Petr Raška: ´Čtveřice´ aneb náš věčný problém zní: ´co jsme a čím bychom chtěli být´?!

25.12.2013 17:59

Galerie Prokopka - Praha

13. 12. 2013 – 14. 1. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž komorní, prodejní výstavy obrazů Petra Rašky do vánočně naladěné Galerie Prokopka. Mladý autor byl osobně přítomen a okomentoval nám své obrazy. Na výstavě můžeme v jeho velkoformátových obrazech zhlédnout různé ´ego symboly´. Všechny díla kromě obrazu Ostrava byla čistě figurální a prodejná.

 

Všichni známe své ´ego´ a ´superego´

Výstava ´Čtveřice´ se ocitá na pomezí starého a nového roku, něco uzavírá a současně otevírá cosi nového – stejně jako Raškova tvorba.  Ve své práci vychází z minulosti, z ustálených dogmat a symbolů, které velmi volně převádí do současné doby chaosu a zmatenosti.  Charakteristickými znaky jeho děl je neustálý frustrující boj protikladů i syrovost expresivního výrazu.  Křehké a často poetické myšlenky o smyslu života jsou neustále konfrontovány s ostrými připomínkami marnosti. Svou tvorbou Raška odkazuje k freudovskému modelu Id: Id je podle Freudova modelu osobnosti nevědomá základní složka naší osobnosti. Jsou to pudy, instinkty, podvědomé ponoukání. Něco, co nemůžeme ovlivnit, jakýsi prazáklad, mozek plaza, který je často v přímém rozporu s egem, tím, čím si myslíme, že jsme, a se superegegem – tím, čím bychom chtěli být.  

 

Proč ´čtveřice´?!

Název výstavy ´Čtveřice´ si Petr Raška vypůjčil z úvah K. G. Junga, jenž se zabýval se myšlenkou, že by se ke Svaté trojici měl připojit čtvrtý element – ženský princip, neasketický, sexuální,  přirozené zrození a naturalismus života  spojující v sobě princip doba i zla, jistou kontroverzi a nejednoznačnost přírody. Proto tedy ´čtveřice´ – Svaté trojici chybí stín, není kompletní. Pokud dobro striktně oddělíme od zla, narušíme rovnováhu, vznikne nepřirozené dobro a zlo se nám vrátí jako bumerang v ještě děsivější podobě. Tento způsob uvažování Raška rozvíjel  již ve své diplomové práci ´Dobro a zlo jsou dekorace´.  Ve svých obrazech spojuje tvary těla s přírodními tvary, expresivním gestem se snaží vytvořit jednotný organismus a syntézu sexuality, nehmotnosti, víry i destrukce (z textu kurátorky Markéty Vlčkové).

 

Ze životopisu malíře i básníka Petra Rašky

 • narodil se 12. prosince 1982 v Kyjově
 • 1997 – 2002: studium  na  SUPŠ Uherské Hradiště (akad.  mal. Miroslav Malina – užitá malba)
  2002 – 2007: studium na IPUS - VU - Ostravská univerzita v Ostravě (ateliér malby ak. mal. Doc. Daniela Balabána)
 • působí i jako lektor  v Galerii  u Niny, www.malovanikresleni.cz
 • registrován jako činný výtvarník a člen Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM)
 • samostatné výstavy
  2001 Městská galerie, Veselí nad Moravou
  2005 výstavní síň Atlantik, Ostrava
  2006 Galerie Červený kostel, Hlučín
  2008 Chagall, Ostrava
  2010 Atlantik, Ostrava
  2010 Galerie Mlejn, Ostrava
  2011 Galerie Kruh, Ostrava
  2012 Industrial Café, Ostrava

 

Galerie Prokopka sídlí v přízemí stejnojmenného hotelu na Žižkově a řadíme ji mezi galerie, které vznikají v negalerijních prostorech – najdeme ji totiž v hotelové jídelně. První výstava byla v říjnu 2011. Jde o klasickou symbiózu: umění oživuje prostor, který na oplátku umělecké tvorbě pomáhá na cestě k divákovi, umožňuje jí žít. Projekt, rozvíjející se díky vstřícnosti vedení hotelu, je dílem Markéty Vlčkové (absolventka Ostravské univerzity, ateliér D. Balabána), jež se zaměřuje na kurátorskou činnost. Organizaci projektů zajišťuje Jana Votavová, která mj. působí také jako koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže.

Výstavní projekty doplňujeme různými kulturními akcemi (design market, autorská čtení), někdy iniciovanými vystavujícími umělci. Výstavní plán směřuje k mladé a střední generaci tvůrců a snažíme se obsáhnout nejrůznější obory – malbu, design, fotografii, nová média, sochu…

Galerie o velikosti 7,5 x 5,5 m je doplněna o stoly a židle, a dvě okenní výlohy. Prostor je flexibilní a uzpůsobený potřebám prezentace uměleckých děl.

 

Praha 3

Prokopova 9

Máme otevřeno: denně 11.00 – 21.00 hodin

Vstup: volný

 

info@galerieprokopka.cz

www.raska-petr.cz

www.galerieprokopka.cz

www.malovanikresleni.cz

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka