Pražské věže mají nového provozovatele aneb proč Muzeum hl. m. Prahy je přebírá do své správy?

03.03.2013 16:19

Pražské věže mají nového provozovatele  aneb proč  Muzeum hl.  m.  Prahy je přebírá do své správy?

Muzeum hl. m. Prahy, jehož historie sahá až do doby před 131 lety,  v posledních letech o sobě dává hodně vědět. Především pořádáním výstav,  které bývají velmi dobře připravené i nainstalované.  Jít do tohoto muzea je mnohdy lepší cesta k vědění o minulosti Prahy, než se pracně probírat v knihovně často nezáživnými  knihami.  Rozhodně nepochybíme, když vezmeme sebou i své zvídavější  děti, protože jak už hlásal Jan Ámos Komenský, nejlépe můžeme tyto informace sdělit tak, jak to činil on ve svém  stěžejním díle ´Orbis Pictus´.

Víme již, že zámecký areál Ctěnice,  o který se také stará  Muzeum hl. m. Prahy, v posledním roce konečně ožil mnoha výstavami, a tak s potěšením vítáme, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy  muzeum  převzalo do své péče další objekty, a to některé pražské věže.  Petřínskou rozhlednu se Zrcadlovým bludištěm na Petříně, Staroměstskou a Malostranskou mosteckou věž, Prašnou bránu, Novomlýnskou věž  a Svatomikulášskou městskou zvonici.   Dříve nad těmito památkami vládla agentura ABL, která sázela spíše na atraktivnost vzhledu nerudných bodyguardů (v  dobovém oblečení ) než na kvalitu průvodcovskou.

 

 Tisková konference se konala 19. února 2013 v hlavní budově Muzea (Florenc), jíž se mimo jiné zúčastnili ing. Václav Novotný –radní hl. m. Prahy,pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovní ruch a zahr. vztahů ,  ing. Miloslava Hrdličková,  náměstkyně ředitele MMP,  PhDr. Tomáš Hladík – Národní galerie hl. m. Prahy, Mgr. Pavla Státníková,hl. kurátorka sbírek , náměstkyně ředitelky Muzea hl. m. Prahy a ředitelka Muzea hl. m.  Prahy PHDr. Zuzana Strnadová. Podle slov ředitelky muzea PhDr.  Zuzany Strnadové je však čekají nelehké úkoly, jak získané objekty do své správy uvést  do odpovídajícího stavu,a to po stránce provozní  i  expoziční. Zajištění kvalitního provozu Pražských věží se neobešlo bez určitých opatření (instalace techniky, informačních systémů, důkladného úklidu). Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště byly již otevřeny bez přerušení provozu, ostatní kamenné věže – Staroměstská a věž Malostranská mostecká, Prašná brána a Svatomikulášská městská zvonice – se otevřou pro veřejnost postupně.

 

My ženy z muzea to zvládneme… výstavy, stálé expozice !!

 1) od 21. ledna 2013 PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA

            6. března 2013–30. březen 2014 výstava: Věže z Merkuru

                květen 2014 -  stálá expozice: Historie Petřínské rozhledny

 

2)   ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ

                 březen 2013–2014 - restaurování: dioráma znázorňující boj Pražanů se Švédy

 

3)  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE

               12. února 2013–březen 2014 -stálá expozice: Pražské zvony

                březen 2013 -repase audioguidů se zvoněním zvonů

                l istopad 2013–březen 2014 -výstava: Kdo se bojí, nesmí do Prahy

                duben 2014  - obměna stálé expozice: Pražské zvony

                                          Historie Svatomikulášské městské zvonice

 

4) STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ

              29. ledna 2013 - říjen 2013 - představení autentických historických interiérů              

              listopad 2013–březen 2014 - výstava: Kdo se bojí, nesmí do Prahy

              červen 2014- stálá expozice: Stavebně-historický vývoj Staroměstské mostecké věže

 

5) MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ -do odvolání z technických důvodů uzavřeno

   otevření – říjen 2013 -představení autentických historických interiérů

                      září 2014- stálá expozice: Karlův most a řeka

                                         film: 3D projekce Langweilova modelu Karlova mostu a okolí

 

6) PRAŠNÁ BRÁNA

                    5. února 2013–říjen 2013 - představení autentických historických interiérů

                    červen 2013 výstava: Gotické fragmenty z Prašné brány

                    listopad 2013–březen 2014-   výstava: Kdo se bojí, nesmí do Prahy

                    srpen 2014 -stálá expozice: Opevnění pražských měst

 

                    únor 2013 instalování panorámat

                   Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Prašná brána

 

                   repase panorámat - Svatomikulášská městská zvonice

 

 

Kolik za prohlídku zaplatíme?

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA

Základní 105 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 260 Kč, děti do 6 let a invalidé 25 Kč, školní skupiny

(max. 30 žáků) MŠ 10 Kč za osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu + pedagogický doprovod zdarma

Výtah: dospělí, studenti, děti a mládež (6–26 let) 55 Kč, děti do 6 let, ZTP/P a senioři zdarma

 

KAMENNÉ VĚŽE a ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ

Základní 75 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 210 Kč, děti do 6 let, invalidé 25 Kč, školní skupiny

(max. 30 žáků) MŠ 10 Kč za osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu + pedagogický doprovod zdarma

www.prazskeveze.eu.

 

Otevřeno denně

listopad–únor: 10.00 –18.00 hodin

březen:              10.00 –20.00 hodin

duben–září:      10.00– 22.00 hodin

říjen:                  10.00 –20.00 hodin

               

www.muzeumprahy.cz

www.prazskeveze.eu

 

Ing. Olga Koníčková