Příští krajina domova/ Nemocnice nebo byt? aneb koukáme, jak ten čas letí…jak ho necháme letět?!

30.10.2017 16:43

New Domestic Landscapes / Geographical shift of healthcare

 

 

 

 

 

Galerie UM – Praha

27. 10. – 2. 12. 2017

 

 

Na nové výstavě britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM (přišli jsme po  vernisáži) nás na www.www-kulturaok-eu.cz velmi zaujala expozice, jež je dílem Paula Chamberlaina. Všechny exponáty se týkaly faktu, že stárnoucí generaci by mohl v jejích problémech přežívání posloužit speciální nábytek (zejména ve vlastním domově). Samozřejmě by mělo tak dojít i k ulehčení péče rodinných příslušníků o stárnoucího člena rodiny. Výstava se tak zabývá problematikou stárnutí populace ve společnosti a úlohou designérů při řešení jejich potřeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá.

Každá kultura má svůj vlastní pohled na stárnutí.

 V západních společnostech a v jejich médiích je stále stáří neustále upozaďováno

a přehlušováno kultem mládí, ale i ten je komerčně manipulovaný.

(převzato z rozhovoru dvou Milen -  Dopitové a Kalinovské)

 

Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů, které upozorňují na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty, ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem.

 

 

Expozice je doplněná několika panely (Design Fiction, Domestikace, Konec života,  Stigmata, An – Estetika a další) se zajímavými otázkami a odpověďmi na ně, s mnohdy šokujícími informacemi, např.

(panel Změna chování: zkoumá se vztah mezi dlouhodobým sezením a rakovinou, cukrovkou 2. stupně či srdečním onemocněním -  jak říká dr. James Levine: “sezení je nové kouření“).

 

 

Kurátor výstavy Jiří Pelcl k tématu řekl:

„Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor,

který zkoumá východiska k diskuzi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení.

Je výzvou pro designéry,

aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů,

které zejména seniorům ulehčí život.“

 

Paul Chamberlain

  • je absolvent Královské akademie umění v Londýně
  • je profesor designu na Sheffield Hallam University, kde řídí Výzkumné centrum umění a designu a podílí se na vedení interdisciplinární skupiny Lab4Living

Středem Chamberlainova zájmu je design a vývoj nástrojů a metod, jež podporují a vytvářejí inovace v sociální sféře.

  • soustředil se na oblast zdravotnictví, na zdravotní postižení a stárnutí
  • ve své tvorbě sleduje multisenzorické aspekty designu a také to, jak umělecká díla pomáhají definovat a řešit zásadní společenské otázky
  • stál v čele velkých interdisciplinárních projektů
  • přednášel na významných mezinárodních konferencích, zabývajících se inovativními a udržitelnými přístupy k designu a výrobě, které hrají významnou roli při podpoře regionálního průmyslu

Vystavoval na mnoha místech a získal dvě ocenění v soutěži ´Produkt tisíciletí´, pořádané Radou pro design ve Spojeném království

  • jeho díla se nacházejí ve stálých sbírkách ve Victoria and Albert Musea v Londýně a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
  • jeho kolekce nábytku ´Stigmata´ získala v roce 2013 hlavní cenu v mezinárodní soutěži ´Imagining chairs´ v Portugalsku

 

Výstava je plněna instruktážním videem, jak se připravit např. na odchod do nemocnice, a to již mnohem předem...než vážněji onemocníme.

 

 

Kurátor a architektonické řešení výstavy: Jiří Pelcl
Grafický design: Mirka Mitísková
Překlad: Eva Císlerová
Produkce: Šárka Váňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se koná za podpory:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

The Art and Design Centre, Sheffield Hallam University

CLAHRC Yorkshire and Humber

National Institute for Health Research

 

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží, jež  přesahují hranice České republiky.

 

Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění.

 

Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry podle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény.

 

Dvakrát do roka je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“.

 

Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí.

 

Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola,

figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

 

110 00 Praha 1

nám. Jana Palacha 80
Máme otevřeno: pondělí - sobota 10.00 – 18.00 hodin

vstup zdarma

www.umprum.cz

 

Hodnocení:  79 % (vyvstává také nesporně otázka, co potom se zařízením po smrti pacienta můžeme dělat?)

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková