Prof. Ladislav Čepelák: ´Oblohy´ aneb jak se černá na českých oblohách?!

06.06.2014 08:58

Galerie Hollar

29. 5. – 22. 6. 2014

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy ´Oblohy´ - prof. Ladislava Čepeláka, která se uskutečnila ve středu 28. května 2014 v 17 hodin v Galerii Hollar. Výstavu zahájil předseda Sdružení českých umělců grafiků (SČUG) Hollar  pan Vladimír Suchánek, úvodní slovo pronesl kurátor výstavy PhDr. Jiří Machalický. Na housle zahrál lidové národní písně Ondřej Hás a přítomen byl i správce Čepelákovy pozůstalosti  Jan Čepelák.

 

Jak řekl PhDr.Jiří Machalický
"Výstavu jsme se rozhodli uspořádat k nedožitým devadesátinám prof. Ladislava Čepeláka, vynikajícího grafika i vynikajícího pedagoga. Je to výstava speciální – vybrali jsme jenom jedno umělcovo  téma – oblohy, které se objevovalo v 60. letech. Prof. Čepelák zachycoval oblohy z počátku jako oblohy konečného typu, později je směřoval k monumentálnějšímu záznamu …

Jinak se autor zaměřoval na jiná ještě témata jako např. tání, pohled y na pole, období předjaří, přírodní detaily, motýlí křídla (spíše zachycoval jejich strukturu)  …"

Co o Čepelákovi napsal kurátor?

Ladislav Čepelák vytvořil za svůj život řady grafických cyklů, inspirovaných z velké části přírodou. Zajímaly ho nejen celkové pohledy na krajinu, ale také různé přírodní detaily, jako například hnízda nebo pavučiny.

 

Jeho umělecký vývoj je naprosto přirozený, vychází z obdivu ke starým nizozemským mistrům, z realistického či romantického pojetí kresby a grafiky konce 19. století a především z vlastního pozorování a s ním spojeného poznání. Po realistických začátcích se na přelomu 50. a 60. let postupně přikláněl k výraznému zjednodušení a zdůraznění nejdůležitějších a nejcharakterističtějších prvků skutečnosti. Prostřednictvím struktur přesvědčivě vyjadřoval proměny krajiny. Jeho tvorba souvisela i se soudobým informelem, i když měla úplně jiná východiska a měla daleko k existenciálnímu cítění. Směřovala spíš k citlivému vnímání přírodních procesů.

Grafika zajímala zdánlivě fádní středočeská krajina, která pro něj byla nejpřitažlivější hlavně v období předjaří. Okouzlily ho plochy ještě zasněžených polí, když rozorané lány začínalo odhalovat jarní tání. Zaujaly ho horizonty lehce kopcovité krajiny, pozoroval tvary polí dělících krajinu, sledoval proměny obloh, které mohou působit poklidně nebo naopak výrazně dramaticky. Právě oblohám se věnuje tato výstava, která se snaží přiblížit jedno z umělcových základních témat.

Stejně jako v případě ostrůvků tajícího sněhu nebo zvlněných horizontů, volil Ladislav Čepelák i tentokrát techniku akvatinty. Ta mu totiž dovolovala vyjádřit jemnost i intenzitu světelných vztahů, které se mohou každou chvilku měnit. K oblohám se několikrát vrátil, aby vyjádřil všechny možnosti, aby zaznamenal nebe plné těžkých mraků před blížící se bouří nebo naopak nebe takřka bez mráčků za poklidných letních dnů.

Nejdříve se oblohami začal zabývat v polovině 60. let. Tehdy volil spíš komorní formáty, v nichž však dokázal zachytit proměny přírody s nevšední citlivostí. Zato v pozdním období vytvořil další jedinečnou sérii obloh, v níž přešel k monumentální formě. Dospěl ke krajnímu zjednodušení, dostal se až na samotnou hranici abstrakce, kterou však nikdy zcela nepřekročil. Šlo mu o zobecnění svých pozorování a přemítání o krajině i nekonečnosti vesmíru. Do obloh tehdy soustředil veškerou svou zkušenost a promítl do nich životní filozofii vycházející z přirozeného vývoje, který se obešel bez náhlých zvratů.

V jeho projevu se zrcadlilo všestranné poznání i přemýšlení o tvorbě umělců, kteří pro něj měli zásadní význam. Ovlivnily ho i některé teoretické úvahy s nadčasovou platností, které v žádném případě nebyly poplatné dobovým názorům. Ve svých cyklech vytvářel svého druhu koncepty, v nichž si uvědomoval, že téma může získat řadu podob. Na závěr však velmi přísně zvažoval, které listy do nich zařadí, které splňují jeho náročné požadavky.

Aby výsledky přesně odpovídaly jeho představám, tak desky sám leptal. V černobílých i barevných tiscích pak mohl volit vztahy mezi odstíny rozbrázděných strukturálních ploch podle vlastních představ. Nebyl tak odkázán na nikoho dalšího, všechny kroky od pozorování přírodních procesů až po konečnou realizaci grafických alb vykonával zcela sám. Ladislav Čepelák patřil k nejskromnějším umělcům, i když si jistě byl vědom svých kvalit.

Jeho dílo má trvalé obdivovatele, i když ho zatím neobjevily širší vrstvy sběratelů a příznivců umění. Své lepty, akvatinty či mezzotinty tiskl v tak malých nákladech, že jde vlastně o originály, stejně jako v případě Vladimíra Boudníka, Aleše Veselého a některých dalších průkopn ků poválečného období, takže zůstávají vzácné a nehrozí devalvace jejich hodnot.“ (kurátor PhDr. Jiří Machalický)

Ze životapisu Ladislava Čepeláka

  • 25. 6. 1924 narodil se
  • 1945 – 1950 studium na AVU v Praze (prof. Ján Želibský,Vratislav Nechleba a Vlastimil Rada)
  • dokončení studia v Grafické speciálce prof. Vladimíra Silovského, po absolutoriu se stává jeho asistentem
  • kreslíř a grafik
  • 1987 jmenován profesorem, od roku 1970 – 1991 vedl Grafickou speciálku

 

 

Komentované prohlídky
 11. 6. 2014 – 17.00 hodin -  PhDr. Jiří Machalický

https://www.facebook.com/GalerieHollar?fref=ts

www.hollar.cz

Kurátor: Jiří Machalický

 Galerie Hollar

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

Máme otevřeno: denně mimo pondělí: 10.00 – 12.00/13.00– 18.00 hodin

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka