Pozdně gotická Pieta z Bílska aneb pozdně gotický skvost zachráněný Národní galerií

12.04.2019 10:05

Klášter sv. Anežky České

10. 4. - 16. 6. 2019

 

Živé setkání s minulostí je vzrušující. Možnost spatřit na vlastní oči vzácný relikt sakrální minulosti, jenž provázel věřící půl tisíciletí, je důvod k ztajení dechu. Zejména, jde-li o tak exponované sousoší, jakým je mistrovská pieta, nazývaná Pieta z Bílska. Dílo sice odolávalo peripetiím věků, věrně sloužilo věřícím k rozjímání a usebrání se, ale stejně tak či onak neodolávalo zubu času. A ten je nahlodal tak, že mu hrozila definitivní zkáza. Záchrana ale přišla. Mnohaletým úsilím mistrů restaurátorů NGP  bylo dílo z dávných časů zachráněno a nabylo původní podobu. Na okamžik znovupředstavení Piety z Bílska očím všech zájemců, jsme byli za www.www-kulturaok-eu.cz NGP spolu s mnoha dalšími odbornými medii pozváni do Anežského areálu. Neváhali jsme a pozvání přijali. Takový okamžik se nenaskytne každý den.

 

Událost jarní (předvelikonoční) výstavní sezony - zachráněný pozdně gotický skvost z jižních Čech Pieta z Bílska

Na speciální tiskové konferenci, která se konala u příležitosti odhalení zrestaurovaného sousoší Piety z Bílska, byl přítomen ředitel Sbírky starého umění NG P Dr. phil. Marius Winzeler a spoluautorka a kurátorka stávající dlouhodobé instalace středověkého umění v Klášteře sv. Anežky České a kurátorka speciální expozice Piety z Bílska, Mgr. Štěpánka Chlumská. A sympatická a vysoce fundovaná Štěpánka Chlumská nás zasvětila do příběhu sousoší Piety z Bílska.

 

 

Příběh Piety z Bílska

Pieta z Bílska je v odborné literatuře téměř neznámé dílo. Ve starších soupisech památkového fondu Strakonicka byla uváděná jako barokní práce, protože byla osazena do niky barokního oltáře v kostele sv. Jakuba Většího v Bílsku.

 

Zápisy ve farní pamětnici dokládají nejen úctu ke zdejší Bolestné Panně Marii, ale také opakované opravy sochy, poškozované červotočem. Na sklonku 20. století byla řezba už zcela v havarijním stavu, zpráškovatělé dřevo napadené červotočem místy držela pohromadě jen vrchní vrstva polychromie a bez náročného komplexního restaurátorského zásahu by se část řezby záhy zcela rozpadla. Bylo proto rozhodnuto a přistoupeno k restaurování sousoší.

 

Náročné práce trvaly řadu let v restaurátorském ateliéru NGP. Restaurování sousoší nejen zachránilo, ale prokázalo i to, že se v případě Piety z Bílska jedná o zcela mimořádně kvalitní řezbu, která zásadně obohatí celý dosud známý pozdněgotický památkový fond jižních Čech. I přes rozsáhlá poškození lze dílo srovnávat se špičkovými díly Mistra Oplakávání ze Žebráku a Mistra Oplakávání ze Zvíkova.  Významný je i tzv. ´objednavatelský kontext´, neboť je víc než pravděpodobné, že tuto Pietu si objednal pro své panství sám nejvyšší purkrabí Království českého, Zdeněk Lev z Rožmitálu († 1535).

 

Instalace nově restaurovaného díla

Pietu z Bílska najdeme aktuálně na čelném místě celkové sbírky, v samostatné expozici do června 2019. Pak zůstane, po dohodě NGP s Římskokatolickou farností Bílsko, v rámci dlouhodobé zápůjčky v Anežském areálu. Po červnu 2019 bude ale vřazena do kontextu celkové dlouhodobé expozice, takže zůstane už trvale. Současná specializovaná výstava Piety z Bílska nám přestavila nejen zrestaurované sousoší, ale provází nás na videoprojekci i postupem náročného restaurování. Hlavně ale umožňuje v relativně uzavřeném boxu přímé srovnání s díly připisovanými Mistru Oplakávání ze Žebráku a Mistru Oplakávání ze Zvíkova. Zcela unikátně tak můžeme - i jako neodborní návštěvníci - posoudit variantu, že Pieta z Bílska mohla tvořit celek s další dochovanou řezbou původem z Bílska. (Řezba se sv. Jakubem Větším a Máří Magdalénou byla NGP zapůjčena do Anežského areálu z Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otazníky nad Pietou z Bílska

Pieta z Bílska je jihočeská, popsána jako ´vysoký reliéf z lipového dřeva, s vyhloubenými zády, s částečně původní polychromií´ a datována do roku 1508 - kolem 1515.

 

Jako u většiny středověkých děl neexistují ani pro Pietu z Bílska žádné přímé doklady o autorovi, dataci, ani o původním kontextu. Řadu indicií poskytuje řezbářský rukopis, mimořádná kvalita, ale i někdejší umístění v kostele sv. Jakuba Většího v Bílsku. Byla k vidění od 18. století v nice barokního bočního oltáře zasvěceného Bolestné Panně Marii. Dokládají to záznamy ve farní pamětnici i snímky z počátku 20. století. V soupisech památek však byla doposud tato Pieta považována za barokní sousoší. V roce 1993 byla zapůjčena do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a v roce 2008 do NGP, kde prošla rozsáhlým restaurováním.

 

 


 

 

  

 

 

 

 

Co nám sdělila kurátorka výstavy Štěpánka Chlumská

„Bílsko na Strakonicku leží na pomezí jižních a jihozápadních Čech. Oba regiony měly pro dějiny pozdně gotického umění v Čechách mimořádný význam a zachovala se zde řada pozoruhodných děl, které patří mezi divácky nejpřitažlivější i v naší galerijní expozici. Věříme, že se k nim zařadí i Pieta z Bílska, jež má svým rukopisem i kvalitou blízko k nejvýznamnějším anonymům z tohoto regionu, Mistrům Oplakávání Krista ze Žebráka a Oplakávání Krista ze Zvíkova. Pieta je po náročném restaurování představena vůbec poprvé. Doplňují ji další díla, upřesňující její původní kontext a autorské připsání. Návštěvníci se tak na výstavě setkají s díly z dlouhodobé expozice i krátkodobou zápůjčkou dalších z řezeb spojovaných s Bílskem ze sbírek Alšovy jihočeské galerie Hluboká“.

 

Komorní výstava nám ale představuje nejen současný stav Piety z Bílska, ale i náročný a mnohaletý proces jejího restaurování (na videu). Dodejme, že k dílu připravila NGP doprovodný program, z nějž lze po naší osobní zkušenosti ze zahájení výstavy doporučit komentované prohlídky ve středeční prodloužené otevírací době, jež provádí Mgr. Štěpánka Chlumská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka a kurátorka expozice:

Štěpánka Chlumská

Odborná spolupráce:

Vera Dědičová

 

 

Zápůjčky:

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou

Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře

Muzeum hl. města Prahy

Římskokatolická farnost Kadov

Římskokatolická farnost Bílsko

  • Je územním společenstvím římských katolíků v rámci strakonického vikariátu diecéze Českobudějovické.
  • Plebánie byla v Bílsku založena v roce 1359.
  • Dnešní podoba kostela vznikla úpravami z popudu Mikuláše Diviše Radkovce kolem roku 1630.

 

 

Klášter sv. Anežky České

Máme otevřeno: úterý – neděle: 10.00 - 18.00 hodin, středa: 10.00 - 20.00 hodin

info@ngprague.cz

+420 224 301 122

www.ngprague.cz

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček