Příběh krásné Lédy/Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st.aneb když vystavíme stovky let ztracený obraz krásné Lédy

19.10.2015 11:00

Národní galerie  - Konírna paláce Kinských - Praha

2. 10. 2015 – 3. 1. 2016

 

Na zahájení nové výstavy Příběh krásné Lédy/Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st. nás nadšeně a zcela zasvěceně provázela výstavou kurátorka Alena Volrábová (v brýlích), ředitelka Sbírky grafiky a kresby NG v Praze.

Dozvěděli jsme se, že po téměř 400 letech byl opět objeven proslulý obraz Léda s labutí od rudolfinského mistra Josepha Heintze staršího,  který poté, co v roce 1623 došlo k jeho prodeji z císařských sbírek, byl dlouhou dobu nezvěstný, a  že byl zakoupen německým soukromým sběratelem a že jej vystavujeme zde, v Konírně paláce Kinských Národní galerie v Praze v rámci výstavy Příběh krásné Lédy.

 

 

 

Důkazem pravosti obrazu je styl provedení, ale i znatelná signatura v levém dolním rohu  obrazu. Vystavili jsme i  jednu ze 3 přípravných kreseb, které byly do znovuobjevení malby po staletí jedinými důkazy existence Heintzova díla. Jednu z nich vlastní Národní galerie (rudka na papíře).

 

 

 

 

 

Joseph Heintz st. (* 1564 Basilej, + 1609 Praha) byl významným umělcem a dvorním malířem Rudolfa II. a výrazně se prosadil také v Augsburgu. Vyučil se u švýcarského malíře Hanse Bocka, ale v roce 1584 odešel na zkušenou do Říma, kde chtěl poznat umění Michelangela, Raffaela  a jiných Mistrů. Od roku 1556 Heintz střídavě působil v Augsburgu a v Praze na dvoře u Rudolfa II., který měl slabost pro mytologickou erotiku.

 

Po znovuobjevení jeho vrcholného díla, obrazu Lédy s labutí (olej na mědi), který byl postrádán od 17. století, se Národní galerie dohodla společně s Kunstsammlungen a Museen Augsburg na uspořádání trojice komorních výstav představujících ojedinělý nález, příběh obrazu a další tematicky související výtvarná díla,“  uvedla Alena Volrábová, ředitelka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze a kurátorka výstavy.

Vystavili jsme tudíž  obrazy, grafické listy a kresby významných mistrů zejména s mytologickou tématikou, jako například Jupiter a Io, Paridův soud či Únos Heleny. Dále  představujeme i obrazy ostatních Mistrů, jež souvisejí s vlastním námětem (např. mědirytina Léda s labutí – autor   Cornelis Bos)  i obraz  autora samotného (autor: Hans von Aachen, olej na plátně). 

 

Slavný obraz Léda s Labutí poukazuje na antický mýtus o krásné spartské královně Lédě, manželky spartského krále Tyndarea  a o jejím setkání s olympským bohem Jupiterem.  Léda svou krásou zaujala nejvyššího boha Olympu a Zeus (Jupiter) se proměnil v labuť a v této podobě se vloudil do její přízně. Léda však ještě téže noci splnila svou manželskou povinnost a poté se z obou spojení narodily 4 děti (prý z vajec)  – bratři Kastór a Pollux a sestry Helena a Klytaiméstra.  Jejich osudy měly pro řeckou mytologii takový význam, že poněkud zastínily křehký příběh milostného vzplanutí jejich matky a Dia (např. únos  Heleny, v té době nejkrásnější ženy,  byl podle  mýtů příčinou vypuknutí trojské války…).

 

Expozici tvoří 3 části a tedy i 3 tematické linie:

  • Joseph Heintz – císařský dvorní malíř
  •  Léda s labutí a jiné Jupiterovy lásky
  • Lédiny děti

„ Vystavené exponáty pocházejí z období od 15. století až do počátku 17. století, výjimečně i z 18. století,“ dodala Alena Volrábová. Jsou  to tzv. kabinetní obrazy, což znamená, že  byly provedeny na objednávku.

 

Na jaře 2015 byl obraz Léda s Labutí představen veřejnosti v rámci výstavy v Augsburgu, kde byl Heintz měšťanem a působil zde jako malíř, inventor grafiky i jako architekt. Ve Vídni, kde se zachovala velká část císařských sbírek Rudolfa II., bude výstava uspořádána v roce 2016.

 

Kurátorka: Alena Volrábová

 

Doprovodné programy

Prohlídky výstavy s kurátorkou

  • středa  4. 11. 2015 v 16.30 hodin
  • čtvrtek 10. 12. 2015 v 16.30 hodin

Umění  vzrušení mysli – výtvarná dílna pro mládež a dospělé

  • sobota 21. 11. 2015 od 14 do 17 hodin

 

Jsou obrazy, které dokážou vzrušit naši představivost? Vyrušit naši mysl ze zdánlivého klidu a podnítit k novým úhlům pohledu na člověka a jeho jednání? Ano, takové může být i manýristické umění. Pojďme  vyzkoušet, jak vzrušujících zážitků z obrazů dosahovali manýrističtí mistři. Znovunalezený obraz Léda s labutí může být branou do našich vlastních představ a mytologie a pomáhá chápat setkávání nejrůznějších významů i v dnešních obrazech. Rezervace nutná na ssueduc@ngprague.cz nebo na tel. 233 081 720-721

110 15 Praha 1

Staroměstské náměstí  12

Máme otevřeno: denně mimo pondělí: 10.00 – 18.00 hodin

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková