Prague Sounds pořádá mimořádný koncert aneb Válečné rekviem Benjamina Brittena na Pražském hradě v provedení symbolicky propojených orchestrů

11.06.2023 18:32

 

 

Prague Sounds uvádí

Benjamin Britten

WAR REQUIEM / VÁLEČNÉ REKVIEM (op. 66)

neděle 3. září 2023, 20 hod.

Vladislavský sál, Pražský hrad

 

 

„Vladislavský sál je nejcennějším prostorem v komplexu Pražského hradu.

I proto je využíván opravdu velmi výjimečně

a ve velké většině pouze pro nejvýznamnější státní akce.

V letošním roce otevře své brány pro mimořádné kulturní akce pouze dvakrát.

Realizace Válečného rekviem v tomto prostoru je pro nás symbolem naděje, že

hudba pomáhá překonat každou obtíž a pozvedá oči lidí za obzor.“

Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta ČR

 

 

„Úchvatná hudba Benjamina Brittena rozezní ikonické prostory Vladislavského sálu Pražského hradu. Ikonickému dílu dvacátého století, monumentálnímu protiválečnému oratoriu v podání spojených orchestrů České filharmonie, PKF – Prague Philharmonia a Kyjevského symfonického orchestru, Pražského filharmonického sboru a mezinárodních sólistů dodává naléhavosti místo prodchnuté dějinami a dnes i dějiny samotné, bouřící okolo nás. BrittenovoWar Requiem je tryznou za válečné oběti a dnes více než jindy naléhavým protiválečným apelem.“

Martin Baxa, ministr kultury České republiky

 

 

Hudební událost, kterou si vyžádala turbulentní doba

 

Na pozvání společnosti Prague Sounds jsme měli vzácnou příležitost zúčastnit se mimořádné tiskové konference o mimořádné hudební události, kterou uspořádala, ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi, společnost Prague Sounds.  I když se v odborných kruzích už mnohé proslýchalo, dne 8. 6. 2023 jsme se to v Rudolfinu, v Talichově salónku, dozvěděli přesně a oficiálně.

Prague Sounds uvede ve Vladislavském sále, na Pražském hradě v neděli 3. září 2023, od 20 hod mimořádné hudební dílo, nazvané WAR REQUIEM / VÁLEČNÉ REKVIEM (op. 66), které v roce 1962 zkomponoval Benjamin Britten. Stane se tak pochopením a vstřícností nového vedení Pražského hradu a v důsledku stávajících válečných událostí. Jak doslova řekl ředitel Prague Sounds, Marek Vrabec:  

„Tuto událost lze vnímat nejen jako tryznu za válečné oběti, ale také jako mimořádně působivý apel směrem k ukončení války, který bude umocněn unikátním prostředím a akustikou Vladislavského sálu Pražského hradu – výjimečný koncert výjimečného díla ve výjimečné době.“

Jak také, Marek Vrabec připomněl ve svém úvodním slově na tiskové konferenci v Rudolfinu,   jedná se o jeden z prvních významných kulturních počinů konaných ve Vladislavském sále po mnoha letech. Což stvrzuje hlavou státu, prezidentem Petrem Pavlem, proklamované otevírání Pražského hradu, jež nastane po jeho zvolení.

Jak také Marek Vrabec dodal pro odlehčení atmosféry v sále, že se tisková konference, na níž jsme seznamováni s touto událostí, původně měla konat symbolicky v Prezidentském salonku Rudolfina, ale nakonec se pořadatelé rozhodli zvolit salonek Talichův, z něhož je otevřenými okny i z přilehlého balkonu vidět na Pražský hrad, dokonce právě na Vladislavský sál.

 

 

Nová tradice v působení Prague Sounds 

 

Festival Prague Sounds tak pokračuje v tradici mimořádných zářijových koncertů.

Letos se ale z hladiny Vltavy přesune do Vladislavského sálu Pražského hradu, aby zde 3. září uvedl monumentální Válečné rekviem (War Requiem) od Benjamina Brittena, ikonické hudební dílo 20. století.

Monumentální protiválečné oratorium zazní v provedení - symbolicky propojených - orchestrů PKF – Prague Philharmonia, České filharmonie, Kyjevského symfonického orchestru, Pražského filharmonického sboru, dětského sboru Radost a mezinárodních sólistů. Vše se odehraje za řízení Lukáše Vasilka.

Mimořádné koncerty organizované společností Prague Sounds, letos již po čtvrté, mají stále větší ohlas a sledovanost dokládá i zájem médií a nejen našich tuzemských.

Marek Vrabec také zrekapituloval sled předchozích tří koncertů.

Prvý se konal v roce 2020 a to na střeše paláce Lucerna. Druhý na Vltavě stejně jako třetí. K  

Letošnímu již tedy čtvrtému koncertu Marek Vrabec doslova uvedl: 

„Stejně jako v roce 2020 při koncertu Hope for Prague a v roce 2022 při Koncertu pro Evropu plánujeme s Českou televizí a evropským kulturním televizním kanálem TV artetelevizní přenos koncertu, aby se toto silné umělecké poselství z pražské metropole dostalo k divákům napříč Evropou.“

 

 

Tiskovka pod „taktovkou“ Jiřího Vejvody

 

Moderátorem celé tiskové konference byl Jiří Vejvoda, proslulý rozhlasový a televizní autor, novinář, moderátor a manažer. V letech 2014 až 2020 dokonce i člen a místopředseda Rady Českého rozhlasu. Jako vždy vyzařoval pohodu, udržoval neformální svěží tón celé konference a hlavně, jak je u něj standard, prokazoval svou neuvěřitelnou fundovanost a také dokazoval svoji proslulost vodopádem všetečných otázek, které nám přiblížili plasticitu celé akce.

 

 

Malá vsuvka o Benjaminu Brittenovi

 

Benjamin Britten (1913 – 1976) byl přední britský skladatel, významný dirigent a skvělý klavírista, uznávaný celosvětově za klasika hudby 20. století.

Své Válečné rekviem napsal v roce 1962 u příležitosti dokončení obnovy gotické katedrály v Coventry, zničené během 2. světové války.

Vycházel z kodifikovaného latinského textu mše za zemřelé, který ještě proložil verši Wilfreda Owena, britského důstojníka skládajícího básně přímo v zákopech 1. světové války.

Dílo tak vyznívá jako velký pacifistický manifest apelující na posluchače silným textem i hudbou.

Jiří Vejvoda nám nemohl nepřipomenout symboliku, kterou mělo mít tehdejší premiérové provedení. Koncert táhnou tři sólové hlasy. Ženský a dva mužské. Záměr byl, aby jeden z mužských hlasů byl Brit, druhý Němec a třetím hlasem měl být ženský part v podání Sovětské umělkyně. Vše jako symbol usmíření. Už tehdy se ale projevila podivnost tehdejšího Sovětského vedení, které svoji zpěvačku na koncert nepustilo, a musela být narychlo přeobsazena Irskou pěvkyní…

Pro monumentálnost díla a jeho značně náročné obsazení je ale koncert všeobecně po světě, uváděn jen velmi vzácně.

 

 

Jak to bude ve Vladislavském sále?

 

Podrobnosti nám tlumočil především dirigent celého díla, Lukáš Vasilek. 

Lukáš Vasilek působí již od roku 2007 jako hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a je také uměleckým šéfem vokálního ansámblu Martinů Voices.

Na Pražském hradě Válečné rekviem proběhne tedy pod taktovkou dirigenta Lukáše Vasilka. Odprezentují ho společně PKF – Prague Philharmonia, členové Kyjevského symfonického orchestru, Komorní orchestr České filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Dětský pěvecký sbor Radost Praha, sopranistka Susanne Bernhard, tenorista Kyle van Schoonhoven, barytonista Arvid Fagerfjäll a varhanice Linda Sítková.

Dotazy z pléna, ale především od Jiřího Vejvody, se pak týkaly celé řady detailů spojených s vlastním provedením koncertu. Od otázky jak směstnat tolik účinkujících do sálu, kolik se tam pak ještě vejde diváků, jak je to s akustikou sálu, který není prioritně koncertním, jak budou probíhat zkoušky a mnoho dalších.

Na detaily vlastního způsobu provedení této mimořádně náročné skladby, byl Lukáš Vasilek optimistický, ale poměrně skoupý. Ujistil nás, že vše proběhne dobře, že rozmístění hudebníků zpěváků a sborů mají promyšlené, a že ještě zbude na diváky místo. Akustika sálu, by měla spíše napomoci chrámovému vyznění koncertu, což není rozhodně nic nedobrého, naopak. Zkoušky se budou konat na jiných místech, ale generálka bude přímo ve Vladislavském sále.

Pokud jde o diváky, prozradil Marek Vrabec, že se předpokládá účast 600 diváků, a že rozhodně nebude koncert pouze pro zvané, že si zájemci již nyní mohou zajistit vstupenky, jež jsou k dispozici na webu www.praguesounds.cz a v síti GoOut.

 

 

Co ještě zaznělo na tiskové konferenci

 

Tiskové konference se kromě již citovaných osob zúčastnily i další osobnosti, které mají co do činění z realizací celé akce. Shrňme si tedy jejich vstupy alespoň heslovitě:

 

·         Kateřina Kalistová, ředitelka PKF – Prague Philharmonia:   

   

„Je nám ctí, že toto ikonické veledílo 20. století – Válečné rekviem britského skladatele Benjamina Brittena zazní právě v podání naší PKF – Prague Philharmonia, navíc v prostorách Vladislavského sálu Pražského hradu, který je již po staletí neodmyslitelně spjat s českou státností. Jsem si jista, že spojení silné hudby ve velkolepém provedení několika exkluzivních těles včetně našich kolegů z Kyiv Symphony Orchestra spolu s monumentálním prostorem zaručuje nezapomenutelný hudební, ale v dnešní situaci i mimořádný emoční zážitek.“

 

·         David Mareček, ředitel Pražského filharmonického sboru:

 

„Válečné rekviem je nejen mimořádně symbolické dílo, je to také skutečná umělecká výzva. Vyžaduje obrovský a výborně připravený provozovací aparát. Ten se nám podařilo sestavit ve spolupráci s orchestrem PKF – Prague Philharmonia, členy České filharmonie, umělci z Kyjevského symfonického orchestru a v neposlední řadě s trojicí skvělých sólistů. Uskutečnit projekt podobné umělecké a logistické náročnosti je poměrně komplikované a jsme rádi, že jsme pro něj našli partnera právě ve festivalu Prague Sounds.“

 

·         Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF:

 

„Koncert pro Evropu, který Nadace PPF podpořila v loňském roce, nás přesvědčil o tom, že pořadatelé festivalu Prague Sounds dokáží uspořádat událost, která je výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale i symbolickým významem. Právě to jsou důvody, proč jsme uvítali další spolupráci a podpořili mimořádné uvedení Brittenova Válečného requiem. Vnímáme ho nejen jako jedinečnou kulturní událost, ale také jako výrazné gesto, které má v kontextu současné situace ve světě zvláštní hodnotu a sílu.“

 

Susanne Bernhard – soprán

 

Svá vyjádření k akci zaslali také

 

·         Oleksander Zaitsev, CEO Kyiv Symphony Orchestra:

 

„Jako jeden z hlasů zastupujících Ukrajinu jsme velmi poctěni, že se můžeme zúčastnit této prestižní akce, která se koná v Praze, jednom z největších kulturních center Evropy. Jsme obzvláště nadšeni, že máme příležitost opět spolupracovat s majestátním Pražským filharmonickým sborem pod výjimečným vedením zkušeného a skvělého dirigenta Lukáše Vasilka při provedení monumentálního Válečného rekviem Benjamina Brittena.“

 

·         Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy:

 

„Hudební festival Prague Sounds se stal tradičním zpestřením kulturního života hlavního města. Válečné requiem, které letos uvádí, je symbolem poválečné obnovy. Jeho provedení na Pražském hradě pak bude i projevem fungující mezinárodní spolupráce a hudebním vyjádřením naděje, že mír a obnova jednou dorazí i na Ukrajinu.“

 

Linda Sítková – varhany

 

Text připravil z tiskových materiálů: Richard Koníček ve spolupráci s Radkem Babičkou

Ilustrační foto: Prague Sounds

 

Kyle van Schoonhoven – tenor

 

Prague Sounds uvádí

Benjamin Britten

WAR REQUIEM / VÁLEČNÉ REKVIEM (op. 66)

neděle 3. září 2023, 20 hod.

Vladislavský sál, Pražský hrad

 

Arvid Fagerfjäll – baryton

 

Účinkující:

Susanne Bernhard – soprán

Kyle van Schoonhoven – tenor

Arvid Fagerfjäll – baryton

PKF – Prague Philharmonia

členové Kyiv Symphony Orchestra

komorní orchestr České filharmonie

Pražský filharmonický sbor

Dětský sbor Radost Praha

Linda Sítková – varhany

 

Lukáš Vasilek – dirigent

 

Kyiv Symphony Orchestra