Projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně/Czech Green Building Council aneb žádný učený z nebe nespadne

04.11.2015 09:17

Galerie Národní technické knihovny  - Praha

24. 9. 2015

 

Na tiskové konferenci a následnému slavnostnímu večeru, které se týkaly projektu Šetrné budovy, se nám  nejdříve představila Simona Kalvoda, výkonná ředitelka týmu České rady pro šetrné budovy/Czech Green Building Council.

Česká rada pro šetrné budovy je občanské sdružení, nezisková organizace, jejímž cílem je proměnit stavební byznys směrem k šetrnosti a cílem je propojit architekty, stavitele, investory, neziskové organizace, akademiky a municipality. Dalším cílem je prosazovat komplexní certifikační systémy šetrných budov, přičemž můžeme doložit, že pojem ´šetrná budova´ před 5 lety v Česku prakticky neexistoval. Ale v současné době již málokdo staví komerční budovu bez komplexní certifikace šetrnosti, k nimž patří např. Mosaic House Praha, Centrála ČSOB, či Florentinum a další.

 

 

 

 

Projekt Šetrné budovy v NTK vznikl za podpory společností Skanska, Saint-Gobain, Schneider Electric, Eko WATT, Jakub Cigler Architekti a nakladatelství Kuba Libri.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„ Naší dlouhodobou vizí je nulová spotřeba energie z primárních zdrojů, žádný odpad na skládky, ani litr pitné vody spotřebovaný zbytečně a maximální akcent na využívání šetrných materiálů. K této vizi chceme posouvat nejen výstavbu budov, ale rozvoj celých měst a regionů.“

 

Leoš Vrzalík, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy a ředitel byznys developmentu Skanska a.s.

 

Čím byla akce přínosně zajímavá?

Ve stavebnictví  nyní dochází stále častěji k trendu zajišťovat zásady udržitelného rozvoje.  A protože záleží i na edukační činnosti, stavební firmy své pracovníky školí.

 

V České republice neexistuje specifický veřejně přístupný fond zdrojů informací (odborných knih, časopisů, databází) zaměřený na oblast šetrného stavebnictví. Zájemci si publikace pořizují individuálně v přístupných zdrojích případně na zahraničních veletrzích.

 

Česká rada pro šetrné budovy se proto rozhodla společně s Národní technickou knihovnou tento specifický fond vybudovat s cílem zpřístupnit informace o řešeních užívaných ve světě, nových technologiích, trendech a vývoji v oblasti šetrných budov pro studenty a odbornou veřejnost.

 

Knihy (většinou v angličtině, jsou velmi drahé) jsou vhodné zejména pro studenty a budoucí  stavitele…protože studenti přes mohutný rozvoj internetu stále preferují knihy tištěné …talentovaných vzdělaných lidí se zkušenostmi je stále nedostatek…
 

Jak řekla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka týmu České rady pro šetrné budovy, na tiskové konferenci: „Šetrná výstavba je v současné době jednou z největších výzev na českém trhu stavebnictví, i když v porovnání s ostatními zeměmi východní a střední Evropy jsme na špici tohoto oboru. Jsem potěšena, že společně s partnery projektu se splnil náš záměr zprostředkovat studentům i odborníkům informace o  nejnovějších trendech a  technologiích z této oblasti, a tím logicky přispívat k dalšímu rozvoji šetrného stavění.“

 

Jak k tomu dodal Martin Svoboda, ředitel NTK: „Když jsme připravovali stavbu knihovny, mou hlavní starostí byly provozní, zejména energetické nároky domu. A  to proto, že získat prostředky na postavení domu je velmi obtížná, ale jednorázová věc, zatímco opatřovat prostředky na jeho provoz je starost každoroční. Podařilo se a knihovna má energetické nároky výrazně nižší, než předpokládala odborná studie. Jsem velmi rád, že knižní fond zaměřený na šetrné stavebnictví vybudujeme právě v NTK, navíc v srdci technických vysokých škol“. 

 

 

 

Projekt je plánován na 3-5 let tak, aby fond odborné literatury mohl být průběžně doplňován o publikace s novými poznatky v oblasti šetrného stavebnictví. V pilotní fázi projektu už bylo  zakoupeno 40 titulů s cílem vybudovat fond čítající kolem 200 publikací. Program akce byl vskutku vyčerpávající: :

  • výstava publikací: zakoupené publikace a další odborné tituly byly k nahlédnutí během jednodenní výstavy v prostorách galerie NTK, která byla přístupná veřejnosti

 

 

 

  • slavnostní zahájení projektu (v rámci mezinárodního Green Building Week). V souvislosti s názvem společnosti, která zajišťuje nákup publikací - Kuba Libri - se  konalo slavnostní zahájení v rámci kubánské atmosféry včetně  drinku Cuba Libre.  Kapela Pragasón  hrála kubánskou hudbu, takže součástí příjemného večera kromě uvedení nově přijatých členů do České rady, protože je  projekt nadchl,  byl také poslech latinskoamerických rytmů

 

<https://www.czgbc.org/prehled-akci/akce/177/setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne>

 www.czgbc.org

160 00 Praha 6  - Dejvice

Technická 6

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková