Po temnotě / The Hague String Trio aneb skladby trpících, ale nezlomených skladatelů v čase holocaustu

09.06.2022 19:06

 

 

Po temnotě / The Hague String Trio

2. 6. 2022 19:00 - 20:30

Maiselova synagoga

 

 

Smyčcové trio The Hague String Trio bylo založeno v roce 2006 v nizozemském Haagu. Členky vzniklého souboru před tím působily či studovaly samostatně, a to v Mexiku, Rusku, Norsku, Německu a samozřejmě i v rodném Nizozemsku.

Od roku 2006, tedy od vzniku tohoto dámského tria koncertují Justyna Briefjes – housle, Julia Dinerstein – viola a Miriam Kirby – violoncello v nezměněné sestavě především na předních nizozemských scénách, ale pravidelně jsou zvány na koncerty do Velké Británie a do Německa.

Repertoár si trio vybírá cíleně pro jednotlivé koncerty z bohatého světového repertoáru komponovaného pro komorní smyčcovou tvorbu.

 

 

Na koncertě, který si The Hague String Trio připravilo specielně pro své vystoupení v České republice, v pražské Maiselově synagoze iniciované Židovským muzeem v Praze a za finanční podpory Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví SRN v České republice, představily svá nastudování skladeb českých a nizozemských židovských autorů z doby jejich internace v ghettu v Terezíně. Tato díla doplnila příhodná závěrečná kompozice  Maurice Ravela - Kaddisch.

 

 

Spirituální, ale nikoli tklivý zážitek

 

Na pozvání vedoucího Odboru rozvoje a vztahů s veřejností Židovského muzea v Praze, Mgr. et Bc. Tomáše Tetivy, jsme za www.www-kulturaok-eu.cz měli možnost, v povznášejícím prostředí Maiselovy synagogy, zúčastnit se koncertu nizozemského smyčcového tria The Hague String Trio. I když připravený repertoár pocházel především od autorů, kteří byli vystaveni té nejhorší možné lidské potupě jakou mohla vytvořit jen zrůdná nacistická rasová ideologie, usilující o fyzickou likvidaci židovské populace, nevyznívaly uvedené kompozice nijak defétisticky. A uvážíme-li, že skladby vznikly v beznadějném prostředí, v němž se autoři ocitli, tedy v internaci do neblaze proslulého ghetta v Terezíně, nebylo to na dílech příliš patrné. Předvedená díla se naopak nesla v silném duševním vzmachu zoufalých autorů, vzdorně si nepřipouštějících beznadějnost situace, do níž byli bezbřehým násilím vehnáni.

Koncert pak vyvrcholil Ravelovou niternou reakcí na osud zlem postiženého židovstva kompozicí nazvanou jednoznačně – Kaddisch.

 

 

Pokud o sdělení nesdělitelného

 

Je težké tlumočit emocionální stránku vyslechnutých partitur v procítěném, ale nikoli patetickém podání The Hague String Trio. Přesto si dovolíme – čistě divácky - naznačit, jak na nás osobně jednotlivá díla zapůsobila.

 

Hans Krása – Tanec

Na programu byl u nás asi nejznámější tvůrce Hans Krása (1899 – 1944). Často se hraje především jeho dětská opera Brundibár, zinscenovaná dokonce přímo v ghetu Terezín.

Trio nám představilo jinou jeho kompozici nazvanou Tanec, kterou autor složil rok před svou krutou smrtí, v roce 1943 přímo v Terezíně. I když se daly v některých pasážích vnímat autorovy pocity strachu, který nešel zákonitě nevnímat, převažoval – alespoň dle našeho mínění pocit nadhledu, nevnímání blížícího se osudu a jakési nezávislosti nad vším co jeho a všechny kolem něj čeká. Tančeme dokud můžeme a nedejme se – alespoň duševně – ujařmit.

      

Gideon Klein (1919 – 1945)

Druhý český autor, před svou internací uznávaný klavírista a skladatel. Z jeho díla zaznělo Smyčcové trio zkomponované také přímo v Terezíně, skládající se ze tří částí označených jako Allegro, Lento a Molto vivace. Tato skladba na nás působila dokonce jako pokus o povzbuzení posluchačů, jako něco co jim mělo dodat tolik potřebnou vzpruhu a naději. Klein je znám i jako neúnavný organizátor kulturního života v Terezíně. Svého konce se dostal až na samém konci nacistického běsnění, až v lednu 1945 a to po převodu do Koncentračního tábora Fürstengrube v Německu. Bylo mu teprve 25 let.

 

Dick Kattenburg (1919–1944)

Od nizozemského autora zaznělo Trio à cordes. Autor nebyl vězněn v Terezíně, ale až do roku 1944 se mu dařilo se za otřesných podmínek, skrývat před zatčením a internací, ale po odhalení byl převezen rovnou do Osvětimi, kde záhy po příjezdu byl zavražděn. Většina jeho kompozic se nedochovala, i když je doloženo asi 30 skladeb. Ta, kterou jsme na koncertě slyšeli, vznikla v letech 1937 – 1939, tedy v čase kdy autora prostupoval strach a zoufalství z bezvýchodné budoucnosti. Přesto na nás dílo působilo z valné části ladně, snově, jako by šlo o vzpomínky na lepší jsoucno, a jen chvílemi do té vzdálené pohody prosáklo napětí, nejistota a určitý kvap, neboť zřejmě autor komponoval s vědomím, že není jisto, zda mu bude dopřáno svoji skladbu dokončit.

 

Mieczyslaw Weinberg (1919–1996)

Životopisná data naznačují, že válku a protižidovské běsnění přežil. Ano, ale jen shodou okolností a náhodou.  Celá jeho rozšířená rodina v Polsku zahynula v koncentračních táborech. On sám přežil pogromy a velmi dramatické životní epizody. To vše vkládal do svých skladeb a je oceňován jako jeden z vůbec nejvýznamnější autorů moderní doby.

Na koncertě jsme slyšeli jeho Smyčcové trio z roku 1950, sestávající z částí nazvaných Allegro con moto, Andante a Moderato assai. Na nás skladba s názvuky folklorních motivů, s pozoruhodnou pasáží trojího pizzicato, kdy jednotlivé nástroje v triu opakují pizzicatem motiv a zbývající dva nástroje toto sólo podbarvují, aby se vzápětí prostřídaly v pizzicato housle, viola i violoncello. Mimo to na nás ale působila skladba jakousi bilancí stísněnosti a úlevy z prožitků, vzpomínek a byla snad určitým úlevným výdechem, že je už je po všem a že těm co už nejsou nelze pomoci a že je třeba setřást ten pocit zmaru a začít znovu…

 

Maurice Ravel (1875–1937)

Kaddisch, arr. pro Hague String Trio připravila Marijn van Prooijen. U téhle impozantní skladby je třeba si uvědomit, že Ravel, zemřel v roce 1937, tedy nezažil triumfující bestie nacizmu, a navíc, že jeho kompozice Kaddisch, což je označení pro pojmy jako 'svatý' či 'posvěcení'. Kaddisch je považována za jednu z nejdůležitějších modliteb v judaismu. Ravel ale tuhle skladbu napsal v jiné historické etapě, v roce 1914, v roce, kdy vypukla 1. Světová válka, která působila na autora apokalypticky, a vyzývala jej k této modlitbě a to nemohl ani tušit, co přijde sotva o jednu generaci později. Skladba na nás působila až prorocky.

 

Zleva:  Julia Dinerstein – viola, Miriam Kirby – violoncello a Justyna Briefjes - housle

 

             

Text: Richard Koníček

Ilustrační foto: Židovské muzeum Praha a internet       

 

Po temnotě / The Hague String Trio

2. 6. 2022 19:00 - 20:30

Maiselova synagoga

Kontakt:

Židovské muzeum v Praze

U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1

www.jewishmuseum.cz