Press rychlokurz v ateliéru Malování a kreslení aneb sláva, já jsem malíř!

04.09.2014 14:56

Galerie Nina Hedwic

2. 9. 2014

 

Dostali jsme pozvání na press rychlokurz v ateliéru Malováni a kreslení, který byl určen jako speciální event pouze pro novináře a media i další  partnery, abychom si k začátku nového semestru mohli zdarma vyzkoušet,  jak kurzy pro veřejnost probíhají. Pozvání nám zaslala  zakladatelka školy Nina Meinerová.

 


Byli jsme tři nemalíři

Pod vedením profesionálního malíře MgA. Ildara Youssoupova jsme si měli vytvořit vlastní obraz na plátně, načerpat atmosféru uměleckého ateliéru a po dvou hodinách tvorby si tak odnést své  originální dílo z rychlokurzu. Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme nabídku neodmítli a  s maličkou dušičkou nejistoty jsme se podrobili rychlokurzu.

 

Jak to všechno začíná?

 • Nejdříve jsme byli seznámeni s modelem, podle kterého jsme měli kreslit – byly to kytice lilií a rudých máků. Mohli jsme si vybrat obě kytice, nebo jen jednu z nich.
 • Poté se ujal slova  MgA. Ildar Youssoupov, a začal vést naše ruce podle toho, jak obraz vzniká…nejdříve jsme začali kompozicí -  pomocí náčrtku modelu kytice, a to  křídou okrové barvy
 • Potom jsme vzniklé kontury přejeli štětcem akrylovou barvou, ředěnou vodou
 • A pak to začalo. Nejdříve jsme  malovali pozadí, horní, pak dolní…s volbou barev nám vyučující samozřejmě radil... a k nanášení barev jsme používali  špachtle
 • A když jsme měli hotové pozadí, přišla na řadu na kytice…protože akrylové barvy schnou natolik rychle, že nebyl problém v našem malování pokračovat…
 • Samozřejmě některé barvy nám Ildar Youssoupov pomohl namíchat, a to tak, aby obraz kytice vyzněl plasticky, ne příliš kontrastně nebo zase málo kontrastně…
 • Po dvou  hodinách jsme byli mentálně  a umělecky totálně vyřízeni, dokonce na www.www-kulturaok-eu.cz jsme už nepokračovali ve vybarvování džbánu, protože jsme to nepovažovali za nutné…
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  
 • Obrazy po uschnutí jsme si mohli s hrdostí odnést domů…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Akci jsme si vskutku společně užili! A samozřejmě jsme si navzájem pochválili naše bleskově vytvořené malířské výtvory...až jsme se tomu sami divili...
 

Na tento press v.i.p. program navázal od 12 do 20 hodin ´Den otevřených dveří´…

www.malovanikresleni.czGalerie Nina Hedwic*
Ateliér Malování a kreslení

Praha 2  - Vinohrady
Balbínova 28

 

 www.uniny.cz


Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

A takhle nás  natočili kolegové z idnes.cz:

 https://kultura.idnes.cz/reportaz-kurz-malba-kresba-ddp-/vytvarne-umeni.aspx?c=A140902_181549_vytvarne-umeni_vha