Pragovka Gallery: Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle aneb lidé jsou sice z masa a kostí, ale mají také srdce a duši…

20.09.2022 16:21

 

 

 

Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle

18.  9. –⁠ 17. 12. 2022

Pragovka

Pragovka Gallery

 

 

„Čím je médium textilu tak fascinující? Třetí a poslední dějství celoročního výstavního cyklu mapuje aktuální tendence týkající se textilních principů a technik a zasazuje je do kontextu současného umění.“

Kurátorky: Martina Fridrichová, Petra Janda, Lucie Nováčková, Tereza Nováková

 

 

Bylo, nebylo, psal se rok 2012.

Desetiletí od tisícileté vody v ulicích a domech města Prahy. Noviny připomínali událost, na kterou si každý Pražák sice ještě pamatoval, ale na níž už také skoro, za ta léta, zapomněl.

Proč?

Událost uplynula jako ta voda ve Vltavě. Už se – až na nějaké ty články - vždy koncem srpna -  v novinách, jež nikdo vlastně ani nečetl, na ni skoro zapomnělo.

Historické události mívají tu smůlu, že žijí tím okamžikem, v něm se odehrávají a pak už se jen ukládají do archivů a zasouvají v paměti účastníků pod nánosy nových událostí.

Je, není, píše se rok 2022.

Desetiletí od založení kulturního centra Pragovka, událost, na kterou si každý, kdo žije tímto směrem, živě vzpomíná a na níž mu v mysli a paměti navazuje řetězec událostí a osobních zážitků s Pragovkou spojených.

Proč?

Protože Pragovka celých těch deset let žije svým pestrým životem.

Akce tu střídá akci, zážitky se ukládají v myslích příznivců do stohů a slévají v jeden tok, nepřetržitých setkávání, objevování, pobývání, bytí, žití…

 

 

Dramaturgie to tak chtěla?

 

Byl–li každý rok z toho uplynulého desetiletí trvání Pragovky úspěšný, nelze nijak vypočítat a tím pádem vyhodnotit. Úspěšnost je hodnota subjektivní. Ale Pragovka, po celé ty roky, žila, takže to nemohly být roky vysloveně neúspěšné. Každý z těch roků, lze nějak zarámovat, měl totiž nějakou ideu a ta se s léty vyvíjela.

Základní znak životnosti.

Hledaly se tu další dramaturgické počiny a také se nacházely. Některé, jen na ten který rok, jiné přetrvaly. Až nadešel onen rok jubilejní, desátý.

Z hlediska dějin lidstva, nic, z hlediska dějin člověka nic moc, ale z hlediska instituce zbudované od ničeho k něčemu, pořádný zářez.

Jistě se tedy nabídla otázka, co s tím jubilejním rokem udělat a neupadnout ve zvetšelé tanečky na pódiu pusté chvály.

Dopadlo to dobře.

 

 

Z ničeho se neudělala věda, ani obřad, ale i tak byl rok zjevně vyvrcholením onoho desetiletí.

Bez patosu a akčně.

Za to vše řečené a uplynulé, vděčí Pragovka týmu, který ji udržoval, vedl, vede, a dál vésti bude.

Až na jednu výjimku.

Zakladatelku, hybatelku a hlavní protagonistku týmu a Pragovky vůbec, Lucii Nováčkovou. Ta – skoro až po vzoru antických her právě zde, na konci první dekády, své dílo, své břímě a své zasvěcení opouští a předává.

Ano, změna je vývoj, říká se.

Asi ano.

Ale otázka zní, bylo to tak předem dramaturgicky připraveno?

Zda-li, ano, je to finále efektní, zda-li, však ne, a tak nějak to tak, zkrátka, vyšlo, pak je to majstrštik samotného osudu.

Tým Pragovky, který přetrvává, má otevřenou bránu do další dimenze, dalšího desetiletí.

Jaké bude, to záleží jen a jen na nich a na osudu.

Držíme za www.www-kulturaok-eu.cz palce.

 

 

Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle       

 

Poslední letošní výstava, poslední výstava desetiletí a poslední výstava pod taktovkou i s účastí Lucie Nováčkové, nazvaná Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle, je součástí výstavního dějství „Napojení“. Vernisáž proběhla v sobotu 17. 9. 2022 od 18 hodin v rámci akce Zažij Pragovku jinak!, která se konala po celý den zahájení již od rána.

Téma a název výstavy Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle sice cosi napovídá a realita – při návštěvě výstavy - pak divákovi opravdu i dotvrdí, že tu nejde o nějakou paralelu, ale že skutečné nosné téma této rozsáhlé expozice, konané ve všech koutech Pragovka Gallery, tedy v přízemních místnostech a hale, nelže. Jistě však bude nejlepší, když o umělecko-tvůrčí filozofii výstavy necháme promluvit kurátorskou zprávu, sestavenou kolektivem kurátorek téhle výstavy, čtveřice ve složení Martina Fridrichová, Petra Janda, Lucie Nováčková a Tereza Nováková.

 

 

„Měkkost a křehkost je možné chápat jako synonyma k textilním technikám. Důležitým východiskem výstavy je zakotvení archetypálního chápání média textilu jako sdíleného rituálu. Časté jsou odkazy na změnu vědomí způsobenou opakujícími se monotónními úkony. Ty nastolují otázku, nakolik zážitek těchto opakujících se, ritualizovaných úkonů vybízí k introspekci a napojení. Mohou textilní techniky přímo vytvářet či iniciovat dočasné sociální vazby? Neméně důležitou je pro autory, kteří se médiu textilu věnují, také otázka, nakolik jsou technologie určující pro koncepci a výslednou podobu uměleckého díla.

Některé práce neopomíjí ani obohacení o site-specific aspekt. Další s textilními materiály pracují v rámci tradičně chápaných technik radikálním, inovativním způsobem či se zabývají metaforami tkalcovských stavů a počítače, které neváhají obohacovat o zvukovou dimenzi, paralelu s digitálními technologiemi či pojetím základního principu dané techniky (plstění, tkaní, snování) za základní výchozí princip uměleckého díla sloužící k vývoji technologie autorské.

Výstava v návaznosti na práce umělců vzešlé z open callu provází tématy uvnitř média textilu, která se ukázala jako aktuální. Součástí výstavy je také spolupráce s platformou Artbiom. Ta ve své části reflektuje souvislost ekologických přístupů, kolektivních projektů a média textilu.“

 

 

Vystavující umělkyně a umělci:

 

Veronika Šrek Bromová, Petra Čížková, Viktor Fuček, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eliška Hanuš a Haštal Hapka, Vendula Chalánková, Petra Janda, Pille-Riin Jaik a Nazira Karimi, ka3ka3, Maud Kotasová, Tom Kotik a Daniel Vlček, Judita Levitnerová, Petr Lysáček, Kristýna Manchart, Martina Nosková, Lucie Nováčková, Martin Pondělíček, Pavel Příkaský, Eva Rotreklová, Tomáš Samek, Beáta Spáčilová, Dominik Styk, Jakub Tajovský, Ondřej Trnka

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Richard Koníček (9 x) a facebook Pragovka Gallery (2 x)

 

 

Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle

18.  9. –⁠ 17. 12. 2022

Pragovka Gallery

přízemí 2. zálivu Pragovky

Objekt je od centra vzdálen 15 min.

Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská

 

 

Vice:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pragovka-urge-aneb-tri-v-jednom-aneb-maly-vhled-do-nejaktualnejsi-tvorby-mladych-vytvarniku/