Pohled romantika: Holandské a belgické malířství / Zveme děti a rodiče na ´Otevřený výtvarný ateliér´ v sobotu 4. května 2013

03.05.2013 20:36

´Pohled romantika: Holandské a belgické malířství 19. století´ z Rademakersovy sbírky

Salmovský palác  - Pražský hrad

 3. 5. - 1. 9. 2013

 

Národní galerie v Praze připravila výstavu obrazů ze sbírky pana Jefa Rademakerse:  ´Pohled romantika: Holandské a belgické malířství 19. století´, a to v Salmovském paláci. Jistě mnozí z nás si ještě pamatují na velmi úspěšnou výstavu Františka Kupky, která se v paláci konala do 3. března 2013. A tak se můžeme až do 1. září 2013pokochat sedmdesáti obrazy holandských a belgických malířů z 19. století, které jsme ještě v Praze neviděli.

 

Byli jsme na tiskové konferenci v Salmovském paláci, kde byli přítomni Jef Rademakers (majitel vystavované sbírky), bývalý velvyslanec Nizozemského království  - jeho Excelence Eduard W. V. M. Hoeks, kurátorka Kateřina Kuthanová, překladatelka Olga von Pohl , Šárka Leubnerová a Veronika Výprachtická   z programového oddělení.    Excelence Eduard W. V. M. Hoeks dostal slovo jako první z hostů a s potěšením nám sdělil, že Česká republika v kulturním programu Nizozemí zaujímá prioritní místo, že včetně menších  a méně významných kulturních akcí se jich bude konat  padesát, což znamená skoro každý týden. ..v jednom roce.  Nadšeně kvitoval, že se v dnešní době zvyšuje zájem široké veřejnosti nejen o umění 19. století, ale i o umění holandské. Národní galerie v Praze tak nyní  po úspěšných výstavách věnovaných Roelandtovi Saverymu a neméně úspěšné výstavě Rembrandt & Co.  navazuje výstavou romantických holandských a belgických malířů, dnes nám téměř neznámých. Ve své době ovšem plnili výstavní sály, domy obchodníků s uměním, jejich díla byla skvostem v soukromých sbírkách tehdy nově vznikající společenské vrstvy.

 

Zázraky se v jeho životě dějí v jednom kuse

Skoro šedesátiletý a stále šaramantní majitel sbírky vystavovaných obrazů v Salmovském paláci, pan Jef Rademakers,  nás nejdříve seznámil s historií, jak vůbec přišel k tomu, že shromáždil ve svém životě  sto obrazů  z let 1806 – 1870 do své sbírky…dosud největší  soukromé sbírky holandské a belgické romantické malby v Evropě.  Zdůraznil také, že výstava z jeho sbírky je putovní po Evropě. Jako první se uskutečnila v sálech petrohradské Ermitáže v roce 2010, kde ji navštívilo 100 tisíc návštěvníků, pokračovala přes další významné evropské umělecké instituce (Museum Leuven - Belgie, KUMU Art Museum - Tallin, Estonsko, Gemeentemuseum - Haag, Nizozemí, Koekkoek Museum - Kleve, Německo, Sinebrychoff Art Museum - Helsinky, Finsko, Latvian National Museum of Art - Riga, Litva) a zakončena je zatím v Salmovském paláci v Národní galerii.

 

„Někteří lidé nevěří v zázraky, ale v mém životě se  zázraky dějí v jednom   kuse,“ (Jef Rademakers)

Od 20 do 40 let  - 1. zázrak

Když mu bylo 20 let, nebyl pan Jef Rademakers nikdy v muzeu. Chtěl pracovat pro televizi, i když pro něj byla vzdálená jako sám papež, nakonec se stal zázrak a  záhy v ní pracoval, a to s plným nasazením. Jako majitel televizní produkční společnosti vyráběl programy pro holandské, belgické a německé televizní stanice, pracoval i jako režisér, nakonec po dvaceti letech práce v televizi zjistil, že je vlastně byznysmenem, že je podnikatelem a že řídí celou televizní produkční  společnost.  A tak si ve svých 40 letech uvědomil, že už tuto práci nechce dělat. Už nechtěl  vydělávat stále své ´MONEY´. Peněz  měl už na svém účtu tolik, že  mu v jeho 42 letech bylo  jeho osobním konzultantem sděleno, že už nemusí  pracovat vůbec.    A tak Rademakers předal svou společnost,  a protože mu nešlo jen o to, aby si užíval života, aby si třeba vyměnil  ženu či koupil jachtu, rozhodl se věnovat svůj čas a energii studiu umění 19. století. Cestoval po celém světě, navštěvoval aukční síně a se souhlasem své manželky začal nakupovat obrazy do své sbírky. A pak po pár letech už měl pan Rademakers obrazů padesát, nastal problém kam s nimi, a po 15 letech už měl 100 obrazů, což už je pořádný kus sbírky. 

 

A proč romantické obrazy?

Pan Jef Rademakers zjistil, že romantické obrazy ho oslovují, protože na začátku 19. století se měnily představy společnosti o přírodě, o dětech…takže tyto romantické obrazy obrážely  pocity pana Jefa Rademakerse.  Další událost, kdy se pan Jef R. setkal s kurátorem v petrohradské Ermitáže, považuje za další zázrak. Pan kurátor projevil zájem o sbírku pana Jefa R. a do půlroku ji skutečně vystavil v Ermitáži. Návštěvníků přišlo 100 tisíc! Pak pana Jefa  R. začaly oslovovat další významné instituce  -pan Jef Rademakers zapůjčuje své obrazy na výstavy zdarma! 

 

Praha je úžasně romantická!

Pan Jef R. vyjádřil potěšení , že osmá výstava jeho obrazů se koná právě v Praze, v romantickém prostředí  a v Salmovském paláci s výhledem na Petřín.  Jak závěrem shrnul, ve 20 letech nebyl nikdy v muzeu, ve 40 letech neměl jediný obraz doma a v 60 letech začal vystavovat…  a vyslovil přání, aby se nám všem výstava líbila…   

 

Pohledem romantika …

Romantismus vznikl  koncem 18. století jako reakce na racionální společnost. Romantičtí malíři se pokoušeli znovuobjevit „národního ducha“.  Romantismus jako komplexní, ale i rozporuplný umělecký směr mohl  být zpátečnický, ale i pokrokový,  mohl  vycházet z návratu do minulosti, jako i z touhy po budoucnosti. Šlo sice o mezinárodní směr, ale v každé zemi měl svou specifickou charakteristiku. Mnohotvárnost romantismu spočívala v tom, že vedle výtvarného umění zahrnoval literaturu, hudbu, vědu,  filozofii a nadobro změnil Evropu.     

 Výstava představuje výtvarnou linii belgicko-holandské malby, která vstoupila do evropského romantismu a navázala na svou silnou historickou malířskou tradici 17. a 18 . století. Můžeme si prohlédnout idylické krajinomalby, noční a námořní scény, portréty, zátiší a žánrové výjevy, které se vyznačují  emocionálním lyrickým vnímáním reality.   Skutečnost, že ve sbírce jsou zastoupeny dvě národnosti, má své historické opodstatnění:  na poč. 19. století byly totiž  obě země – Nizozemí a Belgie součástí Spojeného království nizozemského (1815 – 1830).  Tito holandští a belgičtí malíři 19. století rozšířili evropský romantismus o tradici zlatého věku holandské malby.

 

„Celý svět v zrnku písku zhlédnout a nebe v polní květině, na dlani sevřít nekonečnost a věčnost v pouhé hodině. “ Willliam Blake

 

Výstava je rozdělena do několika  kapitol

Krajinomalba – romantické krajiny lahodí oku, ale současně nahánějí strach.   Nokturna  (noční výjevy).  Město, chrámové interiéry. Biedermeier – portréty. Zátiší. Moře a pláže, lodě a loďky…. Povšimněme si i krásných rámů obrazů… dokonce jak řekl pan Jef Rademakers, u jednoho obrazu si cení více rámu než obraz samotný…ha!

 

Jaké malíře v sálech Salmovského paláce například najdeme?  

Barend Cornelis Koekkoek

Andreas Schelfhout

David de Noter

Fredrik Marinus Kruseman

Jacob Abels

Basile de Loose

Adriaan Wulffaert

Petrus van Schendel

Wijnand Nuijen

Johann Bernhard Klombeck

 

Kurátorka: Kateřina Kuthanová

Koordinátorka výstavy:  Martina Veverková

Produkce – výstavní část: Ivana Nováková

Lektorské programy: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. Století

Marketing: Marek Gregor

 

Vstupné:

Základní: 100 Kč

Snížené:  50 Kč

Rodinné : 150 Kč

Školní skupina: 20 Kč/žák

www.ngprague.cz

Hodnocení:  95 %

 

´Otevřený výtvarný ateliér´ – sobota 4. května 2013 – Salmovský palác

Za lektorské oddělení  Národní galerie v Praze zveme rodiče a děti  na ´Otevřený výtvarný ateliér´, který se koná v sobotu  4.  května 2013 od 14.00 do 16. 30 hodin v Salmovském paláci.

 

Vstupné: 80 Kč za 1 osobu od 4 let

(v ceně je zahrnuto vstupné, poplatek za lektorské služby a výtvarný materiál)

 

 Rezervaci nevyžadujeme!!

 

A na co se můžeme těšit?

Očima romantika: prozkoumáme holandské a belgické malířství 19. století, záběry  měšťanských pokojů, dvorků, krajin a zátiší. Objevíme také v sobě duši romantika? Za pomoci kresby, fotografie a dalších technologií si můžeme zachytit  drama současného života.

 

Adresa: Salmovský palác, Hradčanské nám. 1, Praha 1

Jak se tam dostaneme co nejrychleji:

  1.  metro A – Malostranská nebo  tramvají č.  12, 18, 20 do stanice Malostranská; a pak tramvají č. 22 do stanice Pražský hrad 
  2. nebo tramvají č. 25 do stanice Brusnice

 

e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 www.ngprague.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet