Petrosexuality aneb Madeleine Andresson nám odhalila, jak a v čem, prolíná mužské libido do těžby ropy a naopak

05.06.2023 16:56

 

 

Petrosexuality

25. 5. 2023 - 17. 6. 2023

Galerie 35M2 a Café Pavlač

 

 

Petro-sexualita vychází ze dvou základních slov –

petrol (jako olej, ropa)

a

sex (jako orgastický proud pocitů, vjemů, biochemických reakcí vedoucích k početí).

A o tom to je…

 

 

Chlapi jsou prostě chlapi.

Možná jste si už taky všimli, s jakou vervou drží třeba sbíječku a drtí pořádnými přírazy nebohý chodník.

Nebo s jakou rozkoší bouracím kladivem prorážejí zteřelou stěnu při demoličních pracích.

Případně, jak jim dělá dobře, když vrtačkou perforují marně odolávající hmotu, aby protrhly její povrch a vrazili tam svůj vrták - až na dno.

A tak dále, a tak dále…

Pořádní chlapi se možná vědomě, ale spíš podvědomě, pudově, v přirozeném živočišném samčím pudu, a s nevyšší možnou rozkoší, vybíjejí při destrukci čehokoliv, co je jim vydáno v plen.

Nemusíme tedy nahlížet jen do erotického podvědomí šťastných chlapů dobývajících ropu kdesi v dáli, stačí se zahledět na partu kopáčů, bouračů či jiných typicky machovských profesí.

Ovšem chlapi z těžařské firmy a z ropných polí, mají jednu obrovskou výhodu navíc.

Mohou si slastně vychutnat onen mocný proud, gejzír, výstřik, výron té mazlavé substance, která ve své mocnosti - po úspěšně vrcholném přírazu – zkropí a zalije celé okolí.

O extatickém orgasmu pak už není pochyb…

 

 

O mužské sexualitě a ropném těžebním průmyslu

 

Galerie 35M2 a Café Pavlač je už po léta téměř svatostánkem neotřelých výstav jdoucích až na dřeň, které nejednou nejednoho návštěvníka pohoršily a jiného dohnaly k nezbytnému zastavení se u barového pultu na hlt čehosi hodně silného na uklidnění mysli či útrob.

Pozvánky nám - z této svébytné galerie - chodí celkem pravidelně, naše návštěvy výstav už tak pravidelné nejsou. Důvodem ale není ona specifická, leč na výsost potřebná místní galerijní dramaturgie, opečovávaná mimo jiné Michalem Pěchoučkem, v tomto případě pod kurátorským vedením Tey Záchové.

Důvodem menší frekvence našich redakčních návštěv je značná přesilovka pozvánek z pražských i mimopražských galerií, jež také touží po naší návštěvě.

Ovšem, ve okamžiku, když přišla pozvánka od Tey na výstavu nazvanou Petrosexuality zpozorněli jsme. A když jsme se potom v anotaci připojené k pozvánce dočetli o čem, že výstava je a bude, nešlo odolat.

Už pro naše pocitové souznění s autorkou prezentovanou na této výstavě, švédské umělkyni Madeleine Andresson.

No, přečtěte si tu anotaci sami…

 

 

Anotace k výstavě nazvané Petrosexuality

 

„Švédská umělkyně Andresson vtipně a sarkasticky propojuje mužskou maskulinitu s ropným těžebním průmyslem, který demonstruje svoji sílu, chtíč a slast, až k erupci výstřiku. Pokud bychom se podívali blíže na lingvistické terminologie, moc se od sebe neliší. Spermiogeneze, epididymální maturace, ejakulace, kapacitace, jaderná membrána, hladké chordy, terminální část, dvojice centrálních tubulů, jaderné vakuoly, akrosom, centriol, anulus nebo kontinentální šelfy, abysál, kerogen, ropné pasti, laterální migrace, rozpínání plynové čepičky, kontrakce horninového skeletu kolektoru aj. Pokud člověk není s těmito termíny obeznámen, jen těžko odtuší, co se týká lidského těla a co ropné těžby…“

Kurátorka výstavy Tea Záchová

 

 

Petrosexuality a my (hlavně ženy)

 

Myšlenky kurátorky Tey Záchové a souznělé naladění autorky výstavy Madeleine Andresson dovypoví - nad jiné komentáře - tisková zpráva, kterou Tea připravila k výstavě Petrosexuality a kterou, na našem webu proto sdílíme v plném znění. Je to síla…!

 

„Dnes, kdy píšu tento text pro výstavu Madeleine Andresson s názvem Petrosexuality pro galerii 35M2, se v ranních zprávách mihne informace, že Donald Trump je uznán vinným ze sexuálního obtěžování novinářky. Mám jásat, ačkoliv se mě případ konkrétně netýká? Ale ano, týká! Týká se všech žen, mužů, dívek, chlapců nebo jiných bytostí, na kterých se páchá či páchalo zlo, nejen však to sexuální. Vracím se myšlenkami k momentu, kdy v roce 2016 usedl tento rigidní příklad bílé maskulinity do vedení Spojených států. Trumpova misogynní vláda mj. neustále rozporovala existenci klimatických změn. Toxické popírání environmentálních problémů, oceňování fosilních systémů patriarchální vládou a utiskování odlišných. Násilí, toxicita, uměle vytvářené potřeby či nutkavost tohoto systému, ve kterém vše lze jednoduše mít, je postavena na jednoduchém vzorci cukr a bič. Tato bílá misogynie je hlavní představitelkou petro-maskulinity plodící autoritářskou moc.

 

Dnes také ve spamu nacházím nabídku na Aktivátor penisu, zaručující obří penis, velké orgasmy a silnou erekci. Jsem znechucená a unavená těmihle zprávami, které stále trvají na jedinečnosti a velikosti bílých dicků. Chce je někdo?

 

V návaznosti na fosilní paliva, které již byly v galerii 35M2 zpracovány slovenským autorem Oto Hudcem na výstavě s názvem We Are All Carbon v roce 2019, pokračujeme se stále aktuální otázkou jiného druhu fosilních paliv – ropou. Je zajímavostí, že slovo pochází z polštiny a znamená „hnis“ – jde o staré označení solných pramenů, zároveň se ví, že ropa vznikala po dobu mnoha milionů let z odumřelých mořských těl mikroorganismů a drobných živočichů. Poprvé tak v galerii 35M2 vystavujeme umělkyni švédského původu, žijící v Kodani, Madeleine Andersson, jež se zároveň prezentuje prvně i v České republice.

 

Termín petrosexualita jsem poprvé zaregistrovala na letní škole v Lotyšsku díky eseji, kterou jsme společně četli. Šlo o text od Cary Daggett Petro-maskulinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire, ze které shodou okolností vychází silná inspirace i v práci Andresson. Fosilní kapitalismus, který stále čerpá z atmosféry 70. let v USA, se snaží spalovat více než je potřeba, stále žene lidi k výkonu, k mylné představě o stálých zásobách energie, která začíná skrze kapitalistické touhy nabírat podobu explozivní deregulace. Stále se prosazuje aura, která je vystavěna na nutnosti konzumního způsobu životního stylu. Je to však ještě potřeba?

 

Petro-sexualita vychází ze dvou základních slov – petrol (jako olej, ropa) a sex (jako orgastický proud pocitů, vjemů, biochemických reakcí vedoucích k početí). Andresson vtipně a sarkasticky propojuje mužskou maskulinitu s ropným těžebním průmyslem, který demonstruje svoji sílu, chtíč a slast, až k erupci výstřiku. Pokud bychom se podívali blíže na lingvistické terminologie, moc se od sebe neliší. Spermiogeneze, epididymální maturace, ejakulace, kapacitace, jaderná membrána, hladké chordy, terminální část, dvojice centrálních tubulů, jaderné vakuoly, akrosom, centriol, anulus nebo kontinentální šelfy, abysál, kerogen, ropné pasti, laterální migrace, rozpínání plynové čepičky, kontrakce horninového skeletu kolektoru aj. Pokud člověk není s těmito termíny obeznámen, jen těžko odtuší, co se týká lidského těla a co ropné těžby.

 

 

Andresson si také hraje s rigidností jazyka akademického světa, který používá s nadsázkou a promítá s žoviálním přednesem plným sexuálního harašení a misogynních poznámek. Autorka nabourává naše hranice – tak jako nabourává hranice sexuálních podtextů a skrytých projevů ve způsobu komunikace maskulinního pop světa. Intuitivně řadí s určitou obscénností sobě podobné vizuální klíče, které jsou protikladem dvou světů. Vizuální přemýšlení se tak prolíná s vnitřní tělesností – tekutiny těla, jako je voda, hnis, sliny, menstruační krev aj., s fosilním průmyslem a jeho těžbou a silovém přístupu k Zemi jako k ovládanému orgánu. Fantazírování o nutkavém zdolání a posedlost penetrací Země spojuje s globálními otázkami skrze svoji smyslovou tělesnost. Je tak lépe čitelná divákovi, který se může lépe napojit na emocionální charakter teoretického diskurzu.

 

Na výstavě autorka představuje svůj dlouhodobý projekt, který nacházíme ve čtyřech autonomních dílech – video Vaše díra je náš cíl obsahuje koláž ze záběrů pracovníků v průmyslu fosilních paliv různě nalezených autorkou. Ironie, se kterou ve videu autorka pracuje, se prolíná s tělesnými reakcemi těla, s jeho otvory, tekutinami, žlázami a až cynicky je přirovnává k fosilnímu palivu. Název pak vychází ze sloganu, který využívají ropné společnosti, především v USA. Druhým dílem je určitá vědeckofantastická obrázková myšlenková mapa, která nejenom vtipně odkazuje na vizuální gramotnost, ale na i proud myšlení samotné autorky. Součástí je performativní přednáška, která odkazuje na lingvistiku přednesu, soubor metodologií vizuálního studia či performativní metodu, kdy autorka používá hlas a výraz těla. Důležitou částí je také publikace s názvem Petrosexualita, kterou autorka spolu s ostatními účastníky (Unn Aurell Hansson, Kevin Pihlblad Bogle, Adam Varab, Imre Szeman, Sonia Sagan, Mari Mattsson, Valentin Malmgren, X, Annie Bergstedt, Richard Krantz, Pernille Nordentoft Tørslev & Ba Bladh) a jejich příspěvky připravila. Jde o dekonstrukci a zamyšlení nad fosilním průmyslem a kulturou obecně. Spekulativnost vyprávění je tak intenzivním zkoumáním našich kapitalistických tužeb, které přináší mnoho různých závěrů. Autorka také zapojuje do hry lidské vztahy, které se někdy přiliš neliší od vztahů těžěbního průmyslu – spojitost, kterou zde nachází, vídáme dennodenně – u partnerů a partnerek, kteří se nás snaží ovládat, a nakonec po nich zůstane jen hořko a pocit destrukce.

Kurátorka výstavy Petrosexualita Tea Záchová

 

 

Co dodat?

 

Jen malý povzdech o tom, že plné vyznění duševního, myšlenkového, postojového naplnění téhle výstavy, není v plné síle možné bez znalosti vysvětlujícího kurátorského textu Tey Záchové.

Přišedší pocestný, potenciální divák, jakými jsme vlastně v té chvíli byli i my, neboť jsme se nezúčastnili vernisáže výstavy, kde její smysl a duch nesporně vyzněl v plné síle, jsme zprvu poněkud vizuálně i obsahově tápali. Ano, klíč od jinak zamčené výstavní prostory nám sice umožnil vstup, ale prozření ve viděném, se z naší strany nekonalo. Naše původní představa nebyla naplněna formou tady a teď. Na vše podstatné jsme přišli až později, po prostudování materiálů nám Teou zaslaných.

Možná naše chyba, možná jsme měli studovat předem. Nečiníme tak ale nikdy, protože sázíme - pro naše články - na náš první, neovlivněný dojem a teprve pak se necháváme posunout nějakým směrem, který nám servíruje kurátor námi navštívené výstavy.

Zde se nám to nevyplatilo. Škoda. Škoda na naší straně. Vše, co nám bylo dáno spatřit, je na vidět průvodních snímcích. A to rozhodně mnoho nenapoví…

 

   

Pár slov o Galerii 35M2

 

·         Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu.

·         Od roku 2006, kdy galerie vznikla, jí vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček.

·         Kurátorský tým doplnili v roce 2015 Tereza Zachová a František Fekete.

·         Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první.

·         V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů.

·         Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede.

·         Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

·          Vstup do galerie je zdarma.

 

Text připravili: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

 

Petrosexuality

25. 5. 2023 - 17. 6. 2023

Galerie 35M2 a Café Pavlač

Kontakty:

galerie 35m2 na Artyčoku

galerie35m2@gmail.com

Víta Nejedlého 23

Praha 3 – Žižkov

Mo – Fr 10 – 19

Sat – Sun 12 – 19

Fb, inst, newsletter

https://maddeandersson.com/Dirty-Coal