Praha Jiřího Boudy: ´Po vodě, po souši a po kolejích´ aneb proč již Langweilův model neopraví?!

22.12.2013 16:18

Muzeum hl. m. Prahy – Praha 8

4. 12. 2013 - 16. 2. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci k výstavě Praha Jiřího Boudy: ´Po vodě, po souši a po kolejích, která se koná od 4. 12. 2013 do 16. 2. 2014 v hlavní budově Muzea  hl. m.  Prahy.  Sám 79letý, stále šaramantní,  umělec Jiří Bouda byl přítomen a zdůraznil, že i přes název výstavy se spíš jedná  o výstavu ´po kolejích´.  Autor nám pak prozradil,  jak došlo k tomu, že navázal užší kontakt s Muzeem hl. m. Prahy. Opravoval Langweilův model Prahy z let 1826 – 1837 (unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky).  A proč? Protože nikdo z tehdejších sochařů a malířů tu práci nechtěl, a tak Jiří Bouda s manželkou Janou zakázku přijali, která spočívala v mnohaletém restaurování Langweilova modelu Prahy. V současné době Jiří Bouda už model, který musíme jednou za 10 let vyčistit, však  již neopraví, protože už na to dobře nevidí…


U příležitosti 80. narozenin Jiřího Boudy se můžeme seznámit s částí tvorby Jiřího Boudy, jež je inspirována Prahou. Několik cyklů barevných litografií s tématikou pražského kalendáře, pražských mostů, karlínského viaduktu či nádraží Praha-Těšnov doplňujeme pracemi s volnými pražskými náměty a grafikami z prostředí pražských nádraží. Pozoruhodně detailně propracované grafické listy zachycují mnohdy zmizelé pražské reálie a navozují atmosféru vzpomínání, například na časy, kdy se z Prahy do Nymburka odjíždělo z výstavného novorenesančního nádraží Praha-Těšnov.


Jak podotkla ředitelka Muzea, PhDr. Zuzana Strnadová: „Výstava Praha Jiřího Boudy návštěvníkům nejen přiblíží známé i neznámé pražské scenérie, v nichž často hlavní roli hraje železnice, ale určitě přispěje i k jejich vánočnímu naladění."

 

Železnice fascinuje stále

Jiří Bouda se o svět techniky a zejména o železnice zajímal již od svého mládí. Prostředí železnice ho vždy velmi zajímalo a poskytovalo mu trvalou inspiraci a náměty pro jeho barevné litografie, které jsou pro výtvarnou tvorbu Jiřího Boudy nejvíce charakteristické. Vyzařuje z nich dokonalé obeznámení se zobrazovanou realitou a zároveň obdivuhodná trpělivost a preciznost. Na barevných litografiích nám autor láskyplně zachytil Prahu jako město protkané dálkovými tratěmi i místními vlečkami. Ostatně názvy jednotlivých děl jsou více než výstižné: ´Z bubenečského nádraží´, ´Vlečka od sladovny´, ´Posun čeká´, ´Závory v Bubenečské ulici´…


Modely pro dětičky i příznivce historie dopravy

Ve vitrinách jsme umístili  modely dopravních prostředků (tramvají, autobusů a trolejbusů), jež Jiří Bouda zhotovil podle technického základu ing. Zdeňka Maruny, které byly určeny  pro výstavu o století pražské hromadné dopravy.

 


 

Ze životapisu Jiřího Boudy

  • narodil se 5. května 1934
  • otec akademický malíř Cyril Bouda
  • studium Státní grafické školy
  • studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové
  • absolvoval 6-týdenní kurz pro signalisty Československých státních drah
  • pracoval nějaký čas jako signalista v železniční stanici Praha-Bubeneč

 

Autor: Jiří Bouda

Komisař výstavy: Tomáš Dvořák

Prostorové a grafické řešení: Jiří Sušanka

 

Muzeum hlavního města Prahy

Praha 8

Na Poříčí 52

Tel.: +420 221 012 944

 Mobil: +420 601 571 807

 

Máme otevřeno: denně kromě pondělí 9.00 – 18.00 hodin

Poslední středa v měsíci: prodloužená otevírací doba do 20.00 hodin

Vánoční provoz:

 24. 12. 2013:  10.00 – 13.00 hodin

 31. 12. 2013:    9.00 – 13.00 hodin

   1.   1. 2014:  10.00 – 18.00 hodin

 

www.muzeumprahy.cz

www.nok.webnode.cz

(Nadace Okřídlené kolo – nadace pro podporu kulturního dědictví našich železnic)

 

Hodnocení: 85 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: MHMP, autorka