Procházka po ostravské ZOO aneb je prostě zcela jiná než ta pražská

29.09.2015 09:15

Zoo Ostrava – září 2015

 

Na dovolené v Ostravě v horkém ještě zářijovém týdnu jsme navštívili také ostravskou ZOO. Byli jsme na www.www-kulturaok-eu.cz na ni velmi zvědavi.  Již jsme za svůj život navštívili mnohé zoologické zahrady, např. drážďanskou ZOO  a vždy jsme se dokázali nadchnout nad výsledky neúnavné práce a lásky všech těch, kteří se o zoologickou zahradu a její zvířata starají…je to totiž nikdy nekončící práce… za velmi šťastné povžujeme spojení ZOO s botanickou zahradou, kdy i přes dlouhotrvající sucha v naší republice, vše zářilo šťavňatou osvěžující zelení... největší zájem, především dětí návěštěvníků, směřoval ale do Českého statku...

 

 

 

 

Historie (výběr)

Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě - Kunčičkách.  Sad začal vznikat v roce 1948 na šestihektarovém pozemku poblíž dolu Alexander.  Formou brigádnické činnosti se na tom podílela i ostravská veřejnost včetně školní mládeže.

 

Na podnět Bohumila Vítka bylo v roce 1949 rozhodnuto zřídit ve vznikajícím parku i tzv. zoo - zahradu. K prvním chovancům patřil jeden srnec, dvě srny a pět bažantů. K nim brzy přibyli pávi a po dokončení voliéry i další ptáci.

 

Oficiálním datem vzniku ostravské zoo se stal 26. říjen 1951, kdy byla schválena její první zřizovací listina.

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1952 pracovalo v zoo 6 zaměstnanců. V roce 1953 byl Bohumil Vítek pověřen řízením nově vzniklé zoo.

 

Zoo se v době svého vzniku potýkala s těžkými problémy poválečného období, mimo jiné s katastrofálním nedostatkem stavebního materiálu. Stavební materiál často pocházel z demolic, zoo se obracela k podnikům ostravského kraje s prosbou o pomoc materiálem či výrobky.

 

Velké problémy byly mimo jiné při zajišťování krmiv. Opakovaně chyběla krmiva jako slunečnice, proso, ptačí zob a další Při jejich zajišťování několikrát pomohla bratislavská zoo. Nedostatečné byly i možnosti kvalitního uskladnění krmiv. Uvádí se, že v roce 1955 to byla pouze malá lednička na uskladnění masa, jehož měsíční spotřeba v té době činila 600 kg.

 

60. léta – stěhování a výstavba nové zoo ve Slezské Ostravě

 

Již při založení zoologické zahrady v Kunčičkách se hledala nová lokalita pro výstavbu nové zoo. Kromě areálu Velkého ostravského lesa, tedy Stromovky ve Slezské Ostravě, byl ve hře také Bělský les na jižním městě, Radvanice a Vřesina.  Pro výběr lokality ve Stromovce hovořil např. členitý terén, rozmanitý lesní porost nebo dostatek povrchové vody. S výstavbou nové zoologické zahrady se začalo v roce 1956.

V únoru 1960 probíhalo stěhování zvířat z Kunčiček. Zvířata byla umístěna do provizorních dřevěných staveb a klecí převezených z Kunčiček, tedy do podmínek, které si dnes dovedeme jen těžko představit.

 

Zoologická zahrada byla pro veřejnost otevřena 1. 5. 1960 a nutno dodat, že v té době byla v podstatě jedním velkým staveništěm. S příchodem zimy byla teplomilná zvířata přestěhována do rychle dokončeného objektu vytápěného skladu v hospodářské části a zoo byla pro veřejnost až do dubna následujícího roku uzavřena.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba pokračovala v roce 1963 velice pomalu, v rámci akce Z pracovali v zoo především horničtí důchodci a brigádníci bez odborné kvalifikace. Důchodci tvořili rovněž polovinu z 58 stálých zaměstnanců. Zoo neměla dostatek finančních prostředků na zaplacení pracovníků v produktivním věku.

 

Postupně byl dotvořen základní návštěvnický okruh, tak jak jej známe dnes a byla vybudována základní infrastruktura potřebná pro fungování zoo (zejména zookuchyně, centrální seník apod.). V této etapě také vznikla většina hlavních expozic a pavilonů, zejména expozice medvědů, pavilon opic, pavilon šelem a ´starý´´pavilon slonů. S výjimkou expozice medvědů slouží v různě pozměněné podobě tyto pavilony dodnes.

 

V 60. letech se kolekce zvířat rozrostla o některé výrazné druhy. V zoo se tak objevil lední medvěd, sajgy tatarské, aligátoři severoameričtí, plameňáci nebo první lidoopi - šimpanzi “Lumba”, “Ňumba” a “Peggy”.

Transportem desetiletí byl dovoz slona afrického “Petra” z pražské zoo v roce 1965. O slonech podrobněji na jiném místě tohoto webu.

 

70. léta jsou ve znamení chovatelské profilace zoo a výrazného zkvalitnění skladby chovaných zvířat. I za cenu dočasného poklesu počtu zvířat bylo započato s chovem skutečných chovatelských „špeků“. V ostravské zoo se tak poprvé objevili nosorožci tuponosí, jeleni milu, jeleni lyrorozí, zebry Grévyho, kočkodani Dianini, levharti mandžuští, kulani, tapíři čabrakoví, tygři sumaterští a další.

 

80. léta – počátek stagnace

Zatímco v první polovině dekády jsou postupně dokončovány či uváděny do provozu investice započaté ještě na konci let 70. (pavilon vodních ptáků, výukové středisko, pavilon afrických zvířat), ke konci 80. let již jakákoliv investiční výstavba zcela ustává.

 

Poprvé je v historii českých a slovenských zoologických zahrad odchováno např. mládě plameňáka kubánského, levharta cejlonského, bernešky havajské, rysa červeného nebo labutě trubače. 

 

90. léta – doba útlumu, ale i postupné stabilizace

Podobně jako tomu bylo ve všech ostatních českých zoo, také ostravská zoologická zahrada procházela v první polovině devadesátých let obdobím nestability a oprávněných obav o svou další budoucnost. Téměř zcela ustala jakákoliv investiční činnost a změny se dotkly i druhové skladby zvířat. Dochází k postupnému úbytku velkých druhů savců (ukončen byl např. chov velkých turů či slonů).

 

Situace se začíná stabilizovat ve druhé polovině 90. let, kdy se objevují i první menší investice – nové voliéry dravých ptáků (1997), nová expozice rysů a voliéry papoušků a handicapovaných ptáků (vše 1998), nových seníků se dočkali jeleni (1999).

Důkazem navracející se stabilizace a pomalého vzestupu ostravské zoo bylo její přijetí do prestižní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) v roce 1996.

 

Milénium – čas nového rozvoje

Stejně jako ve  2. pol.  90. let, pokračovala i v prvních letech nového tisíciletí výstavba expozic menšího rozsahu. V roce 2000 to byl nový výběh pro lvy a zimoviště plameňáků.

 

Za zlomovou událost, která udělala definitivní tečku za další stagnací ostravské zoo, lze považovat výstavbu a otevření nového a moderního pavilonu slonů (2004). Současně byla v tomto roce ostravská zoo přijata do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

 

Zejména díky finanční podpoře a přízni zřizovatele zoo statutárního města Ostrava byly postupně dokončeny a zpřístupněny nové expozice pro poníky a osly, voliéra pro supy bělohlavé, voliéry ptáků Tibetu a Číny, expozice jeřábů a pandy červené.

 

V roce 2005 byly dokončeny a zpřístupněny botanické stezky, na něž navázala výstavba nových skleníků  sloužících jako zázemí botanického oddělení. Ostravská zoo se tak začíná profilovat nejen jako zoologická, ale rovněž i botanická zahrada.

 

Vrcholem rozvoje první dekády nového milénia bylo dokončení a otevření (2010) nového expozičního komplexu pro medvědy a hulmany nazvaného Čitván a nové dětské zoo.

 

2011…… - další směřování

Za velké podpory statutárního města Ostrava má ostravská zoo díky připravovaným projektům v následující dekádě našlápnuto k výrazné změně své tváře, která ji posune opět na přední místo v rámci zoologických zahrad v ČR.

Přestavby se dočká také jeden z rybníků, který bude mimo jiné sloužit jako průchozí ostrovní expozice s volně se mezi návštěvníky pohybujícími lemury.

 

Nejnáročnějším z plánovaných projektů byla přestavba pavilonu vodních ptáků na pavilon evoluce, který je určen pro skupinu šimpanzů a některých dalších druhů afrických primátů a bude doplněn o řadu menších druhů zvířat.

 

 • 1960 - letní pavilon pro opice
 • 2004 - pavilon slonů s venkovním výběhem
 • 2006 – otevřen a prostorná voliéra pro supy bělohlavé
 • 2007 – otevřen komplex pěti voliér ptáků Tibetu a Číny
 • 2008 - expozice pro pandu červenou
 • botanická stezka Cesta stínu
 • nový pěstební skleník v zázemí zoo
 • 2010 – Čitván/nová expozice pro medvědy a hulmany

 


 


 


 

 

 

 

Máme otevřeno denně po celý rok

 • listopad , prosinec, leden/ 9.00  - 16.00 hodin   
 • únor/ 9.00 – 17.00 hodin
 • březen, září, říjen/ 9.00 – 18.00 hodin
 • duben – srpen/ 9.00 – 19.00 hodin

 

Pokladny a pavilony se zavírají hodinu před uzavřením zoo

Vstupné:

letní sezóna od 1.4. - 31. 10.

zimní sezóna od 1.11. - 31. 3.

Bezbariérový přístup

Bezbariérová WC

V areálu zoo najdete bezbariérová WC na těchto místech:

- amfiteátr

- restaurace Saola

- Na statku

- pavilon slonů

- Čitván

- Pavilon evoluce

 

Možnost zapůjčení invalidního vozíku

Handicapovaným návštěvníkům i seniorům nabízíme k zapůjčení invalidní vozík (zdarma, na číslo OP). Vozík je k dispozici u vstupu do zoo, doporučujeme jej před návštěvou rezervovat na tel.: 596 241 269.

 

Prvky pro nevidomé

V areálu je řada dotykových prvků pro slabozraké a nevidomé s popiskem v Braillově písmu.

 

Mapa zoo pro handicapované

Mapa pro handicapované je zdarma k dispozici při vstupu do zoo. Mapa usnadní orientaci v areálu a upozorní návštěvníky na místa, která jsou pohodlně přístupná. V mapě jsou vyznačena bezbariérová WC,  i tzv. dotykové prvky a prvky s popisky v Braillově písmu. Areál zahrady je výškově členitý s poměrně velkým převýšením. Proto jsou v mapě vyznačena i místa s prudkým sklonem a stezky s nerovným terénem. Všechny cesty vedoucí kolem expozic zvířat jsou však asfaltované a dobře udržované.

 

Restaurace Saola

Nová restaurace byla otevřena v dubnu 2013 nedaleko výběhu pand červených. Kromě vnitřních prostor je zde k dispozici také venkovní terasa, která nabízí pohled přímo do přilehlého výběhu, který obývají stáda axisů indických a antilop jeleních.

Restaurace je otevřena každý den od 10.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - internet)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sloni-v-ostravske-zoo-aneb-tezkotonaznici-to-lehke-nemaji/