Pojď, milý můj... Ilustrace k Písni písní aneb jak oslavujeme a popisujeme lidskou lásku?!

06.10.2016 14:39

Židovské muzeum/ Galerie Roberta Guttmanna -   Praha

6. 10. 2016 – 12. 3. 2017

 

  Židovské muzeum v Praze zahájilo novou výstavu pod názvem Pojď, milý můj... Ilustrace k Písni písní. Expozice  představuje biblickou knihu ´Píseň písní– ´Píseň Šalamounova  (Velepíseň), jež je jednou z nejkrásnějších knih Bible, jediná, která je zcela věnována lásce mezi mužem a ženou. Její poetická jemnost a bohatství obrazů během staletí inspirovala mnohé básníky, skladatele a umělce.

 

A tak můžeme v expozici zhlédnout  ilustrace inspirované ´Písní písní´ od počátku 20. století po současnost. Po úvodním slově kurátora Michala Buška a hudební vložce jsme zhlédli ilustrace jak českých, tak i zahraničních umělců.

 

 

 

 

 

 

Výstava představuje biblickou knihu „Píseň písní“ (Velepíseň), objasňuje její vznik, místo v židovské liturgii, historická vydání a překlady do češtiny.

 

Mnozí badatelé považují Píseň písní za soubor několika kratších textů milostné poezie a svatebních písní různého stáří a původu, zkomponovaný do dnešní podoby přibližně ve 4. stol. př. o. l. Zeměpisné narážky i jazykové důkazy svědčí o starší době původu spadající i do doby vlády Šalamouna. Úpravami a změnami procházel text jak během ústního tradování, tak i pří písemné fixaci po návratu z babylonského zajetí…

Mezi hlavní typy různých výkladů patří alegorické pojetí, které v Písni písní spatřuje dialog milého /pastýře – představujícího Hospodina a milované/Šulamit- zastupující lid Izrael.  

Po různých hypotézách se v 18. století otevřela cesta k přirozenému či doslovnému výkladu, v něm je Velepíseň chápána jako oslava a popis lidské lásky.

 

Především se však soustřeďuje na její výzdobu, ilustrace, ex libris a díla jí inspirovaná v moderní tvorbě od počátku 20. století až po současnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme obdivovat secesní ilustrace umělců E. M. Liliena, Františka Kupky nebo izraelského výtvarníka Zeeva Rabana, řadu málo známých ilustrací ve stylu art deco z počátku 20. století či pozdější novoklasicistní práce a cenný soubor ilustrovaných originálů ze sbírky bibliofila Josefa Portmanna od českých grafiků Václava Maška, Františka Koblihy, Jiřího Konůpka, Karla Svolinského, Cyrila Boudy nebo Milady Marešové.

K vidění jsou bibliofilie od Františka Kupky, ilustrace Toyen, ale také díla umělců mladší generace - Jarmily Mařanové a Olgy Čechové.

 

Z tvorby zahraničních autorů se seznámíme s ilustracemi Anatolije Kaplana, katalánského surrealistického malíře Salvadora Dalího nebo Shraga Weila a současných amerických výtvarníků – Barbary Wolff či amerického malíře a grafika Marka Podwala, který v roce 2016 speciálně pro tuto výstavu vytvořil soubor 8 kvašů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice čerpá ze sbírek Židovského muzea v Praze a Památníku národního písemnictví. Vybrané tisky si prohlédneme celé na interaktivních obrazovkách.

 

Výstava volně navazuje na předešlé výstavy věnované historii knižního fondu Židovského muzea v Praze (2007) a pesachovým Hagadám z fondu muzejní knihovny (2010).

 

 

 

 

 

 

 

Autoři a kurátoři  výstavy: PhDr. Arno Pařík a Mgr. Michal Bušek z Židovského muzea v Praze

 

 

Komentovaná prohlídka:

Středa 26. 10. 2016 od 17 hodin

Kapacita komentované prohlídky je 20 osob. V českém jazyce

 

 

110 00 Praha 1

U Staré školy 3

 

Máme otevřeno: denně kromě sobot a dalších židovských svátků

 v letním čase 9.00 – 18.00 hodin, v zimním čase 9.00  – 16.30 hodin

 

Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

www.jewishmuseum.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková