Pojď blíž, miluješ-li aneb když těhulkám závidíme?! (´Komm- wenn du liebst´)

26.02.2013 09:03

Pojď blíž, miluješ-li aneb  když těhulkám závidíme?! (´Komm- wenn du liebst´)

 

Katharina Gun Oehlert

Muzeum Montanelli – Praha 1

22. listopadu 2012 – 28. února 2013

 

Prof. Dr. Dadja Altenburg – Kohl, ředitelka MuMo a dr. Rolf Jessewitsch, ředitel Uměleckého muzea v Solingenu zahájili ve středu 21. listopadu 2012 výstavu unikátního díla Kathariny Gun Oehlert, a to v muzeu MuMo, v jednom z mnoha privátních muzeí v Česku.  A název výstavy je vskutku originální: ´Pojď blíž, miluješ-li´.  Výstava během několika dní bohužel končí.

 

Snové figury, cherubíny a duchové vod

Témata, která si autorka vybrala, jsou vyprávěcí (narativní), tj. např. „Zaječí bůh miluje býčí bohyni“ nebo „Ikarus. Sledy snových figur, cherubínů a duchů vod, které považujeme za objekty příliš vzdálené našemu všednímu životu, přesto nacházejí však rychle své místo ve světě naší fantazie a citových prožitků. Navíc je na obrazech objevujeme v abstraktní podobě a postava jim přísluší pouze symbolicky. Mají v sobě vždy cosi z víceznačnosti, která je takovým tématům vlastní, protože interpretace abstraktních obrazů závisí na našich osobních vzpomínkách a pocitech. Pomocí pečlivé abstrakce tak umělkyně Katharina Gun Oehlert stírá  hranice mezi vnější skutečností a vnitřním viděním světa.

 

Objektivní realita a naše subjektivní vnímání

„Objektivní“ realitu a subjektivní vnímání považujeme za dva stavy lidské mysli, které se vzájemně prolínají. A  Katharina Gun Oehlert je použila jako základní stavební prvek obrazu. Pomocí síťové struktury spojujeme jednotlivé části, a právě tím vnášíme do díla vlastní kvalitu. Totéž můžeme říci o objektech „Zamrzlé dětství“, „Ikarus“, „Pojď blíž, miluješ-li“. Dráty drží dráty nebo peří. Také zde slouží dráty jako osnova a spojují části v celek. Zbytkové napětí kovového drátoví křiví celé dílo, ohýbá a pouze ze síly tvarové paměti se tvoří výraz.

 

Využijeme-li pletivo a jeho řád

Umělkyně rezignuje na zamýšlené uspořádání a nechává prostor k vyjádření. „Pojď blíž, miluješ-li“ je velice vzdušné klubko z drátů, jejichž napětí tvoří rozestupy a prostor uvnitř. Spletenina pak naznačuje pouze vnější obrysy. Rozřezané obrazy mají s obrazy, které nebyly podrobeny žádnému dalšímu zpracování a fungují jako samostatná umělecká díla, společné to, že barva není nanesena v běžné vrstvě.

 

Jak malujeme?

Ani po opakovaných přemalbách nevytváříme kompaktní povrchy. Jako lazury vnímáme lehké stopy barev jedna přes druhou, spojujeme se do motivů, necháváme podklad pod nimi stále dobře viditelný. V konečném výsledku pak vznikající struktury nepůsobí ohraničeně, nýbrž labilně, spontánně, gesticky. Motivy přitom nevolíme náhodně, naopak se snažíme je uvést vždy do souladu se zvoleným tématem. Násilí, ničení a poškozování odpovídá destruktivním námětům.

 

Když těhulkám závidíme?!

Proč Katharina Gun Oehlert se tolik zabývá objekty těhotných žen? A jak jsme zjistili, sama malířka děti nemá, ale přesto zabývá hluboce lidskými tématy s existenciální zkušeností, ale přitom je sama naplněná zvědavostí, citlivostí a úctou ke stvoření. Podíváme-li se zblízka, zjistíme, že sochy žen jsou z gázy a sádry. Jeden z jejích největších v MuMo vystavených objektů je nainstalován v jedné místnosti. Do tvaru trojúhelníku autorka umístila 28 torz těhotných matek. A protože má otce chirurga, použila i jeho chirurgické nůžky, aby modelky ze sádrového krunýře vysvobodila.

 

O svou bohabojnou úctu se tak dělíme s diváky, kteří pokorně zakouší osudové proměny lidské bytosti. Vřele doporučuji, tato torza bílých i zbarvených do hnědoruda těhotných žen na nás jistě mohutně zapůsobí … jako na mne…

 

Název výstavy: ´Pojď blíž, miluješ-li´ (originál ´Komm- wenn du liebst´)

MuMo - Muzeum Montanelli

Otevírací hodiny:

Út – So: 12.00 – 18.00 hodin

       Ne: 12.00  – 16.00 hodin

Vstupné:  80 Kč, zlevněné 40 Kč

Pro skupiny (8 osob a více)  - 40 Kč

Senioři a studující - 20 Kč

20 % sleva ze vstupného platí pro držitele karty Sanquis

Držitelé karty ICOM a studenti uměleckých škol mají vstup zdarma

Nerudova 13

118 00 Praha 1

Tel.:    +420 257 531 220

Mobil: +420 724 211 584

 www.muzeummontanelli.com

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: MuMo