Plán výstavní sezóny Národní galerie v Praze na rok 2015 aneb novinky nového vedení NG

04.02.2015 10:05

Národní galerie v Praze pozvala www.www-kulturaok-eu.cz  na netrpělivě očekávanou tiskovou konferenci, která se uskutečnila v úterý 3. 2. 2015 od 11 hodin v Malé dvoraně Veletržního paláce, na třídě Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice.

 

Tiskovou konferenci svolal, a také se jí aktivně zúčastnil, osobně i historik umění, generální ředitel NG Jiří Fajt. Spolu s ním byl přítomen i nový hlavní kurátor NG, Adam Budak. Tito dva noví a klíčoví představitelé Národní galerie v Praze představili, spolu s kurátory jednotlivých expozic, nové výstavní projekty NG v Praze pro rok 2015.

 

Tři klíčová výstavní období v Národní galerii

Nová koncepce výstavnictví Národní galerie, tak jak byla představena jejím vedením, spočívá především ve 3 časových obdobích, ve kterých budou instalovány nové sbírky. Zima, léto a podzim 2015.

 

Pro zimní období je ústředním termínem 20. únor 2015, kdy začnou nejbližší výstavy, o nichž nás informoval tým kurátorů, kteří byli také na tiskové konferenci osobně přítomni a přítomným novinářům přiblížili význam a obsah jimi připravených výstav.

 

Dalším obdobím, o kterém nás zatím informovali jen generální ředitel NG Jiří Fajt (česky) a Adama Budak (anglicky),  je léto 2015, jehož start je plánován na červen a obsahová orientace bude zaměřena prioritně na turisty ze zahraničí i z naší republiky, kteří přijíždějí v této době do Prahy a mají zájem o expozice Národní galerie.

 

Třetím obdobím podle nové koncepce nového vedení NG je podzim 2015, který bude odstartován ve většině případů v říjnu a bude naopak orientován především na pražské návštěvníky, kteří v této době vyhledávají expozice Národní galerie nejvíce.

 

V každém výstavním období -  bloku - bude vždy jedna výstava nosná, hlavní, a tu budou vhodně doplňovat menší expozice a další program. A jak také dodali oba hlavní představitelé NG, je snahou, aby všechna 3 výstavní období byla dramaturgicky provázána. Startovací měsíce únor 2015, červen 2015, říjen 2015 nejsou, jak podotkl Jiří Fajt, neměnné dogma a budou jistě i drobné odchylky v termínech zahájení nových výstav, ale ty se nebudou týkat hlavní – nosné – expozice.  

 

Co nás čeká od února do června?

O náplni takzvaného zimního období jsme byli na tiskové konferenci informováni opravdu důkladně a podrobně. Jednak oběma vrcholnými představiteli, ale hlavně pak přítomnými kurátory jednotlivých výstav. Jejich výklad doplňovala videoprojekce obrazových ukázek a datových informací.

První a hlavní výstavou, která začne 20. 2. 2015 v prostorách Veletržního paláce, jež bude doplněna doprovodnými akcemi, bude instalace nazvaná Kokoschka a Praha. Referovala nám o ní Bronislava Rokytová, kurátorka této expozice. Cílem výstavy je připomenout fakt, že rakouský malíř působil a žil v našem hlavním městě v letech 1934 až 1938. Přijel sem na základě pozvání prezidenta T. G. Masaryka, původně víceméně pracovně s úkolem, aby namaloval jeho portrét. Ten na výstavě samozřejmě uvidíme. Stejně jako i všechny další obrazy, které zde Kokoška namaloval a na nichž jsou pohledy na Prahu. Výstavu doplní ale i kontext širší.

 

 

Na výstavě bude prezentován výběr děl Oskara Kokoschky z českých i zahraničních institucí. Doplňovat je budou informace a důkazy zdůrazňující Kokoschkův vliv na české prostředí a inspiraci, kterou zde nalezl. K dalším umělcům zastoupeným na Kokoschkově výstavě proto budou např. Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willy Nowak, Karel Vogel, Wincenc Makovský, Emil Filla, František Janoušek, Josef Čapek, ale i umělci v československé emigraci jako byli John Heratfield či Johannes Wüsten.

 

Kokoschka a Praha

20. 2.- 28. 6. 2015

Veletržní palác

 

  • Druhou výstavou, která začne 20. února 2015, bude výstava architektonických kreseb Stanislava Kolíbala, uspořádaná u příležitosti jeho 90. narozenin. Informoval nás o ní – za osobní přítomnosti a skromné i zadumané mlčenlivosti mistra Kolíbala - její kurátor Martin Dostál.

Výstava je nazvána Kresba za kresbou a skutečně se bude týkat výhradně kreseb Stanislava 

Kolíbala. Kromě koncepčního záměru k takto pojaté výstavě byl brán v potaz i fakt, že v roce 2012 proběhla rozsáhlá bilanční výstava děl Stanislava Kolíbala v Jízdárně Pražského hradu (viz. náš článek https://www.kultura21.cz/vytvarne-umeni/5156-jiny-svet), kde byly představeny především prostorové instalace.

 

Rozsáhlá autorova výstava v mezaninu Veletržního paláce, nazvaná Kresba za kresbou/Drawing by Drawing, se zaměřuje na Kolíbalovy kresebné cykly, které vznikaly (a stále vznikají) od roku 1968 až do současnosti. Výstava to připomene na důležitých či v Čechách málo nebo dosud vůbec nevystavených pracích. Podle přání autora a kurátora výstava by měla otevřít teoretickou diskusi o povaze Kolíbalova umění v kontextu světového vývoje, najít shody i autorovy odlišnosti od zavedených uměleckohistorických souvislostí. K tomu jistě dopomůže i poprvé zveřejněný soubor drobných skic, základních studií, kresebných myšlenek, prvotních nápadů, které téměř intimně ozřejmují způsob Kolíbalovy práce.

 

Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou

20. 2.- 3. 5. 2015

Veletržní palác

Koncepce výstavy a architektonické řešení: Stanislav Kolíbal

Kurátoři: Adam Budak a Martin Dostál

 

  • Třetí z výstav zahájených 20. 2. 2015 bude ukázka projektu, který reprezentoval Českou republiku na 14. architektonickém bienále v Benátkách. Kurátorem této výstavy je Martin Hejl z ateliéru Kolmo. Jeho snahou bylo, přiblížit úspěšnou expozici naší republiky na této prestižní výstavě. Tematické zadání 14. bienále znělo ´100 let historie architektury´. Tvůrci české expozice, na níž se podílelo 90 osobností z oboru, ji pojali jako příběh 100 let bydlení u nás. Řešili otázky, jaká byla úloha architekta v problematice bydlení v daném období, proč je třeba u nás nejoptimálnější model bytu 3 + 1, proč došlo ke kolonizaci americkými domky, co bylo příčinou vzestupu a pádu panelové architektura výstavby apod.

 

14. bienále architektury 2014

 20. 2. – 17. 5. 2015

 Veletržní palác

 

  • Čtvrtou z připravovaných výstav zahájených 20. 2. 2015 bude pozoruhodný počin kurátorek Marie Klimešové a Lenky Pastyříkové nazvaný Ateliér Sekal.   

 

Zbyněk Sekal (1923 – 1998) patří k nejvýznamnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století. Od roku 1970 žil v emigraci ve Vídni, kde také zemřel.

Myšlenka na přenesení jeho posledního vídeňského ateliéru do Prahy vznikla bezprostředně po umělcově smrti. Motivovala ji skutečnost, že ho Sekal v posledních měsících života dovedl do záměrné podoby Gesamtkunstwerku, prostoru koncipovaného jako završené umělecké dílo. Plastika hlavy, kterou umístil do jeho jádra, je v zásadě autoportrétem autora, je ale také tváří smrti. Vznikla destrukcí a novou modelací jedné z Vratkých staveb z poloviny 60. let, se kterými se umělec vnitřně identifikoval. Potvrzuje, jak silně se cítil součástí svého ateliéru, dílny, do jejíhož organismu se prostřednictvím tohoto posledního díla zabudoval.

 

Možnost znovuvybudovat v Národní galerii toto obsahově mnohovrstvé dílo umožnil velkorysý dar paní Christine Sekalové, umělcovy manželky. Obsahuje takřka kompletní soubor Sekalových sáder z let 1955–1997, řadu schránek, pečlivě uspořádaný materiál a vybavení ateliéru, ve kterém Zbyněk Sekal tvořil mezi lety 1980 až 1997.

 

 https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zbynek-sekal-skladane-obrazy-a-schranky-aneb-bez-naroku-na-vnejsi-odezvu-/

 

Ateliér Sekal

20. 2.- 31. 12. 2015

Veletržní palác

 

  • Pátou výstavou načasovanou na 20. 2. 2015 bude dlouhodobější expozice nazvaná ´Jak je důležité býti v pohyblivém obraze´, kterou připravil Jan Kratochvíl. Půjde o prezentaci videoartu, filmu a nových médií. Představovaná díla budou převážně zahraniční provenience a podílejí se na ní umělci a tvůrci z Holandska, Rakouska a Británie. Budou zde zastoupeni i dva čeští umělci, Daniel Vidím a Roman Štětina (vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého).  

 

Jak je důležité býti v pohyblivém obraze/Moving Image Department

20. 2. – 31. 12. 2015

Veletržní palác

 

  • Šestá výstava, která patří do prvního bloku letošních výstav, začne na rozdíl od všech předchozích až o měsíc později, 19. 3. 2015. Jejím kurátorem je Otto M.  Urban a ponese název Tajné dálky – Symbolismus. Bude se konat v prostorách celého Anežského areálu a zatím nám z ní její kurátor Otto M. Urban prozradil pouze to, že soustředí 3 generace našich symbolistů a že bude uspořádána tematicky, a ne v časové ose. Jde do jisté míry o výstavu, která v současné době probíhá v Olomouci, a proto nezačne dříve než v březnu 2015. Její pražská podoba však bude mnohem širší (obsahově i faktograficky) a hlavně bude zakomponovaná do unikátních sálů Anežského kláštera. Divák, který ji zhlédl v Olomouci, bude mít tak v podstatě dojem, že vidí novou výstavu, i když je koncipována na shodné téma.

 

Tajné dálky – Symbolismus

19. 3. – 27. 9. 2015

Anežský areál

Kurátor: Otto M. Urban

 

Závěrem tiskové konference nás ještě informoval Oldřich Bystřický o široké škále doprovodných akcí ke všem uvedeným výstavám, které budou představovat workshopy ke Kokoschkovi, přednášky k Sekalovi, autorské tematické prohlídky výstavy Kolíbala, moderované debaty a diskuze k Bienále 2014 a setkávání s tvůrci k videoartu. Kromě toho se budou konat i další akce spojené s 219. výročím založení Společnosti vlasteneckých přátel umění.

 

www.ngprague.cz

 

K letní výstavní sezoně jsme se dozvěděli také, že jejím vrcholem se mají stát díla francouzského ´nedělního malíře´ Henriho Rousseaua, zapůjčená z pařížského Musée d'Orsay. A podzimu by měla vévodit výstava ´Budování a státu a Gotika v Krušnohoří´ připravená pro Valdštejnskou jízdárnu, která představí středověké umění  (1250 – 1550) Krušnohorského regionu.

 

Zdalipak víte, že

 

  • Jiří Fajt se ujal vedení Národní galerie v červenci roku 2014. Jeho snahou je mimo jiné vymanit Národní galerii z letité izolace. K tomu je připravená koncepce, která se týká rozvoje NG v příštích 5 let a kterou od října 2014 připomínkuje Ministerstvo kultury České republiky. V nejbližších dnech se očekává její schválení a ihned po té bude náležitě zveřejněna. Nová organizační struktura má také posílit a zviditelnit značku NG a přiblížit Národní galerii světovým galeriím.

 

  • V polovině září 2014 se funkce hlavního kurátora ujal Adam Budak (1966), který dosud působil v Hirshornově muzeu moderního umění ve Washingtonu. Jeho prvním úkolem je sestavení pracovní skupiny odborníků, která zpracuje novou koncepci sbírkové prezentace umění devatenáctého až jednadvacátého století ve Veletržním paláci. Role hlavního kurátora je zejména koncepční, koordinační a metodická.

 

Richard Koníček

Foto: NG Praha