Po stopě Karla Maye aneb Vinnetou a Old Shatterhand opět žijí!

11.03.2013 09:06

 

Národní Muzeum –

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

 24. 10. 2012 - 30. 4. 2013

 

Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví připravilo pro milovníky mayovek a indiánek výstavu ´Po stopě Karla Maye´.  Rok 2012 totiž zahrnuje  tři výročí, která spojujeme s životem a dílem tohoto vynikajícího romanopisce.  Od jeho narození uplynulo totiž 170 let a také 100 let od jeho skonu. A třetí výročí? Druhý dech románům Karla Maye dalo nezapomenutelné zfilmování značné části jeho díla. Prvním z filmů, které byly podle jeho předlohy natočeny, byl legendární ´Poklad na Stříbrném jezeře´, natočený před padesáti lety.

 

„Hrdinové Vinnetou a Old Shatterhand jsou jedni z nejznámějších románových postav a jejich příběhy lákají do světa dobrodružství celé generace již od 70. let 19. století,“ 

generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš

 

Národní muzeum, v rámci svého cyklu nazvaného stručně Monarchie, který už přinesl divákům výstavy ´Kouzelné hrací strojky,´ ´Sportsmeni v zemích českých,´ ´Krmě – jídlo – žrádlo´, učinilo nejnovější výstavou ´Po stopě Karla Maye,´ realizovanou tentokrát v prostorách Náprstkova muzea, další počin.

 

Do cyklu Monarchie samozřejmě výstava zapadá o poznání volněji než tři již zahájené, ale i zde se najdou vazby. V době monarchie vznikaly v sousedním Německu romány Karla Maye, které tam měly mimořádný úspěch. Prostřednictvím jejich překladů se k nám dostávala vysoce čtivá dobrodružná literatura, která inspirovala i mnohé naše autory a nakladatele k obrácení pozornosti k moderním dobrodružným románům. Druhým propojením je informační a vzdělávací hodnota románů Karla Maye. I když se to na první pohled nezdá, jeho práce jsou výsledkem bedlivého studia cestopisů, odborné literatury všeho druhu, daných lokalit, kde se děje odehrávají a mezi napínavými řádky se pak čtenář seznamoval s kulturou, zvyklostmi i krajinnými zvláštnostmi, které pro něj byly povětšinou naprosto nedostupné.

 

Pro všechny věkové kategorie

Není snad v naší zemi člověka, který by nebyl jakkoli dotknut romány Karla Maye, a to bez ohledu na věk a zaměření. Až do 60. let minulého století byly osudy postav z románů pouze na papíře, v knihách a jejich nesčetných reedicích. Zvláštní péči románům Karla Maye věnovalo především prestižní Vilímkovo nakladatelství, které s autorem bylo dokonce v písemném styku a zachovalo se tak mnoho zajímavých dokumentů. Podoba postav a dějů pak byla dílem fantazie čtenářů, nebo výtvarníků (ilustrace Zdeňka Buriána). Od roku 1962, kdy byla premiéra prvního zfilmovaného příběhu ´Poklad na stříbrném jezeře´, však celý fenomén Mayových prací dostal impuls a jednoznačnou podobu v hercích Pierre Brice a Lex Barkerovi a s nimi i v dalších protagonistech mnohačetné filmové řady.

 

 

Výstava literární i filmová

Výstava zahrnuje jak rovinu literární, tak filmovou. Navíc je obě konfrontujeme s realitou, kterou poskytly depozitáře sbírek Náprstkova muzea. Další exponáty jsme získali od  jiných muzeí (Moravské zemské muzeum v Brně), od soukromých sběratelů i přímo z muzea Karla Maye v Radebeulu. Sem nesporně patří originál proslulé Shatterhandovy medvědobijky (mimochodem váží 15 kg a v případě střelby by ji bylo nemožné udržet).

 

Výstavou oslovujeme jak nejstarší ročníky, pamatující četbu prvních knih s baterkou pod peřinou, tak ročníky odchované edicí KOD (knihy odvahy a dobrodružství) s nádhernými ilustracemi Zdeňka Buriána i generace filmových diváků i nejmladší televizní generaci či na video sledující původní filmy v digitalizované podobě.

 

Výstava statická není

Dříve, než se projdeme expozicemi, si připomeňme, že výstava není jen statický soubor předmětů a vyobrazení. Výstavu jsme koncipovali jako dobrodružnou hru, kdy zejména nejmladší návštěvníci mohou sledovat stopu a procházet jí. Mohou oživovat interaktivní videa a sledovat panely, hrát si hry, plnit úkoly i různé testy. Výstavou mapujeme všechna díla Karla Maye, takže se ocitáme jak v Severní Americe, tak ve Střední a Jižní Americe, ale také v Orientu, na Balkáně a všude tam, kam postavy Mayových románů zavítaly. A byly to všechny kontinenty s výjimkou Austrálie! V dílech Karla Maye, která vyznívají vždy antirasisticky, mírově a preferují domluvy před válčením, nikdy neobjevíme příběhy či zmínky o tehdejších německých koloniích v Africe, které podkladově byly pro autora zmapovány daleko nejlépe a sváděly tak k využití. Jeho vnitřní nesouhlas s koloniální politikou císařského Německa ale vedl k tomu, že je ve svých románech zcela ignoroval.

Jednotlivé výstavní exponáty jsme navíc opatřili autentickými citáty z děl, které jsme již někde četli nebo viděli, a tak získáváme pocit naprosté autenticity, jako, že se to opravdu stalo.

 

A teď již vstupme!

  • Vstup na výstavu je věnován faktografii o autorovi, shlíží tu na nás jeho podobizna a dozvíme se mnoho zajímavého z jeho života. Mimo jiné i to, že v době, kdy své romány psal, v žádné ze zmiňovaných zemí nebyl a vše vyčetl či nastudoval. Až na sklonku života se zmohl natolik, aby se do Severní Ameriky vypravil, a jeho pocity byly rozporuplné. To už ale bylo 98 % románů napsáno a přeloženo do desítek jazyků (na výstavě uvidíme i ukázku pětadvacetinásobného překladu téhož textu). Pozorný návštěvník tu najde i autorovy opravy - poznámky vepsané do rukopisů, včetně zajímavosti, že o koni Vinnetoua (Ilči) autor zmiňuje se jako o „koni Vinnetoua“, zatímco u poznámky o koni Old Shatterhanda (Hatátitla) píše „můj kůň“. Dokládáme tím známý fakt, že autor se s postavou Old Shatterhanda či Kara Ben Nemsího ztotožňoval.
  • Hlavní sál je věnován nejznámější tématice z Mayových románů, severoamerickým indiánům. Kromě dvou filmových podob protagonistů, v životní velikosti, jsou zde třeba přehledy o všech vedlejších postavách, s jejich faktografií a charakteristikami, ukázky předmětů, o nichž May píše – vždy s citací z jeho románu, a najdeme tu dokonce i onoho slavného motýla (Papilio polymnestor parinda), který je Lordem Castlepoolem chycen v ´Pokladu na Stříbrném jezeře´, přičemž už víme,  že podle odborníků  motýl tohoto názvu  se  ale vyskytuje  v jiné zeměpisné šířce.
  • V expozici následného sálu se zaměřujeme na romány odehrávající se v Jižní Americe. Najdeme zde odkazy na Inky a na zlaté poklady a hlavně na nejslavnější román ´Poklad Inků´ odehrávající se v Argentině. Vedou nás koňské stopy, které se změní ve stopy velbloudí, jež nás zavedou do Orientu a Arábie, kde se odehrávala další část románů. Ocitáme se mezi výbavou beduínů, zákeřnými dýkami a specifickými plášti i fezy.

 

Zázračná kulka

Je tu samozřejmě i zázračná kulka, na které Kara Ben Nemsí Orientálcům dokazoval svou nesmrtelnost. Byla odlita tak, aby se po výstřelu chemickou cestou změnila v prach a nesmrtelný Kara (který měl u sebe ukrytu její kopii) sehrál, jak ji v letu chytil a ukazoval ji užaslým domorodcům. Naši současní odborníci (katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty) ji na popud autora výstavy, Petra Maška, vyrobili podle návodu a trik se ukázal jako reálný. Jediným vážným nezanedbatelným detailem je, že zázračná kulka obsahuje značné množství jedovaté rtuti a ta se po výstřelu rozptýlí do okolí! Tím výstava končí, ale dojmů v hlavě a poznámkovém bloku budeme mít tolik, že je budeme zpracovávat ještě dlouho. A když je zpracujeme, budeme mít důvod na výstavu opět zajít, protože mnohé z toho, co jsme zhlédli, může být jinak.

 

V lednu expozici obměňujeme

Od ledna 2013 čeká expozici – zatím tajná - obměna. Při shromažďování (příprava trvala asi půl roku) podkladů jsme objevili unikátní exponáty, o jejichž existenci jsme dosud nevěděli, a jakmile je zdokumentujeme, vystavíme je jako přírůstky nové.

 

Doprovodné programy

Nebudeme ošizeni o plejádu doprovodných programů. Od zahajovacího indiánského tábora a dění v ulicích okolo muzea přes komentované prohlídky, sledujme cykly přednášek k tématům, doplňkové subexpozice jako například indiánské Vánoce, výtvarné soutěže, programová odpoledne se skupinami historických soubojů a hry na rýžování zlata a podobně.

 

Sepsal Richard Koníček

 

Výstavy z výstavního cyklu Monarchie již probíhající:

 

Kouzelné hrací strojky (České muzeum hudby) – od 29. června 2012

Sportsmeni v zemích českých (Národní památník na Vítkově) – od 7. září 2012

Krmě – jídlo – žrádlo (Národopisné muzeum – Musaion) – od 5. října 2012 

Po stopě Karla Maye (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) – od 25. října 2012

Monarchie (Nová budova Národního muzea) – od 6. prosince 2012 

Dětský svět za císaře pána (Nová budova Národního muzea) – od 6. prosince 2012 

Člověk ve fotografii (Nová budova Národního muzea) – od 6. prosince 2012 

 

Připravujeme:                                                                                         

Století valčíku a polky (České muzeum hudby) – od 19. dubna 2013  

 

Kontakt:

Národní muzeum

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 1

www.nm.cz

 www.muzeum3000.cz

 

Ing. Olga Koníčková

foto: internet