Petra Nováková – Ondreičková: Vesmír/Universe aneb proč nožem raději kreslíme?!

02.04.2015 14:06

Galerie Nová síň – Praha

2. 4. – 19. 4. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii Nová síň, a to papírových reliéfů a objektů Petry Novákové, jsme poznali jak autorku samotnou, tak i její práce, jež Ondreičková zaměřila na téma Vesmír. Používá přitom svou vlastní autorskou techniku, kterou sama nazývá kresba nožem, kdy obraz vzniká perforací papíru a jeho vrstvením.

 

Téma Vesmíru přebírá ve své vícevýznamovosti. Vizualitu svých kreseb nožem oproti minulosti posouvá do abstraktní roviny, zhodnocuje principy prostorových možností materiálu. V případě Vesmíru se nevěnuje kosmologickým otázkám, univerzum nechápe jako totalitu všeho, nenárokuje si na absolutnost, ale vesmírem chápe vlastní mentální prostor.

Ačkoliv matérii kosmologická věda definuje ve filozofické i fyzikální podobě, ačkoliv autorka s ní pracuje výtvarně a tedy i volně. Součástí autorského přístupu k dílu jako k výpovědi je, že autorka recykluje a nově tvoří díla z vlastních uměleckých artefaktů staršího datování, výsledkem je trojrozměrný nástěnný objekt nebo obraz. Svou aktuální tvorbou navazuje na dosavadní cykly: Samota v davu, Biotopy, Horizonty, Genius loci, Eroze, Civilizace.

 

Ze životapisu Petra Nováková – Ondreičková

  •  *1968 v Bratislavě

=  osobitá slovenská výtvarnice, která žije a tvoří střídavě v Praze a Bratislavě

  •  je autorkou, která nastoupila na scénu v první polovině 90. let 20. stol.
  • pracuje s instalací vlastních děl jako se základní výstavbovou jednotkou, definuje vztah uměleckého objektu a prostoru
  • ve své dosavadní tvorbě se inspirovala literárně-filozofickými texty
  • 2009 a 2010 na výstavě Vita Activa  reagovala na dílo Hannah Arendtové stejnojmenného názvu, rovněž na výstavě v roce 2012 věnovala se  tématu Genius loci inspirované knihou Ch. Norberg – Schulze, který se vyjadřoval k fenomenologii architektury
  • 1983 – 1987: studium  na Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě (prof. J.Berger, K. Pichler)
  • 1987 – 1993: studium  na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru Adély Matasové  
  • 2007 Nottingham Trent University UK, Cité des Arts Paris
  • zúčastnila se mnoha výstav doma i v zahraničí jako například:

Real – Utopic Breakfast (Míčovna Pražského Hradu v Praze, ČR, 1992),
Germination Europe 8 (Breda, Varšava, Atény, Madrid, 1993 – 1994), Marginalia (Považská galerie umění Žilina, 1994), Česko – slovenská zahrada (České a Slovenské velvyslanectví Londýn, GB), Pars pro toto (Slovenská národní galerie Bratislava, 1995), Sen o muzeu (Považská galerie umění Žilina, 1995), Paradigma žena (Považská galerie umění Žilina, 1996), Mezisvět (Slovenská národní galerie Bratislava, 1998), Vzdálené podobnosti (Národní galerie Praha, 1999 – 2000), Slovak Art for Free (Biennale di Venezia, SK – CZ pavilon 1999) ….

 

Její díla jsou zastoupena ve sbírkách Slovenské národní galerie v Bratislavě, v Středoslovenské galerii v Banské Bystrici, v cizině je to Galerija Miroslav Kraljevića Zagreb v Chorvatsku a v mnoha soukromých sbírkách.

www.ateliernoon.cz

Kurátorka:  Ivana Moncoľová

Hodnocení: 99 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková