Petra Ševčíková: vymeraný čas aneb skočit nebo vyskočit z klobouku…

03.05.2018 15:14

Galerie Prokopka - Praha

17. 4. -  12. 5. 2018

 

Na vernisáži nové (prodejní) výstavy, výstavy  vymeraný čas, nám představili 18 obrazů (akrylů a olejů na plátně), jejichž autorkou je  Petra Ševčíková. V malbě se přesunula od  expresivních  velkoformátových obrazů k současnému umírněnému malířskému projevu do menších intimnějších formátů. Expozice se skládá z menších figurálních obrazů, převážně s postavami žen. Autorka sleduje ženskou roli, nějakou pozici, autorka se ráda vrací k tématu.

 

Motto P. Š.

„Tvorím, lebo hľadám.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kompozici prostoru se setkáváme obvykle jen s jednou figurou zastavenou - zmraženou časem. Proto nás nepřekvapí, že prvotní inspirací pro malířku sloužily staré fotografie sportovkyň. Rozehrály u ní fascinaci v momentu zastavení, tento pocit v nás může vyvolávat z příběhu obrazu trochu absurdní myšlenky (žena na nepružné trampolíně, žena plavkyně má možnost skočit nebo vyskočit z klobouku, lukostřelkyně bez terče aj.), jako některé životní situace.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Ševčíková (* 4. 12. 1979 Bratislava)

  • 1994 – 1998: ŠÚV Bratislava, odbor Reštaurovanie drevenej plastiky
  • 1998 – 1999: TU, Pedagogická fakulta Trnava, odbor Slovenský jazyk - výtvarná
  • 1999 – 2005: absolventka Ateliéru malby prof. J. Bergera  na  VŠVU v Bratislavě
  • kromě malby experimentuje i s jinými materiály (např. plstěné obrazy - objekty, sešívané obrazy - objekty aj.)
  • někdy do obrazů vkládá i část textu, který bývá součástí její vlastní poezie
  • široké pole tvorby poukazuje na téma lidských vztahů i autorčiných mezilidských zkušeností
  • má za sebou řadu společných i samostatných výstav
  • činnost kurátorská v Galerii  23PERCENT (Bratislava )
  • činnost organizační (pořádání veřejných čtení poezie) i publikační (VLNA, JAZDEC)

 

 

 

Kurátorka: Markéta Vlčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Prokopova 9

Máme otevřeno: 11.00 - 21.00 hodin

Vstup: volný

 

www.galerieprokopka.cz

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Markéta Vlčková)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Z katalogu: Petra Ševčíková,

úryvek z rozhovoru s Mgr. Tomášem Piskáčkem

/ doktorand na katedře filozofie UCM v Trnavě, který se Petry Ševčíkové ptá:

O svých dílech tvrdíš, že jsou motivované zejména lidskými vztahy.

Na plátno se tak dostává výpověď o zkušenosti člověk s jiným člověkem,

a tím pádem i prožívání této zkušenosti. 

Vzájemné zkušenosti různých lidí jsou však různé.

Snažíš se proto zachytit nějaký typ zkušenosti s druhým člověkem,

anebo právě naopak buduješ výpověď o této zkušenosti jako principiálně nejednotné,

a tím pádem vždy jedinečné a typově neuchopitelné?“

 

Odpovídá Petra Ševčíková

„Myslím, že si vybírám momenty, které jsou nejednoznačné,

protože vytvářejí polemiku i ve mně a i v divákovi.

Jsou doufám neuchopitelné,

protože sdílet určitý pocit skrz médium malby je věcí, která by skutečně měla být otevřená.

Nerada vytvářím obrazy, které spadají do kategorie  jako je kritika společnosti,

či zrcadlo doby, mapování všeobecných všudypřítomných poklesků či pravd.

Nepovažuji to za důležité malovat, co bych musela zpracovat jako realitu masy.

Mám ráda osobní a hloubavé symboliky gesta,

rezonanci pocitu blízkosti a vzdálenosti mezi komunikujícími.

Ráda se tak dozvídám o podstatě sebe i toho,

co právě zkoumám, a nad čím uvažuji

právě pomocí barvy a jejích možností, lazur a nánosů, linií a ploch.

Někdy jsem jenom pozorovatelem exprese emocí různého druhu.