Petra Tuka Buzková: Chlácholie aneb nebojme se být sami sebou!

02.07.2014 12:23

Chodovská tvrz – Malá galerie - Praha

2.  -  31. 7. 2014

Na vernisáži výstavy maleb Petry Buzkové jsme kromě kurátora Galerie Chodovská tvrz Milana Martiníka,  kurátorky Lucie Vojtíškové, umělkyně Petry Buzkové (v oranžovém) přivítali i autora  druhé výstavy ve Velké galerii  pana Zdeňka Koška (o něm budeme informovat v dalším samostatném článku). 

 

Po performanci a premiéře choreografie ´Středem´ vynikající tanečnice Marthy Sobotkové, kdy jsme pochopili , že osvobodit se můžeme každý sám, jsme konečně zhlédli  malebné obrazy Petry Buzkové (nezaměňovat, prosím,  se známou političkou!), jejichž popisky u nás vzbuzovaly úsměv.  Jak řekla kurátorka Lucie Vojtíšková,  cyklus maleb  ´Chlácholie´ Petry Buzkové   vypovídá o jiném způsobu nazírání na melancholii.  Cyklus maleb ´Chlácholie´ vychází z knihy Melancholie/Její formy a proměny od starověku po současnost.

  • Malby jsou vizuálním ´průvodcem´ pojmu melancholie, jejího způsobu vykládání v průběhu historie. Autorka vnímá melancholii jako něco vážného, stejně tak většinová společnost. Přesto v ´Chlácholii´ přináší nadhled a ironii. (z textu:  anyArt)

 

Procházíme výstavou (z tiskové zprávy Lucie Vojtíškové)

V cyklu prezentujeme tři  roviny chápání pojmu melancholie. Ve starověku je melancholie spojena s pojmem Saturnovy děti (melancholičtí lidé). Ve středověku je  spojována se zvířaty, tzv. saturnskými zemskými červy (pomalá, melancholická a hloupá zvířata).  Odkazem k pojmu  melancholie v romantismu 19. století jsou krajinná vyobrazení, např. Caspara Davida Fridricha.

 

  • melancholik je silně emotivně založený člověk, zádumčivý (trudnomyslný). Z lékařského hlediska je melancholie duševní nemoc, projevující se smutkem, stísněností a depresí. Právem vnímáme  pojem melancholie  vážně.  ´Chlácholie´ naopak otevírá cestu k nadsázce a ironii v melancholii právě prostřednictvím zvířat, která bychom mohli ve spojitosti s melancholií nazvat ´nablblými ´.
  • ´Chlácholie´ je osobním přiznáním autorky. Přijímá fakt, že je romantikem 19. století žijícím v 21.  století.  Na okraji tohoto cyklu je vzkaz pro nás, abychom se nebáli přiznat své pocity a nebáli se dát je najevo svému okolí – být sám sebou.

 Petra Tuka Buzková

  • vystudovala ateliér malby u doc. MgA. Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
  • inspiraci pro svou tvorbu často nachází u sebe sama, svých zážitků a zkušeností
  • v posledních cyklech se pro témata obrací ke knihám

 

Kurátorka : Lucie Vojtíšková

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva Lucie Vojtíškové)

Foto: autorka

 

www.anyart.cz

www.chodovskatvrz.cz