Prezidentská volba mezi "slušností" a "populismem": morální rozměr politiky

26.02.2013 15:03

tranzitdisplay nás srdečně zve na diskusi v rámci Kritického Klubu A2:

 

Prezidentská volba mezi "slušností" a "populismem": morální rozměr politiky

Ve čtvrtek 28. února 2013  v 19.00 hodin  v tranzitdisplay

Hosté: Jan Černý, Jaroslav Fiala a Martin C. Putna, moderuje Tomáš Samek

Proč diskutujeme opět? Přímá volba prezidenta s novou naléhavostí ukázala, že česká politická kultura inklinuje k pojímání politických zápasů jako souboje „slušnosti“ a „populismu“. Osou diskuse bude tázání po tom, co vypovídá prezidentská volba o vztahu politiky a společnosti.  Podle čeho jsme se rozhodovali? Jaká očekávání jsou kladena na prezidenta? Do jakého světla staví prezidentská volba demokracii a občanskou participaci? A jaké následky zanechala ve veřejném prostoru?

Diskuse vznikla ve spolupráci A2, iniciativy ProAlt a tranzitdisplay

 

Před diskusí: srdečně zveme na setkání s umělcem (Milan Salák) a kurátorem (Ondřej Chrobák) probíhající výstavy  v salonku hostince "U Pomníku" (Gorazdova 1, Praha 2) před diskusí, ve čtvrtek 28.2. 16.00 hodin. Debatu mezi díly vytvořenými vystavujícím autorem přímo pro interiér hostince uvede Vít Havránek. Kapacita prostoru je omezena, prosíme zájemce o rezervaci míst na emailu horak@tranzit.org

tranzitdisplay

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00

Dittrichova 9/337, Praha 2

www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz

www.tranzit.org

hlavní partner ERSTE Foundation

podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2

mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník, Rádio 1

-------------------------------------------------------------------------------

English:

 tranzitdisplay cordially invites you - A2 Criticism Club:

Presidential election between "politeness" and "populism": the moral dimension of politics

Thursday, 28. 2. 7 pm., tranzitdisplay

Guests:  Jan Černý, Jaroslav Fiala and Martin C. Putna

Moderated by Tomáš Samek

The discussion is held in Czech

 

The second public debate of the A2 Criticism Club (KKA2). The evening is organised in collaboration with A2, ProAlt initiative and tranzitdisplay.

 

 Before discussing: We cordially invite you

to a meeting with the artist (Milan Salák) and curator (Ondřej Chrobák).

 

The meeting is organized in the frame of the current exhibition "Milan Salák: The Gallery Where I Had an Exhibition".

 

Held in the restaurant "U Pomníku" (Gorazdova 1, Praha 2)

before the discussion on Thursday 28.2., 4 pm.

 

The debate will moderate Vít Havránek.

 

The capacity is limited, please book your seats in advance on email: horak@tranzit.org

 

---tranzitdisplay

opening hours Tue-Sun 12.00 noon - 6.00 p.m.

Dittrichova 9/337, Prague 2, CZ

www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz

www.tranzit.org

main partner ERSTE Foundation

support Ministry of Culture, City of Prague, Prague 2 Municipality

media partner A2 cultural bi-weekly, Rádio1

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet