Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy aneb jaká byla další městská sídla panovníka Karla IV?

19.12.2016 12:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům U Zlatého prstenu – Praha/ Muzeum hlavního města Prahy

13. 12. 2016

 

Na tiskové konferenci u  příležitosti představení  1. etapy nové stálé expozice v domě U Zlatého prstenu, stálé expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy, jež přišla na 15 milionů korun, ředitelka MHMP PhDr. Zuzana Strnadová podotkla, že MHMP v tuto chvíli otevírá svůj 13. objekt, další přípravné práce čekají  na 14. objektu, na  Novomlýnské věži.

 

MHMP počítá s tím, že v nejbližších dvou letech dojde k dalšímu rozšíření stálé expozice U Zlatého prstenu - (život obyvatel středověké Prahy).

 

Karlovské výročí vrcholí expozicí o urbanismu 

MHMP připravilo u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. unikátní expozici, která panovníka představuje jako ambiciózního stavitele a urbanistu. Jde o 1. etapu nově budované expozice, jež se veřejnosti otevřela 13. 12. 2016 v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6 na Starém Městě.  Unikátní expozice nám přibližuje atmosféru města, život a některé události, jako Karlovo narození, příchod od Prahy v roce 1333, jeho korunovaci i pohřeb.

 

Po svém příchodu do Čech v říjnu roku 1333, nalezl kralevic Karel pražská města i obě hlavní královské rezidence, Pražský hrad a Vyšehrad , v ne zcela optimálním stavu. …když po 45 letech, na konci listopadu 1378, český král a císař Karel IV. umíral, byla již Praha obrovským staveništěm, obehnaným hradbou, zvětšená o obrovskou plochu Nového Města, vyrůstaly zde nově založené či v gotickém slohu přestavěné kostely a řada nových církevních institucí…Praha se tak zařadila mezi významná evropská velkoměsta…v podobě dané Karlem IV. Existovala jako centrum Českého království až do 2. pol. 19. století.“

 

Cílem expozice (Centrum říše, Praha 1400, Rodokmen Lucemburků, Opevnění…) je co nejvěrněji přiblížit podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době. Můžeme si prohlédnout hmotové a virtuálně provedené modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, a dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu, tj. projekce přímo na hmotu modelu, demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století.

 

 „Jsme rádi, že právě tato moderně koncipovaná expozice, na níž se podílelo i hlavní město Praha, uzavírá rok oslav 700. výročí narození Karla IV. Jde o skvělou příležitost pro české i zahraniční návštěvníky prohlédnout si naši metropoli očima středověkého panovníka a obdivovat smělé urbanistické počiny, bez nichž si dnes Prahu neumíme představit,“

komentoval expozici (ve dvou patrech) Jan Wolf, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

 

Kromě modelů uvidíme i řadu cenných exponátů ze sbírek muzea, jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům.

 

V této 1. etapě tvorby nové expozice se autoři projektu spolu s předními odborníky na středověký urbanismus a karlovskou dobu zaměřili na oblast Prahy, jejíž podoba se ve 14. století významně proměnila. A to právě díky rozsáhlým budovatelským aktivitám Karla IV., který plánoval ze zanedbaného města učinit reprezentativní centrum Svaté římské říše a významnou evropskou metropoli.

 

Nové Město pražské

Praha se za vlády Karla IV. stala centrem řemesel, obchodu a vzdělanosti a duchovního života. Jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů panovníka představovala výstavba Nového Města pražského se čtyřmi městskými branami a třemi kilometry dlouhými a šest metrů vysokými hradbami, které byly podle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile postaveny za pouhé dva roky. V krátké době vyrostlo díky přičinění místních stavebníků na 1 500 obytných domů, součástí města byly zahrady, vinice, chmelnice. Rozloha nového areálu byla zhruba dvakrát větší než rozloha Starého Města. Počet obyvatel (kolem 40 000) byl jeden z nejvyšších v Evropě. 

 

 

A co tu máme ještě?

Pamatovali jsme i na děti, pro něž jsme spolu s vydavatelstvím Portál připravili v přízemí

v samostatném prostoru interaktivní program podle knihy Po stopách Karla IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V domě U Zlatého prstenu zakoupíme suvenýry (repliku poutního odznaku, porcelán, turistické známky nebo tematické knihy).

 

Komisařka expozice: Pavla Státníková

Koncepce, výběr exponátů, popisky: Pavla Státníková, Matěj Pospíšil, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Jana Viktorínová

Autoři textů: Lenka Bobková, Jan Hrdina, Kateřina Kubínová, Karel Kučera, Václav Ledvinka, Petr Starec, Pavla Státníková, Miroslava Šmolíková

Architektonické řešení:  Roháč a Stratil Architektonický ateliér, Bronislav Stratil

 

Audiovizuální produkce:

Pink

Alžběta Karásková (Accountmaster), Karel Poupě (Headmaster), Radovan Síbrt (Sofamaster), Zdeněk Durdil (Art&Direction), Tomáš Holub (Animation), Marcela Drobná (Art&Animation), Michal Purkert (Animation), Lenka Rychlíková (Animation), Zdenka Převrátilová (Graphic), Josef Prokop (Animation), Hynek Chmelař (Voice), Marika Procházková (Voice), Andrea Miltner (Voice), Martin Žalud (Voice), Howar Lotker (Voice)

 

Loom on the Moon

Martin Hejl (Mastermind), Lenka Hejlová (Masterheart), Petr Janák (Animation&Art), Vojtěch Pecka (Animation&Art), longiy (Art&Animation), Mariya Usiková (Art), Andrea Šafaříková (Art&Production), Jan Nálepa (Interactivity), Michal Novák (Animation) Kryštof Jankovec (Cut), Petr Láska (Research)

 

Matouš Godík (Sound&Music), Lukáš Turza (Sound&Music)

 

Grafické řešení expozice: Petr Bosák, Robert Jansa

Dramatizace mluvených zastavení: Zuzana Drtinová Vojtíšková, Pavel Kosatík

Komise pro výrobu modelů: Jan Hrdina, Jaroslav Podliska, Pavla Státníková, Ondřej Šefců

Zhotovení modelů: Fakulta stavební ČVUT- katedra architektury – Vojtěch Dvořák, Michal Chalupa, Přemysl Kraus, Jiří Sodomek a kol.; Petr Dvořák;   Fakulta architektury ČVUT– Michael Rykl, Kryštof Kratochvíl, Michael Luňáček, Jakub Matyáš, Jonáš Mikšovský  a Hana Vymětalíková; Carrot & Stick – Michal Habrdla

Výroba faksimilí a kopií: Libuše Holakovská, Jiřina Strnadová, Eva Tothová

Odborné konzultace: Klára Benešovská, Karel Kibic, Jana Maříková Kubková, Jan Royt, Matouš Semerád, Ladislav Varadzín, Jiří Militký

Produkce: Kateřina Veleta Štěpánová

Propagace: Olga Šámalová

Propagační grafika: Jiří Sušanka

Redakční práce a překlad: Lenka Hensen, Lucie Kasíková

Konzervátorské práce: Jindřiška Drozenová, Lucie Cyprisová, Jakub Matěj Kamas, Ema Kamas, Jana Koudelková, Lenka Kutmanová, Lucie Radoňová, Jiří Smíšek

Realizace expozice: REVYKO

 

Instalace exponátů: Jiří Leubner

 

 

Exponáty zapůjčili a podklady pro reprodukce poskytli:

Albertina, Archivo di Stato di Lucca, bpk – Bildagenturfür Kunst, Kultur und Geschichte Berlin, British Library, Kunst Historisches Museum Wien, National BibliothekWroclaw, Österreichische Nationalbibliothek, RMN – GP PhotoAgency Paris – Musée Condé, Universität Würzburg, Zentralund Hochschulbibliothek Luzern, Arcibiskupství olomoucké, Archiv hl. m. Prahy, Archiv Pražského hradu, Archeologický ústav AV ČR, Biskupství litoměřické, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravský zemský archiv v Brně, Národní Galerie v Praze, Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Národní památkový ústav, SOA Jihlava, Správa Pražského hradu, Vědecká knihovna v Olomouci, Radovan Boček, Martin Frouz, Jan Gloc, Ondřej Polák, Jan Vidman

 

Dům U Zlatého prstenu

Dům vznikl sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Zachovala se část interiérů včetně fragmentů nástěnných maleb z 15. století.  Zlatý prsten, typické domovní znamení, se stal součástí domovního portálu v 19. století. V současnosti je ve správě Muzea hlavního města Prahy.

 

www.muzeumprahy.cz

110 00 Praha 1

Týnská 6

Máme otevřeno denně: 9.00 – 20.00 hodin

Vstup a expozice (výtah): bezbariérové

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková