Prezentujeme novou knihu ´Šaloun na vycházce´ aneb ´Investujeme do vaší budoucnosti´

16.07.2013 12:18

Křest knihy ´Šaloun na vycházce´

Café v lese
Praha 10 – Vršovice
20. 7. 2013 – 19.00 hodin

 

Byli jsme pozváni na  prezentaci knihy  ´Šaloun na vycházce´ na sobotu 20. 7. 2013 v 19.00 hodin v Café v lese v Praze 10-Vršovicích. Jen podotkneme malou poznámku pro vysvětlení: V loňském roce 2012 jsme se v mrazivém čase před Vánoci zúčastnili akce ´Šaloun na vycházce´. Dostali jsme mapku a za hojné účasti těch, kdo přišli  i za osobní  účasti Kateřiny McCreary z Londýna, která  tuto akci také organizovala a byla s výsledkem akce zjevně potěšena, jsme byli seznámeni s okolím Šalounovy vily ve Vršovicích.

Samozřejmě jsme to chtěli zmapovat  a napsat o zajímavé události článek, ale v přívalu další práce, zejména o vánočním čase, jsme to nezvládli. Takže tímto způsobem se pořadatelům omlouváme  a jsme rádi, že vás můžeme informovaty o výsledku, který vznikl  na základě  výstupů  projektu studentů zimního semestru 2012/13 v rámci programu ´Ateliéru hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění´.

 
´Proč Šalounova vycházka?´
Studenti pod vedením hostující profesorky sochařky Nicole Wermers se zaměřili na vztah umění a veřejného prostoru a jako pole výzkumu použili okolí Šalounova ateliéru ve Vršovicích, kde nainstalovali výstavu. A co jsme tehdy na vycházce poznali?

Začali jsme problematickou ´Prolukou´, kde jsme utvořili kruh a v něm jsme pochodovali. Se zájmem  na celou akci přihlížel i známý umělec  Krištof  Kintera a občané se z okolních oken nebezpečně vykláněli.

Pak jsme pokračovali v okolí bývalé Sokolovny, kde jsme byli světelnou instalací, sice hlučně motorovou,  upozorněni na nenápadnou větrací šachtu. Doprovázel nás postarší pán, který si ještě pamatoval Vršovice z minulých časů a zavedl nás i do mist, kam bychom nikdy nevstoupili, netušíc, že taková ještě romantická místa jsou.

Nakonec jsme procházeli různými výstavními prostory v Krymské ulici, navštívili jsme Café v lese a skončili jsme ve sklepní  Galerii I.D.A. (bez záruky) v Moravské ulici, a to totálně vymrzlí a vyčerpaní. 

Akce pokračovala dále v Šalounově ateliéru, ale to už jsem se omluvila a zamířila  do svého blízkého domova. A  protože zde žiji od narození, tak kolem  reliféru ´Pozdrav slunci´ na Šalounově vile, který jsem se zájmem (z jistých pochopitelných důvodů) vnímala již od svého útlého dětství,  když jsem klusala na sochařský kroužek do Domu pionýrů v Grébovce...a to tak dlouho, dokud mě v kroužku neznechutili (vánoční dárek pro mou mámu  – třiceticentimetrová fantasmagorická  ryba  - mi byl v kroužku uloupen).

 

Co v knize je?
• Kniha obsahuje původní texty Rado Ištoka, Terezy Jindrové, Radima Langera, upravený text přednášky Pavla Karouse a dokumentaci výsledné klauzurní výstavy
* Publikaci vydala vydala Akademie výtvarných umění v Praze - Praha 2013
• Anglicko-česky v grafické úpravě  ji připravila Anymade Studia
•  Autorem fotografií je Jaro Dufek
• Za podněty děkujeme Kateřině McCreary


Zúčastnění umělci:
Romana Drdová
Pavla Dundálková
Tereza Greschnerová
Pavlína Hlavsová
Jakub Jurásek
Stanislav Karoli
Martin Kolarov
Matouš Lipus
Barbora Masaříková
Marek Přikryl
Markéta VuTru
Rudolf Samohejl
Štěpánka Sigmundová
Matěj Smrkovský
Martina Smutná
Jana Stanulová
Martina Uhlířová
Tereza Viková
Klára Vystrčilová
Eliška Perglerová

Program ateliéru hostujícího pedagoga je realizován s podporou:
Evropský sociální Fond Praha & EU :
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Kde budeme knihu ktřít?
Café v lese

Krymská 273/12
101 00 Praha 10-Vršovice

 

Ing. Olga Koníčková
Foto: internet

 

Z rozhovoru, který uskutečnily redaktorky Zdeňka Kuchyňová, Pavla Horáková , s vnučkou   Ladislava Šalouna Dagmar Doškovou,jsme vyrozuměli, že ta na svého dědečka vzpomíná jako na velice přátelského a velkorysého člověka.
"Miloval lidi, miloval přírodu. To všechno bylo pro něj velice důležité. Měl mě rád. Byla jsem jediná vnučka, tak aby ne. Chodili jsme spolu do společnosti, kde byli umělci, výtvarníci, žurnalisté a podobní lidé, kteří rádi a často přemýšleli o životě. A mě to dalo hodně do života. Dělal pro mě mnoho věcí, například loutkové divadlo, které jsem milovala. Hrál pro mě a moje kamarády. Vyráběl kulisy a ty moc krásně maloval. A musím říct, že do toho zbláznil celou rodinu, přátele a známé."


Dagmar Došková žije v těsné blízkosti v jeho ateliéru. Ten stojí ve Slovenské ulici na Vinohradech a je v seznamu kulturních památek Česka. V něm se nejen pracovalo, ale scházeli se tu umělecké a kulturní elity své doby. Jako například houslový virtuos Jan Kubelík, Karel Čapek, Alois Jirásek, Alfons Mucha. Přicházeli také politici jako například předseda Senátu doktor Soukup a vědci.

 

Šalounova vila:  "Když bych měla někoho jmenovat, tak si myslím, že z těch básníků by bylo třeba říci jména Jaroslav Vrchlický, Otakar Březina a další. Však Březinův verš je vysekán na fasádě domu a je takovým ideovým otcem reliéfu Pozdrav slunci."
Reliéf na západní fasádě domu znázorňuje cestu člověka ke slunci a Březinův verš zní: "Ty víš, jak rád bych Tvoje slunce zřel, tož nediv se, že hoří v písni mojí. Tys Pane chtěl".

 

• K nejznámějším pracím Ladislava Šalouna patří samozřejmě Husův pomník na Staroměstském náměstí. Mimochodem jeho stavba měla zajímavé pozadí - poté, co nesměla být mezi velikány českých dějin na Národním muzeu umístěna Husova busta, Češi prosadili stavbu monumentálního pomníku na historicky exponovaném Staroměstském náměstí. Jak dodala Dagmar Došková, Šaloun ho pojal na svoji dobu revolučně, asymetricky.

"Hus nestojí v centru, ale na straně vítězů a dívá se na chrám, který je před ním, protože chce říci: já jsem svobodný člověk a chci se sám rozhodnout. Ale z toho, co je nejzajímavější pro dnešní dobu, jsou jeho psychologické studie. Studie takových vyhraněných stavů člověka, ať už je to Koncentrace, Snění - to všechno jsou studie lidských hlav, které představují určité směřování lidského ducha kamsi dál."
Známý je i Šalounův Rabi Löw, Kamenný rytíř na Nové radnici, Viktorie, které drží opratě na Trigách Národního divadla či socha Krakonoše v Hořicích.

 

(zdroj: Český rozhlas – Radio Praha –Zdeňka Kuchyňová, Pavla Horáková -14. 12. 2007)