé trápení včas,

jen Tě prosím,

 

zůstaň v téhle

 

chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý kamarád

 

 

Ing. Olga Koníčková

 (zdroj: Katalog XIV. Mezinárodní výstavy psů všech plemen

– Prague Expo Dog se zadáváním CACIB- FCI

Foto: © Ing. Olga Koníčková