Přetlak /Overpressure aneb ´Touching myself, I realise we are singing the same song´

25.04.2018 16:15

Uměleckoprůmyslové museum v Praze/2. patro

26. 4. - 17. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě ´Přetlak: Kurátorský výběr nejlepších prací studentů UMPRUM 2016 - 2017 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze ´ byli přítomni  ředitelka UPM Helena Koenigsmarková a rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze  prof. Jindřich Smetana. Akci zahájila tisková mluvčí Mgr. Kamila Stehlíková.

 

Poté nás Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM,  seznámila s nastalou situací, kdy konečně  po 7 letech, po náročné rekonstrukci UPM, dochází k další spolupráci s UMPRUM, a to k výstavě ´Přetlak´. A že to je vlastně 1. ročník bienále (první rok se bude konat v Čechách, druhý rok v cizině), které bude velkorysým způsobem propagovat kulturu, protože kultura je stále na posledním žebříčku zájmu společnosti (tj. politiků, ekonomů a dalších…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jindřich Smetana ředitelku UPM doplnil, že 1. výstava, která se před 7 lety v UPM konala, obsahovala jen 15 exponátů. Dále se rovněž vyjádřil k místu náměstí Jana Palacha, které má magický svůj ráz, kde se uskutečnila již spousta politických demonstrací, sportovních akcí, je místem svých i bouřlivých dějin, a že je rád, že se v sobotu 28. 4. 2018 uskuteční akce OPENSQUARE.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) prohlubuje spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). V nově zrekonstruovaných muzejních prostorách představuje výběr nejlepších prací studentů UMPRUM za poslední dva roky.

 

Proč název ´Přetlak´?

Kromě toho, že výstava Přetlak představuje subjektivní kurátorský výběr, a to 24 prací studentů UMPRUM, šlo především o to, že výběr 24 děl z těch nejlepších byl úkol velmi náročný, a dalo by se říci, úkol to byl dosti nelehký.

 

Každý z kurátorů měl totiž svůj jiný pohled a názor, a tak se museli nějak v tom kurátorském přetlaku dohodnout. Na hlavním hledisku ale se shodli od počátku, a to na tom, že vybraná a vystavená díla musí být  pro diváka srozumitelná, a to tak, aby věci mluvily samy za sebe.   

 

Modrá je dobrá

V jednoduchém výstavním prostoru (instalovaném v barvě modré) jsou zastoupeny všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název výstavy navíc výstižně charakterizuje UMPRUM jako místo s neopadajícím přívalem kreativity, překračující a odmítající existující koncepce a přesahující i do dalších oblastí a společenských témat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přetlak volného a svobodného myšlení chápeme jako synonymum pro energii,

která chce ven a která je nezastavitelná.

Přetlak takové energie považujeme za symbol školy,

a stal se proto ústředním motivem naší výroční výstavy“,

řekli kurátoři výstavy Roman Vrtiška a Vladimír Žák

 

Instalace i zvolené práce sledují strukturu školy, po katedrách a ateliérech.

Sály prostupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna,

ze které vystupují a vtahují se informace o výstavě a UMPRUM.

Objekt, pulsující přetlakem kreativní energie,

pracuje s expanzí a deformací a je hlavním principem vizuální stránky výstavy.

 

Kurátoři vybírali z 80 prací, které doporučily ateliéry a katedry. Zaměřili se na věci, které mají smysluplný a přímý vypovídající charakter, jsou srozumitelné a jasné divákovi už na první pohled. Jmenovat můžeme textilní zavlažovací stěnu pro rostliny Amálie Koppové, plán utopického azylového města Tomáše Nováčka, elektrobus Darka Zahálky nebo vějíře Anny Ročňové, která pracuje s kombinací přírodních materiálů a vyjetého oleje. Jsou zde zastoupeny i týmové práce, jako projekt Pivovar Ateliéru tvorby písma a typografie (Pravidelným dopíjením piva za úsporu ječmene).

 

„Výstavu Přetlak tedy můžeme označit nejen jako přetlak kreativity,

ale i za zájem školy jen netvořit výtvarné umění,

ale řešit obecné problémy, reagovat na ekologickou situaci, společenské dění a potřeby lidí“,

k výběru studentských děl dodala kurátorka výstavy Johana Lomová.

 

Nám na www.www-kulturaok-eu.cz

se nejvíce líbila práce z ateliéru architektury Město 4.0,

autor Alner Nurmakhanov

a video Michaely Režové ´Štvanice´ (Filmová a TV grafika)

 

O spolupráci UMPRUM a UPM

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM)

 a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)

váže dlouhá historie, která začala už v momentě jejich založení (1885).

Intenzita vzájemné spolupráce byla ovlivňována

společenskou atmosférou i historickými a politickými událostmi.

V loňském roce bylo mezi oběma institucemi podepsáno

memorandum o spolupráci,

které má podpořit sounáležitost a vzájemnou podporu obou institucí.

Po 7 letech se také do prostor nově rekonstruovaného

Uměleckoprůmyslového musea vrací tradice pořádání bilančních výstav studentů UMPRUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Z pozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) byla vždy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) vnímána jako významný partner,

neboť v dobách založení obou institucí to nebylo náhodné sousedství,

ale koncepční plán státu v rámci rakousko-uherského mocnářství“,

potvrdila důležitost spolupráce ředitelka UPM Helena Koenigsmarková.

„S vědomím historické sounáležitosti a specifické kulturní, vzdělávací a vědecké role ve sféře výtvarného umění,

uměleckého řemesla a průmyslu podepsaly obě instituce minulý rok memorandum o užší spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přenesení pro školu tak důležitých akcí,

jakými jsou bilanční výstavy,

právě na půdu UPM,

se tak stává důležitým krokem k naplňování tohoto partnerství“,

řekl k upevnění vzájemné spolupráce

rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

prof. Jindřich Smetana.

 

 

Kurátoři výstavy: Johana Lomová, Roman Vrtiška, Vladimír Žák
Instalace: Petr Hák, Roman Vrtiška, Vladimír Žák
Katalog: Johana Lomová
Produkce: Vojtěch Kočí, Šárka Váňová
Realizace: Extended Production, s.r.o.
Grafický design, vizuál výstavy: Cindy Kutíková a Jiří Mocek
Fotografie: Peter Fabo

 

 

110 00 Praha 1

17. listopadu 2

Máme otevřeno:

úterý 10.00 -20.00 hodin

středa - neděle 10.00 –18.00 hodin
Vstupné: 100 Kč

Snížené: 60 Kč

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.opensquare.cz

www.umprum.cz

www.vsup.cz